Create Invoice

Rücker SR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 07.01.2016
Basic information
Business name Rücker SR
Status Destroyed
PIN 35751738
TIN 2020220532
Date create 26 August 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Rücker SR
Sládkovičova 6
01001
Žilina
Financial information
Profit -30 519 €
Capital 16 658 €
Own capital -317 257 €
Contact Information
Phone(s) 0268201210
Date of updating data: 07.01.2016
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 0
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 353,668
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 353,668
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -323,149
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -323,149
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,519
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 0
Date of updating data: 07.01.2016
Income and expenses 2014
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,454
D. Services (účtová group of 51) 30,454
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -30,454
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -30,454
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 65
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 65
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -65
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -30,519
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -30,519
Date of updating data: 07.01.2016
 • PIN :35751738 TIN: 2020220532
 • Registered seat: Rücker SR, Sládkovičova 6, 01001, Žilina
 • Date create: 26 August 1998
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.01.2016Zrušené obchodné meno:
   Rücker SR, spol. s r.o. " v likvidácii"
   Zrušené sidlo:
   Sládkovičova 6 Žilina 010 01
   22.04.2015Nové obchodné meno:
   Rücker SR, spol. s r.o. " v likvidácii"
   27.11.2014Nové sidlo:
   Sládkovičova 6 Žilina 010 01
   26.08.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným