Create Invoice

TRIBLAVINA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TRIBLAVINA
PIN 35753641
TIN 2021425736
VAT number SK2021425736
Date create 02 October 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat TRIBLAVINA
Priemyselná 6
82109
Bratislava
Financial information
Sales and income 500 €
Profit -752 €
Capital 273 351 €
Own capital 165 285 €
Contact Information
Phone(s) 0253418616
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 273,570
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 273,510
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 190,060
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 294
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 189,766
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 83,450
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 502
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 82,948
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 60
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 15
4. Accrued income short-term (385A) 45
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 273,570
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 164,533
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 232,400
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 232,400
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 46,472
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 46,472
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -113,587
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -113,587
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -752
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 109,037
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 322
9. Liabilities from social fund (472) 322
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 108,415
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 772
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 772
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 106,683
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 300
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 500
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 500
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,764
D. Services (účtová group of 51) 2,914
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 1,850
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,264
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,914
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,619
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 4,619
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 450
2. Other interest income (662A) 4,169
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 95
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 95
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,524
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 260
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,012
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,012
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -752
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35753641 TIN: 2021425736 VAT number: SK2021425736
 • Registered seat: TRIBLAVINA, Priemyselná 6, 82109, Bratislava
 • Date create: 02 October 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Zoltán Černák podpredseda Miletičova 26 Bratislava 821 09 04.02.2000
  Ing. Milan Baláž predseda Révova 8 Bratislava 811 02 21.01.2002
  Mgr. Miriam Mészarosová člen Poľovnícka 236/1 Šamorín 931 01 27.01.2004
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Miriam Mészarosová - člen Poľovnícka 236/1 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 27.01.2004
   22.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Benčík - člen Sološnícka 57 Bratislava 841 04
   21.01.2002Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Baláž - predseda Révova 8 Bratislava 811 02
   20.01.2002Zrušené sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Baláž Révova 8 Bratislava 811 02
   27.09.2000Nové sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Baláž Révova 8 Bratislava 811 02
   26.09.2000Zrušené sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava 826 16
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Baláž - predseda Révova 8 Bratislava 811 02
   04.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Černák - podpredseda Miletičova 26 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Baláž - predseda Révova 8 Bratislava 811 02
   JUDr. Ivan Benčík - člen Sološnícka 57 Bratislava 841 04
   03.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Baláž - podpredseda Révova 8 Bratislava 811 02
   Ing. Richard Bálint - predseda Štítova 2 Košice 040 01
   MUDr. Ľuboš Hriň - člen Révova 8 Bratislava 811 02
   10.12.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom žinosti / veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   poľnohospodárska výroba, lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných a lesníckych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
   poľnohospodárska prvovýroba, rastlinná a živočišna výroba
   ovocinárstvo a vinohradníctvo
   09.12.1998Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   02.10.1998Nové obchodné meno:
   TRIBLAVINA a.s.
   Nové sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava 826 16
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Baláž - podpredseda Révova 8 Bratislava 811 02
   Ing. Richard Bálint - predseda Štítova 2 Košice 040 01
   MUDr. Ľuboš Hriň - člen Révova 8 Bratislava 811 02