Create Invoice

AIG Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AIG Slovakia
Status Destroyed
PIN 35753722
TIN 2021422997
Date create 05 October 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat AIG Slovakia
Palisády 29
81106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35753722 TIN: 2021422997
 • Registered seat: AIG Slovakia, Palisády 29, 81106, Bratislava
 • Date create: 05 October 1998
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.02.2011Zrušené obchodné meno:
   AIG Slovakia a.s., v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Palisády 29 Bratislava 811 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Boris Kostov - predseda Gelnická 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 05.04.2005
   Ing. Ivan Loula - člen predstavenstva Štefánikova 24 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 17.10.2006
   Ing. Peter Valent - podpredseda Saratovská 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 17.10.2006
   05.02.2010Nové obchodné meno:
   AIG Slovakia a.s., v likvidácii
   04.02.2010Zrušené obchodné meno:
   AIG Slovakia a.s.
   24.07.2007Nové obchodné meno:
   AIG Slovakia a.s.
   23.07.2007Zrušené obchodné meno:
   Poisťovňa AIG Slovakia a.s.
   04.07.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   03.07.2007Zrušeny predmety činnosti:
   poistenie úrazu: a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich
   poistenie choroby: a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie
   poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových
   poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových: a) motorových, b) nemotorových
   poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch
   poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch: a) riečnych, b) jazerných
   poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok
   poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7 spôsobených: a) požiarom, b) výbuchom, c) výchricou, d) prírodnými živlami inými ako výchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy
   poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7 vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8
   poistenie zodpovednosti dopravcu
   všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12
   poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z: a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát
   poistenie právnej ochrany
   poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu
   17.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Loula - člen predstavenstva Štefánikova 24 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 17.10.2006
   Ing. Peter Valent - podpredseda Saratovská 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 17.10.2006
   16.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Buday - podpredseda Š.Králika 14 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 31.07.2001
   Peter Valent - člen predstavenstva Saratovská 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 05.05.2004
   13.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Boris Kostov - predseda Gelnická 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 05.04.2005
   12.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Mojmír Vedej - predseda Bieloruská 10 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 30.07.2001
   07.09.2004Nové sidlo:
   Palisády 29 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   poistenie úrazu: a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich
   poistenie choroby: a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie
   poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových
   poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových: a) motorových, b) nemotorových
   poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch
   poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch: a) riečnych, b) jazerných
   poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok
   poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7 spôsobených: a) požiarom, b) výbuchom, c) výchricou, d) prírodnými živlami inými ako výchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy
   poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7 vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8
   poistenie zodpovednosti dopravcu
   všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12
   poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z: a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát
   poistenie právnej ochrany
   poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Valent - člen predstavenstva Saratovská 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 05.05.2004
   06.09.2004Zrušené sidlo:
   Prievozská 6 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   poisťovacia činnosť
   zaisťovacia činnosť
   uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky pri dojednávaní poistenia v jej prospech, pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou činnosťou v zmysle ods. 3 § 7 zákona SNR č. 24/1991 o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Luděk Menčík Za zahradami 401/12 Praha 10 109 00 Česká republika Vznik funkcie: 07.05.2003
   20.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Peter Buday - podpredseda Š.Králika 14 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 31.07.2001
   Mojmír Vedej - predseda Bieloruská 10 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 30.07.2001
   Ing. Luděk Menčík Za zahradami 401/12 Praha 10 109 00 Česká republika Vznik funkcie: 07.05.2003
   19.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Buday Š.Králika 14 Bratislava
   Todor Dontchev Todorov - predseda Pri starej prachárni 128/1 Bratislava Skončenie funkcie: 07.05.2003
   Mojmír Vedej - podpredseda Prusy 208 Bánovce nad Bebravou
   06.11.2001Nový štatutárny orgán:
   Peter Buday Š.Králika 14 Bratislava
   Todor Dontchev Todorov - predseda Pri starej prachárni 128/1 Bratislava Skončenie funkcie: 07.05.2003
   05.11.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Jankovič - predseda Varšavská 83/24 Bratislava
   Todor Dontchev Todorov Pri starej prachárni 128/1 Bratislava
   01.10.2001Nový štatutárny orgán:
   Mojmír Vedej - podpredseda Prusy 208 Bánovce nad Bebravou
   30.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Radana Tylšarová - podpredseda Slov.nár.povstania 15/7 Nová Dedinka
   18.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Todor Dontchev Todorov Pri starej prachárni 128/1 Bratislava
   17.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Paška - člen Klemensova 13 Bratislava
   05.10.1998Nové obchodné meno:
   Poisťovňa AIG Slovakia a.s.
   Nové sidlo:
   Prievozská 6 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poisťovacia činnosť
   zaisťovacia činnosť
   uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky pri dojednávaní poistenia v jej prospech, pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou činnosťou v zmysle ods. 3 § 7 zákona SNR č. 24/1991 o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marek Jankovič - predseda Varšavská 83/24 Bratislava
   Jozef Paška - člen Klemensova 13 Bratislava
   Radana Tylšarová - podpredseda Slov.nár.povstania 15/7 Nová Dedinka