Create Invoice

MARTEK - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MARTEK
PIN 35752815
TIN 2021413757
VAT number SK2021413757
Date create 16 September 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MARTEK
Mudrochova 11
94201
Bratislava
Financial information
Sales and income 37 662 €
Profit 2 705 €
Capital 89 997 €
Own capital 11 525 €
Contact Information
Phone(s) 90303453
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 83,749
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 26,708
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 26,708
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 26,708
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 57,041
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 36,195
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 34,000
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 668
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,527
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 20,846
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 20,846
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 83,749
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,230
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 2,490
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 2,396
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 2,396
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,705
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,519
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 780
9. Liabilities from social fund (472) 780
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 56,973
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 16,048
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,048
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 241
7. Liabilities from social insurance (336) 6,961
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,171
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 552
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,766
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 37,662
III. Revenues from sale of services (602, 606) 37,662
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,465
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 22,498
D. Services (účtová group of 51) 3,620
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 3,438
E.1. Wages and salaries (521, 522) 2,187
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,112
4. Social expenses (527, 528) 139
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 207
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 2,197
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 2,197
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 505
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,197
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,544
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,532
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,469
2. Other expense (562A) 1,469
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 63
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,532
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,665
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,705
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35752815 TIN: 2021413757 VAT number: SK2021413757
 • Registered seat: MARTEK, Mudrochova 11, 94201, Bratislava
 • Date create: 16 September 1998
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.11.1999Nové sidlo:
   Mudrochova 11 Šurany 942 01
   Noví spoločníci:
   Milan Šimko ul. MDŽ 16 Šurany 942 01
   Marek Tököly Mudrochova 11 Šurany 942 01
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Šimko ul. MDŽ 16 Šurany 942 01
   Marek Tököly Mudrochova 11 Šurany 942 01
   22.11.1999Zrušené sidlo:
   Račianska 8 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Benža Račianska 8 Bratislava 831 04
   Štefan Tököly Holého 4 Šurany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Benža Račianska 8 Bratislava 831 04
   15.12.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Tököly Holého 4 Šurany
   16.09.1998Nové obchodné meno:
   MARTEK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 8 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Benža Račianska 8 Bratislava 831 04
   Štefan Tököly Holého 4 Šurany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Benža Račianska 8 Bratislava 831 04
   Štefan Tököly Holého 4 Šurany