Create Invoice

KRAKEN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KRAKEN
PIN 35754117
TIN 2020231037
VAT number SK2020231037
Date create 08 October 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat KRAKEN
Štefánikova 29
81105
Bratislava
Financial information
Sales and income 3 074 812 €
Profit 31 234 €
Capital 911 607 €
Own capital 177 846 €
Contact Information
Email info@kraken-sro.sk
Phone(s) 0252926396, 0252638341
Mobile phone(s) 0903727164
Fax(es) 0252926396
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 768,957
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 33,680
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 33,680
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 33,680
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 712,738
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 458
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 458
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 497,060
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 489,144
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 489,144
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,520
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,396
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 215,220
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,900
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 213,320
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 22,539
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 22,539
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 768,957
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 209,079
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,972
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,972
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 170,209
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 170,209
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 31,234
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 559,778
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 8,118
9. Liabilities from social fund (472) 8,118
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 493,235
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 266,707
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 266,707
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 120,480
7. Liabilities from social insurance (336) 44,475
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 61,293
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 280
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 58,425
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 58,425
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 100
4. Deferred income short-term (384A) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 3,074,812
III. Revenues from sale of services (602, 606) 3,067,622
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 833
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,357
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,033,524
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 194,720
D. Services (účtová group of 51) 921,865
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,872,340
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,496,967
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 311,726
4. Social expenses (527, 528) 63,647
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,822
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 27,398
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 27,398
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 6,319
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 1,168
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,892
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,288
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,951,037
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 11
2. Other interest income (662A) 11
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 817
O. Exchange rate losses (563) 42
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 775
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -806
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 40,482
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 9,248
R.1. Income tax expense current (591, 595) 9,248
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 31,234
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35754117 TIN: 2020231037 VAT number: SK2020231037
 • Registered seat: KRAKEN, Štefánikova 29, 81105, Bratislava
 • Date create: 08 October 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Lenka Ivanová Šalviová 877/36 Bratislava 821 01 13.03.2003
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Lenka Ivanová 3 486 € (50%) Šalviová 877/36 Bratislava 821 01
  Miloš Zajíček 3 486 € (50%) Lediny 20 Bratislava 841 03
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.04.2013Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a) až i) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
   17.04.2013Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
   21.01.2011Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby v rozsahu podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti: projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
   20.01.2011Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   prevádzkovanie strážnej služby
   ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   ochrana majetku pri preprave
   ochrana prepravy majetku a osoby
   ochrana osoby
   zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systémuslúžiaceho na ochranu majetku a osoby
   vypracúvanie plánu ochrany
   poradenstva činností týkajúcich sa v prvom až deviatom bode
   odborná príprava osôb na činnosti uvedenom v prvom až desiatom bode.
   29.01.2008Noví spoločníci:
   Lenka Ivanová Šalviová 877/36 Bratislava 821 01
   Miloš Zajíček Lediny 20 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Lenka Ivanová Šalviová 877/36 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 13.03.2003
   28.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Robert Seidner Žitavská 10 Bratislava 821 07
   Miloš Zajíček Pri Kríži 18 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lenka Ivanová M. Marečka 2 Myjava Vznik funkcie: 13.03.2003
   20.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Veverka Žitavská 8 Bratislava 821 07
   15.04.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lenka Ivanová M. Marečka 2 Myjava Vznik funkcie: 13.03.2003
   14.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Robert Seidner Žitavská 10 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 13.03.2003
   09.07.2002Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti poskytovania technických služieb na ochranu majetku a osôb
   cestná nákladná doprava
   poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   24.09.2001Nové sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 05
   23.09.2001Zrušené sidlo:
   Hagarova 9 Bratislava 830 42
   04.10.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Robert Seidner Žitavská 10 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 13.03.2003
   03.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Robert Seidner Žitavská 10 Bratislava 821 07
   Ladislav Veverka Žitavská 8 Bratislava 821 07
   Miloš Zajíček Pri Kríži 18 Bratislava 841 02
   08.10.1998Nové obchodné meno:
   KRAKEN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hagarova 9 Bratislava 830 42
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby
   ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   ochrana majetku pri preprave
   ochrana prepravy majetku a osoby
   ochrana osoby
   zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systémuslúžiaceho na ochranu majetku a osoby
   vypracúvanie plánu ochrany
   poradenstva činností týkajúcich sa v prvom až deviatom bode
   odborná príprava osôb na činnosti uvedenom v prvom až desiatom bode.
   Noví spoločníci:
   Robert Seidner Žitavská 10 Bratislava 821 07
   Ladislav Veverka Žitavská 8 Bratislava 821 07
   Miloš Zajíček Pri Kríži 18 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Robert Seidner Žitavská 10 Bratislava 821 07
   Ladislav Veverka Žitavská 8 Bratislava 821 07
   Miloš Zajíček Pri Kríži 18 Bratislava 841 02