Create Invoice

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Národné informačné stredisko Slovenskej republiky
Status In liquidation
PIN 35751291
TIN 2021417750
VAT number SK2021417750
Date create 18 August 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Národné informačné stredisko Slovenskej republiky
Pribinova 4
81109
Bratislava
Financial information
Sales and income 264 329 €
Profit 21 143 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 120,738
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 69,876
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 69,876
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 69,876
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,096
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,058
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 370
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 370
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 688
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 48,038
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 17,968
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 30,070
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,766
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,766
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 120,738
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 28,894
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,200
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 6,640
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -32,089
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 351
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -32,440
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,143
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 91,844
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 18,466
9. Liabilities from social fund (472) 1,199
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 17,267
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 2,083
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 64,918
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 5,467
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,467
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 7,293
7. Liabilities from social insurance (336) 5,073
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,137
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 36,948
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,377
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 1,377
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 262,541
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 264,329
III. Revenues from sale of services (602, 606) 262,540
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,789
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 235,568
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 5,966
D. Services (účtová group of 51) 50,304
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 155,042
E.1. Wages and salaries (521, 522) 111,619
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 39,222
4. Social expenses (527, 528) 4,201
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 399
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 20,775
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 20,775
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,082
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 28,761
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 206,270
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3
2. Other interest income (662A) 3
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,164
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 3,044
2. Other expense (562A) 3,044
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 120
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,161
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 25,600
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 4,457
R.1. Income tax expense current (591, 595) 4,457
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,143
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35751291 TIN: 2021417750 VAT number: SK2021417750
 • Registered seat: Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, Pribinova 4, 81109, Bratislava
 • Date create: 18 August 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Adriana Tinková predseda Nová Bošáca 214 Nová Bošáca 913 08 04.07.2011
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.09.2011Nové sidlo:
   Pribinova 4 Bratislava 811 09
   09.09.2011Zrušené sidlo:
   Nová Bošáca 78 Nová Bošáca 913 08
   15.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Adriana Tinková - predseda predstavenstva Nová Bošáca 214 Nová Bošáca 913 08 Vznik funkcie: 04.07.2011
   14.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Činčala - predseda predstavenstva Suché Miesto 3062/29 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 18.09.2009
   23.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Činčala - predseda predstavenstva Suché Miesto 3062/29 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 18.09.2009
   22.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   lng. Július Činčala - predseda predstavenstva Píniová 25 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 18.09.2009
   15.12.2009Nové sidlo:
   Nová Bošáca 78 Nová Bošáca 913 08
   Nový štatutárny orgán:
   lng. Július Činčala - predseda predstavenstva Píniová 25 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 18.09.2009
   14.12.2009Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 23 Bratislava 820 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Adriana Orgoníková Jána Zemana 9 Trenčín 911 01
   Ing. Boris Paulen Malinovského 5 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Igor Tinka A. Sládkoviča 2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   27.10.2007Nové obchodné meno:
   Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s.
   26.10.2007Zrušené obchodné meno:
   Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s. v likvidácii
   07.07.2003Nové obchodné meno:
   Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   06.07.2003Zrušené obchodné meno:
   Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   18.08.1998Nové obchodné meno:
   Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s.
   Nové sidlo:
   Ivánska cesta 23 Bratislava 820 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   prieskum trhu
   obchodné poradenstvo
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Adriana Orgoníková Jána Zemana 9 Trenčín 911 01
   Ing. Boris Paulen Malinovského 5 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Igor Tinka A. Sládkoviča 2 Nové Mesto nad Váhom 915 01