Create Invoice

CD Tip MULTIMEDIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CD Tip MULTIMEDIA
PIN 35752475
TIN 2020272111
Date create 10 September 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat CD Tip MULTIMEDIA
Šafárikovo nám. 7
81102
Bratislava
Financial information
Capital 911 921 €
Own capital 17 795 €
Date of updating data: 25.06.2015