Create Invoice

V.K.P. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name V.K.P.
PIN 35751967
TIN 2020272188
VAT number SK2020272188
Date create 03 September 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat V.K.P.
Nábrežie arm.gen. L. Svobodu 3
81102
Bratislava
Financial information
Sales and income 243 410 €
Profit 15 217 €
Capital 246 512 €
Own capital -19 774 €
Contact Information
Email slamkova@volleyball.sk
Phone(s) 0254411349, 0254416004
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 254,804
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 180,297
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 180,297
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 160,348
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 19,949
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 73,427
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 39,626
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 31,126
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,126
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,500
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 33,801
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,442
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 30,359
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,080
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,080
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 254,804
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,558
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 383,013
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 383,013
A.III. Other capital funds (413) 276,072
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 3,764
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 3,764
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -682,624
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -682,624
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,217
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 254,080
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 17,225
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 16,473
9. Liabilities from social fund (472) 752
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 233,540
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 99,334
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 99,334
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 2,266
7. Liabilities from social insurance (336) 1,169
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,061
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 124,710
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,315
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 3,315
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 5,282
4. Deferred income short-term (384A) 5,282
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 243,410
III. Revenues from sale of services (602, 606) 226,679
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 417
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,314
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 226,970
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 50,000
D. Services (účtová group of 51) 55,406
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 56,365
E.1. Wages and salaries (521, 522) 39,430
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 13,625
4. Social expenses (527, 528) 3,310
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 10,642
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 30,678
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 30,819
2. Impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (+/-) (553) -141
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -442
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,321
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,440
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 121,273
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 988
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3
2. Other interest income (662A) 3
XII. Foreign exchange gains (663) 985
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,251
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 796
2. Other expense (562A) 796
O. Exchange rate losses (563) 141
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 314
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -263
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,177
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,217
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35751967 TIN: 2020272188 VAT number: SK2020272188
 • Registered seat: V.K.P., Nábrežie arm.gen. L. Svobodu 3, 81102, Bratislava
 • Date create: 03 September 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Eduard Hronský predseda Budatínska 69 Bratislava 851 06 16.09.2005
  Ivan Husár podpredseda Pečnianska 21 Bratislava 851 01 29.01.2013
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.02.2013Nový štatutárny orgán:
   Ivan Husár - podpredseda Pečnianska 21 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.01.2013
   04.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Sobolovský Chorvátska 12 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 16.10.2009
   23.12.2009Nové predmety činnosti:
   vzdelávanie trénerov v rozsahu akreditácie MŠ SR
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Sobolovský Chorvátska 12 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 16.10.2009
   22.12.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Juliana Lepošová - podpredseda Budyšínska 6 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 16.09.2005
   24.09.2005Nový štatutárny orgán:
   Eduard Hronský - predseda Budatínska 69 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 16.09.2005
   Juliana Lepošová - podpredseda Budyšínska 6 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 16.09.2005
   23.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Eduard Hronský - podpredseda Budatínska 69 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 22.07.2004
   Ivan Husár - člen Pečnianska 21 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 22.07.2004
   Zdenek Nocar - predseda Sputniková 41 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 22.07.2004
   Eleonóra Nocarová - člen Sputniková 41 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 22.07.2004
   24.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Eduard Hronský - podpredseda Budatínska 69 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 22.07.2004
   Ivan Husár - člen Pečnianska 21 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 22.07.2004
   Zdenek Nocar - predseda Sputniková 41 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 22.07.2004
   Eleonóra Nocarová - člen Sputniková 41 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 22.07.2004
   23.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Eduard Hronský - člen Budatínska 69 Bratislava
   Ivan Husár - člen Pečnianska 21 Bratislava
   Július Kováč - podpredseda Bzovícka 4 Bratislava
   Zdenek Nocar - predseda Sputniková 41 Bratislava
   16.10.2002Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   03.09.1998Nové obchodné meno:
   V.K.P. a.s.
   Nové sidlo:
   Nábrežie arm.gen. L. Svobodu 3 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   reklamná činnosť
   organizovanie športových a spoločenských podujatí
   prenájom telovýchovných zariadení /športové haly, ihriská/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Eduard Hronský - člen Budatínska 69 Bratislava
   Ivan Husár - člen Pečnianska 21 Bratislava
   Július Kováč - podpredseda Bzovícka 4 Bratislava
   Zdenek Nocar - predseda Sputniková 41 Bratislava