Create Invoice

i-Step communication - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name i-Step communication
PIN 35754281
TIN 2020253587
VAT number SK2020253587
Date create 12 October 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat i-Step communication
Prešovská 43
82102
Bratislava
Financial information
Sales and income 591 014 €
Profit 20 795 €
Capital 97 287 €
Own capital -133 645 €
Contact Information
Email istep@istep.sk
Website http://www.istep.sk
Phone(s) +421244637308, +421244630717, +421244637307, +421244630719, +421244630718, +421244637309
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 124,127
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 43,547
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 43,547
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 43,547
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 74,721
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 45
8. Deferred tax asset (481A) 45
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 25,549
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 24,736
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,736
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 813
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 49,127
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,542
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 47,585
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 5,859
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 5,859
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 124,127
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -112,849
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,194
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,194
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -173,477
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -173,477
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,795
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 236,976
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,501
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 72
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 72
9. Liabilities from social fund (472) 1,429
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 229,829
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 71,988
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 71,988
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 7,217
7. Liabilities from social insurance (336) 4,969
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,792
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 140,863
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 5,646
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 5,646
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 589,279
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 591,014
III. Revenues from sale of services (602, 606) 589,279
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,735
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 564,356
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 9,490
D. Services (účtová group of 51) 385,164
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 144,810
E.1. Wages and salaries (521, 522) 106,196
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 35,054
4. Social expenses (527, 528) 3,560
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 637
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 20,863
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 20,863
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 192
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,200
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,658
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 194,625
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,084
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,432
2. Other expense (562A) 1,432
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,652
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,083
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,575
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,780
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -100
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,795
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35754281 TIN: 2020253587 VAT number: SK2020253587
 • Registered seat: i-Step communication, Prešovská 43, 82102, Bratislava
 • Date create: 12 October 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  PaedDr. Edita Nochtová predseda Vrbánska 8352/11 Bratislava 4 841 06 12.10.1998
  Ing. Tibor Lindovský člen Klemensova 11 Bratislava 811 04 22.05.2002
  Jarmila Rusnáková člen Zohorská 39 Lozorno 900 55 05.08.2005
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.12.2011Nové sidlo:
   Prešovská 43 Bratislava 821 02
   05.12.2011Zrušené sidlo:
   Záborského 19 Bratislava 831 03
   01.07.2008Nový štatutárny orgán:
   PaedDr. Edita Nochtová - predseda Vrbánska 8352/11 Bratislava 4 841 06 Vznik funkcie: 12.10.1998
   30.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   PaedDr. Edita Nochtová - predseda Studenohorská 8 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.10.1998
   23.12.2005Nové obchodné meno:
   i-Step communication, a.s.
   Nové sidlo:
   Záborského 19 Bratislava 831 03
   22.12.2005Zrušené obchodné meno:
   I - Step, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Jamnického 20 Bratislava 841 05
   08.09.2005Nový štatutárny orgán:
   Jarmila Rusnáková - člen Zohorská 39 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 05.08.2005
   07.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Benediktová - člen Janáčkova 5 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 22.05.2002
   02.02.2004Nové sidlo:
   Jamnického 20 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PaedDr. Edita Nochtová - predseda Studenohorská 8 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.10.1998
   01.02.2004Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PaedDr. Edita Nochtová - predseda Studenohorská 8 Bratislava 841 03
   27.06.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Lindovský - člen Klemensova 11 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 22.05.2002
   Eva Benediktová - člen Janáčkova 5 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 22.05.2002
   26.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Bohuš Dobál - člen Pri Šajbách 26 Bratislava 831 06
   Ing. Roman Krasňanský - člen predstavenstva Drieňová 25 Bratislava 821 03
   09.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Krasňanský - člen predstavenstva Drieňová 25 Bratislava 821 03
   08.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Dobiš - člen Bullova 11 Bratislava 841 01
   19.05.2000Nový štatutárny orgán:
   Bohuš Dobál - člen Pri Šajbách 26 Bratislava 831 06
   18.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Farkašová - člen Orgovánová 3 Trebišov 075 01
   12.10.1998Nové obchodné meno:
   I - Step, a.s.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   organizovanie verejných kultúrnych podujatí
   prekladateľstvo a tlmočníctvo z a do jazyka anglického, nemeckého a francúzskeho
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Martin Dobiš - člen Bullova 11 Bratislava 841 01
   Ing. Jana Farkašová - člen Orgovánová 3 Trebišov 075 01
   PaedDr. Edita Nochtová - predseda Studenohorská 8 Bratislava 841 03