Create Invoice

A.B.INTERNATIONAL - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name A.B.INTERNATIONAL
PIN 35749563
TIN 2020254412
VAT number SK2020254412
Date create 16 July 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat A.B.INTERNATIONAL
Bátorove Kosihy 838
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 067 726 €
Profit 7 136 €
Capital 300 464 €
Own capital 172 735 €
Contact Information
Email ab.international@stonline.sk
Phone(s) 0357611710, 0357611711
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 296,319
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 4,255
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 4,255
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 4,255
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 291,471
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 16,536
3. Products (123) - /194/ 16,536
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 35,689
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 35,689
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,689
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 139,290
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 122,234
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Trade receivables in the framework of the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 121,568
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 666
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,724
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,332
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 99,956
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,346
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 96,610
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 593
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 593
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 296,319
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 179,871
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 13,278
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 13,278
A.III. Other capital funds (413) 40,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 117,465
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 318,116
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -200,651
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,136
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,448
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 8,530
9. Liabilities from social fund (472) 8,530
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 83,296
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 19,970
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,593
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,377
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,000
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 31,468
7. Liabilities from social insurance (336) 24,664
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,456
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 738
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 24,622
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 24,622
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,067,726
II. Revenues from sales of own products (601) 0
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,048,540
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 16,536
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 2,500
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 150
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,056,793
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 47,199
D. Services (účtová group of 51) 154,128
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 847,995
E.1. Wages and salaries (521, 522) 595,225
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 209,434
4. Social expenses (527, 528) 43,336
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,087
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 3,215
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 3,215
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 167
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,002
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,933
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 863,749
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 6
2. Other interest income (662A) 6
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 922
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 922
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -916
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,017
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,881
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,136
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35749563 TIN: 2020254412 VAT number: SK2020254412
 • Registered seat: A.B.INTERNATIONAL, Bátorove Kosihy 838, Bratislava
 • Date create: 16 July 1998
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.06.2000Nové sidlo:
   838 Bátorove Kosihy
   Noví spoločníci:
   Marika Binotto Via Castellana 32 Montebelluna Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   Antonio Binotto Via Castellana 32 Montebelluna Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : 257 Bátorove Kosihy
   01.06.2000Zrušené sidlo:
   Klincová 35 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Iveta Krnácsová Školská 273 Zemianska Olča
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Iveta Krnácsová Školská 273 Zemianska Olča
   16.07.1998Nové obchodné meno:
   A.B.INTERNATIONAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Klincová 35 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Iveta Krnácsová Školská 273 Zemianska Olča
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Iveta Krnácsová Školská 273 Zemianska Olča