Create Invoice

SK - REALING - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SK - REALING
PIN 35749342
TIN 2021413614
Date create 10 July 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SK - REALING
Nobelova 9
83102
Bratislava
Financial information
Profit -879 €
Capital 30 391 €
Own capital 13 640 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 30,389
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 6,639
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 6,639
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 6,639
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,750
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 23,750
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 23,750
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 30,389
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,761
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,193
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,193
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -19,553
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -19,553
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -879
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,628
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 17,628
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 398
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 398
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,750
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 399
D. Services (účtová group of 51) 399
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -399
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -399
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -399
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Income tax expense current (591, 595) 480
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -879
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35749342 TIN: 2021413614
 • Registered seat: SK - REALING, Nobelova 9, 83102, Bratislava
 • Date create: 10 July 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Marian Trandžík predseda Križkova 953/6 Bratislava 811 04 14.04.2005
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emil Števo - člen Wolkrova 41 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.04.2005
   Mgr. Daniela Tóthová - člen Konopná 56 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 14.04.2005
   19.04.2005Nové sidlo:
   Nobelova 9 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Trandžík - predseda Križkova 953/6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 14.04.2005
   Ing. Emil Števo - člen Wolkrova 41 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.04.2005
   Mgr. Daniela Tóthová - člen Konopná 56 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 14.04.2005
   18.04.2005Zrušené sidlo:
   Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Czére - člen predstavenstva Llachova 10 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 10.07.1998
   Darina Petrovičová - člen predstavenstva Lietavská 9 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 10.07.1998
   JUDr. Ľubomír Švec - predseda predstavenstva Beňadická 1 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 10.07.1998
   12.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Imrich Czére - člen predstavenstva Llachova 10 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 10.07.1998
   Darina Petrovičová - člen predstavenstva Lietavská 9 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 10.07.1998
   JUDr. Ľubomír Švec - predseda predstavenstva Beňadická 1 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 10.07.1998
   11.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Czére - člen predstavenstva Llachova 10 Bratislava 851 02
   Darina Petrovičová - člen predstavenstva Lietavská 9 Bratislava 851 06
   JUDr. Ľubomír Švec - predseda predstavenstva Beňadická 1 Bratislava 851 06
   10.07.1998Nové obchodné meno:
   SK - REALING, a.s.
   Nové sidlo:
   Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosi /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Imrich Czére - člen predstavenstva Llachova 10 Bratislava 851 02
   Darina Petrovičová - člen predstavenstva Lietavská 9 Bratislava 851 06
   JUDr. Ľubomír Švec - predseda predstavenstva Beňadická 1 Bratislava 851 06