Create Invoice

IRI AGROFOREST - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name IRI AGROFOREST
Status Destroyed
PIN 35749440
TIN 2020220389
Date create 14 July 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat IRI AGROFOREST
Námestie 1.
81106
Bratislava
Financial information
Capital 9 412 097 €
Own capital 8 308 413 €
Contact Information
Email uctaren@hoteltatra.sk
Phone(s) 0259272137
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35749440 TIN: 2020220389
 • Registered seat: IRI AGROFOREST, Námestie 1., 81106, Bratislava
 • Date create: 14 July 1998
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.01.2014Zrušené obchodné meno:
   IRI AGROFOREST, a. s.
   Zrušené sidlo:
   Námestie 1. mája 5 Bratislava 811 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno vykonávať len s tým povolením/
   marketing a prieskum trhu
   sprostredkovateľská, konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a ekonomiky
   poľnohospodárska výroba
   chov koní
   pohostinská činnosť,/bez ubytovacích zariadení/
   prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl, organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov, organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   ubytovacie služby
   reklamná činnosť
   nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
   organizovanie konferencií, kultúrnych a spoločenských podujatí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Marek Vitek - predseda Bebravská 8956/3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.06.2008
   Mgr. Petra Hašová Royova 19 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 11.06.2009
   PhDr. Veronika Cicková - člen Sibírska 1599/25 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 14.10.2009
   16.04.2011Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Veronika Cicková - člen Sibírska 1599/25 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 14.10.2009
   15.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Veronika Cicková - člen Sibírska 1599/25 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 14.10.2009
   16.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Veronika Cicková - člen Sibírska 1599/25 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 14.10.2009
   15.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Valo - člen Ševčenkova 1070/18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.06.2008
   17.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Petra Hašová Royova 19 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 11.06.2009
   16.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Lexa , ml. - podpredseda Hany Meličkovej 3167/1F Bratislava 840 05 Vznik funkcie: 30.05.2006
   04.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Lexa , ml. - podpredseda Hany Meličkovej 3167/1F Bratislava 840 05 Vznik funkcie: 30.05.2006
   03.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Lexa , ml. - podpredseda Strmý vŕšok 8024/24 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 30.05.2006
   05.09.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Lexa , ml. - podpredseda Strmý vŕšok 8024/24 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 30.05.2006
   04.09.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Lexa , ml. - podpredseda Hany Meličkovej 3167/1F Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.05.2006
   24.07.2008Nové obchodné meno:
   IRI AGROFOREST, a. s.
   Nové sidlo:
   Námestie 1. mája 5 Bratislava 811 06
   23.07.2008Zrušené obchodné meno:
   IRI,a.s.
   Zrušené sidlo:
   Červeňova 17 Bratislava 811 03
   28.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Valo - člen Ševčenkova 1070/18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.06.2008
   Mgr. Marek Vitek - predseda Bebravská 8956/3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.06.2008
   27.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.JUDr.Ing. Vladimír Lexa , CSc - predseda Červeňova 17 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 14.07.1998
   Dana Šabová - člen 332 Sľažany 951 71 Vznik funkcie: 17.04.2007
   23.05.2007Nové predmety činnosti:
   organizovanie konferencií, kultúrnych a spoločenských podujatí
   Nový štatutárny orgán:
   Dana Šabová - člen 332 Sľažany 951 71 Vznik funkcie: 17.04.2007
   22.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Mesárošová - člen Košická 8 Senec 903 01 Vznik funkcie: 30.05.2006
   19.07.2006Nový štatutárny orgán:
   Ivan Lexa , ml. - podpredseda Hany Meličkovej 3167/1F Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.05.2006
   Katarína Mesárošová - člen Košická 8 Senec 903 01 Vznik funkcie: 30.05.2006
   18.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Lexa - člen Drotárska 43 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Edita Lexová - podpredseda Červeňova 17 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 28.06.1999
   24.05.2005Nové predmety činnosti:
   nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
   23.05.2005Zrušeny predmety činnosti:
   zmenárenská činnosť
   28.09.2004Nové sidlo:
   Červeňova 17 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Lexa - člen Drotárska 43 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Doc.JUDr.Ing. Vladimír Lexa , CSc - predseda Červeňova 17 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 14.07.1998
   Edita Lexová - podpredseda Červeňova 17 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 28.06.1999
   27.09.2004Zrušené sidlo:
   Panenská 16 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.JUDr.Ing. Vladimír Lexa , CSc - predseda Červeňová 15 Bratislava 811 03
   Edita Lexová - podpredseda Červeňová 15 Bratislava 811 03
   Radovan Šillo - člen 87 Kráľová pri Senci 900 50
   21.12.1999Nové sidlo:
   Panenská 16 Bratislava 811 03
   20.12.1999Zrušené sidlo:
   Martinská 49 Bratislava 821 05
   08.10.1999Nové predmety činnosti:
   zmenárenská činnosť
   reklamná činnosť
   28.06.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Edita Lexová - podpredseda Červeňová 15 Bratislava 811 03
   27.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Imrich Veszprémi - člen Jilemnického 234/31 Dunajská Streda
   14.09.1998Nové sidlo:
   Martinská 49 Bratislava 821 05
   13.09.1998Zrušené sidlo:
   Hany Meličkovej 22 Bratislava 841 05
   14.07.1998Nové obchodné meno:
   IRI,a.s.
   Nové sidlo:
   Hany Meličkovej 22 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno vykonávať len s tým povolením/
   marketing a prieskum trhu
   sprostredkovateľská, konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a ekonomiky
   poľnohospodárska výroba
   chov koní
   pohostinská činnosť,/bez ubytovacích zariadení/
   prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl, organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov, organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   ubytovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc.JUDr.Ing. Vladimír Lexa , CSc - predseda Červeňová 15 Bratislava 811 03
   Radovan Šillo - člen 87 Kráľová pri Senci 900 50
   Ing. Imrich Veszprémi - člen Jilemnického 234/31 Dunajská Streda