Create Invoice

InPro - electric - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name InPro - electric
PIN 35750031
TIN 2020211699
VAT number SK2020211699
Date create 06 July 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat InPro - electric
Koprivnická 14/A
84101
Bratislava
Financial information
Sales and income 5 867 322 €
Profit 1 130 695 €
Capital 3 757 841 €
Own capital 1 398 982 €
Contact Information
Website http://www.inpro-electric.sk
Phone(s) +421264463442
Fax(es) 0264463440
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,931,967
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 77,154
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 77,154
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 77,154
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,847,102
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 2,348
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,348
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 3,750
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 3,651
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,651
8. Deferred tax asset (481A) 99
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 767,251
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 737,064
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 737,064
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,597
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13,590
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 2,073,753
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 7,151
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 2,066,602
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 7,711
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 124
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 7,130
4. Accrued income short-term (385A) 457
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,931,967
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,824,908
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 50,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 50,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 637,574
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 637,574
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,130,695
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,097,491
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 24,977
9. Liabilities from social fund (472) 24,977
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 977,238
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 385,453
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 385,453
2. Net value of contract (316A) 164,502
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 196,092
7. Liabilities from social insurance (336) 58,997
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 171,776
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 418
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 95,276
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 95,276
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 9,568
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 9,568
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 5,852,657
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 5,867,322
III. Revenues from sale of services (602, 606) 5,852,657
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,665
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,408,692
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,199,420
D. Services (účtová group of 51) 1,435,039
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,706,690
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,293,696
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 332
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 375,166
4. Social expenses (527, 528) 37,496
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,309
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 48,088
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 48,088
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,146
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,458,630
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,218,198
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 542
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 506
2. Other interest income (662A) 506
XII. Foreign exchange gains (663) 36
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,775
O. Exchange rate losses (563) 533
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,242
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,233
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,455,397
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 324,702
R.1. Income tax expense current (591, 595) 324,801
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -99
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,130,695
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35750031 TIN: 2020211699 VAT number: SK2020211699
 • Registered seat: InPro - electric, Koprivnická 14/A, 84101, Bratislava
 • Date create: 06 July 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Dipl. Ing. Ľuboš Prodaj Stromová 13051/54a Bratislava 831 01 25.09.2001
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  InPro electric GmbH 50 000 € (100%) Wolfsburg D-38446 Nemecko
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.04.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Reinhold Uwe Renner Im Anscharpark 4 Kiel 241 06 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 10.01.2014
   31.03.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Rastislav Opaterný Bezručova 2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 17.04.2001
   05.12.2009Noví spoločníci:
   InPro electric GmbH Benzstraße 31-33 Wolfsburg D-38446 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Ľuboš Prodaj Stromová 13051/54a Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.09.2001
   JUDr. Rastislav Opaterný Bezručova 2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 17.04.2001
   04.12.2009Zrušeny spoločníci:
   InPro - electric GmbH Knuppeldam 8 Wolfsburg Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Rastislav Opaterný Školská 7 Tlmače Vznik funkcie: 17.04.2001
   Ľuboš Prodaj Stromová 2655/6 Bratislava Vznik funkcie: 25.09.2001
   09.12.2003Nové sidlo:
   Koprivnická 14/A Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Rastislav Opaterný Školská 7 Tlmače Vznik funkcie: 17.04.2001
   Ľuboš Prodaj Stromová 2655/6 Bratislava Vznik funkcie: 25.09.2001
   08.12.2003Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Rastislav Opaterný Školská 7 Tlmače
   Ľuboš Prodaj Stromová 2655/6 Bratislava
   12.11.2001Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Prodaj Stromová 2655/6 Bratislava
   01.06.2001Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Rastislav Opaterný Školská 7 Tlmače
   31.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Puss 276 Kvetoslavov 930 41
   06.07.1998Nové obchodné meno:
   InPro - electric, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   projektovanie elektrických zariadení
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení
   Noví spoločníci:
   InPro - electric GmbH Knuppeldam 8 Wolfsburg Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Tibor Puss 276 Kvetoslavov 930 41