Create Invoice

Wüstenrot, životná poisťovňa - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Wüstenrot, životná poisťovňa
Status Destroyed
PIN 35752432
Date create 10 September 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Wüstenrot, životná poisťovňa
Karadžičova 17
81109
Bratislava
Contact Information
Email infopoistovna@wuestenrot.sk
Website http://www.wuestenrot.sk
Phone(s) +421257889901, +421257889910, +421257889918
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35752432
 • Registered seat: Wüstenrot, životná poisťovňa, Karadžičova 17, 81109, Bratislava
 • Date create: 10 September 1998
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.12.2003Zrušené obchodné meno:
   Wüstenrot, životná poisťovňa a.s.
   Zrušené sidlo:
   Karadžičova 17 Bratislava 811 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   poisťovacia činnosť v oblasti živnotného poistenia vrátane pripoistení /§ 2 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov /, spoločnosť získala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti na základe rozhodnutia MF SR č. 10929/98/94 zo dňa 9.7.1998
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mag. Siegfried Fatzi - predseda Veterná 16 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 10.09.1998
   PhDr. Tomáš Gregor , CSc. - člen Cyrila a Metoda 5 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 14.09.2002
   Mgr. Vladimíra Bendíková č. 1 Chlmec 067 41 Vznik funkcie: 23.08.2003
   31.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimíra Bendíková č. 1 Chlmec 067 41 Vznik funkcie: 23.08.2003
   30.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Štefan Gyurik - člen Hrebíčková 3491/27 Nové Zámky Vznik funkcie: 20.09.2000
   04.10.2002Nové predmety činnosti:
   poisťovacia činnosť v oblasti živnotného poistenia vrátane pripoistení /§ 2 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov /, spoločnosť získala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti na základe rozhodnutia MF SR č. 10929/98/94 zo dňa 9.7.1998
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Štefan Gyurik - člen Hrebíčková 3491/27 Nové Zámky Vznik funkcie: 20.09.2000
   Mag. Siegfried Fatzi - predseda Veterná 16 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 10.09.1998
   PhDr. Tomáš Gregor , CSc. - člen Cyrila a Metoda 5 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 14.09.2002
   03.10.2002Zrušeny predmety činnosti:
   poisťovacia činnosť v oblasti životného poistenia a úrazového pripoistenia
   uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickymi osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky pri dojednávaní poistenia v jej prospech
   zaisťovacia činnosť na pokrytie vlastných rizík /ods. 2 § 7 zákona č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov/
   činnosť súvisiaca s poistením /ods. 3 § 7 zákona o poisťovníctve/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Siegfried Fatzi - predseda Veterná 16 Trnava 917 00
   RNDr. Štefan Gyurik - člen Cyrilometodská 34 Nové Zámky 940 69
   Ing. Martin Skrzypczak - člen 273 Svrčinovec 023 12 Skončenie funkcie: 14.09.2002
   15.04.2002Nové sidlo:
   Karadžičova 17 Bratislava 811 09
   14.04.2002Zrušené sidlo:
   Obchodná 3 Bratislava 811 06
   31.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Siegfried Fatzi - predseda Veterná 16 Trnava 917 00
   Ing. Martin Skrzypczak - člen 273 Svrčinovec 023 12 Skončenie funkcie: 14.09.2002
   30.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Siegfrid Fatzi - predseda Veterná 16 Trnava 917 00
   Ing. Emil Mikulenka - člen Beňadická 20 Bratislava 851 06
   20.09.2000Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Štefan Gyurik - člen Cyrilometodská 34 Nové Zámky 940 69
   19.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kožuch - člen 433 Rohožník
   19.08.1999Nové sidlo:
   Obchodná 3 Bratislava 811 06
   18.08.1999Zrušené sidlo:
   Grösslingová 77 Bratislava 820 06
   10.09.1998Nové obchodné meno:
   Wüstenrot, životná poisťovňa a.s.
   Nové sidlo:
   Grösslingová 77 Bratislava 820 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poisťovacia činnosť v oblasti životného poistenia a úrazového pripoistenia
   uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickymi osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky pri dojednávaní poistenia v jej prospech
   zaisťovacia činnosť na pokrytie vlastných rizík /ods. 2 § 7 zákona č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov/
   činnosť súvisiaca s poistením /ods. 3 § 7 zákona o poisťovníctve/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Siegfrid Fatzi - predseda Veterná 16 Trnava 917 00
   Ing. Vladimír Kožuch - člen 433 Rohožník
   Ing. Emil Mikulenka - člen Beňadická 20 Bratislava 851 06