Create Invoice

EURO SERVICE AGENCY - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EURO SERVICE AGENCY
PIN 35754737
TIN 2020272562
VAT number SK2020272562
Date create 20 October 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EURO SERVICE AGENCY
Podunajská 23
82106
Bratislava
Financial information
Sales and income 892 324 €
Profit -2 862 €
Capital 178 571 €
Own capital 43 009 €
Contact Information
Email euroserviceagency@slovanet.sk
Phone(s) 0252444517
Mobile phone(s) +421903436342, +421903446340, +421903446341, +421903456342
Fax(es) 0252444518
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 191,358
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 189,975
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 18
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 18
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 123,367
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 125,198
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 125,198
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -1,831
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 66,590
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 7,494
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 59,096
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,383
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,383
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 191,358
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 40,146
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 116,179
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 116,179
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,578
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,578
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -74,749
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -74,749
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,862
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 151,212
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 11,375
9. Liabilities from social fund (472) 11,375
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 110,748
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 16,106
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,106
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,915
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 34,692
7. Liabilities from social insurance (336) 22,276
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,759
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 29,089
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 29,089
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 892,324
III. Revenues from sale of services (602, 606) 891,991
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 333
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 891,891
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 9,364
D. Services (účtová group of 51) 98,233
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 773,190
E.1. Wages and salaries (521, 522) 547,633
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 185,813
4. Social expenses (527, 528) 39,744
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,344
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 27
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 27
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,733
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 433
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 784,394
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 7
2. Other interest income (662A) 7
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 421
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 421
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -414
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 19
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,881
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,862
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35754737 TIN: 2020272562 VAT number: SK2020272562
 • Registered seat: EURO SERVICE AGENCY, Podunajská 23, 82106, Bratislava
 • Date create: 20 October 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Marian Šinka Vrbovka 85 Vrbovka 991 31 25.06.2004
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  EURO-BUILDING, a.s. 116 179 € (100%) Bratislava 831 04
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.05.2008Nové sidlo:
   Podunajská 23 Bratislava 821 06
   27.05.2008Zrušené sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   14.10.2004Noví spoločníci:
   EURO-BUILDING, a.s. IČO: 35 683 066 Družstevná 2 Bratislava 831 04
   13.10.2004Zrušeny spoločníci:
   EURO-BUILDING, a.s. IČO: 35 683 066 Družstevná 2 Bratislava 831 04
   29.07.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marian Šinka Vrbovka 85 Vrbovka 991 31 Vznik funkcie: 25.06.2004
   28.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Denis Dinga Novohradská 28 Veľký Krtíš 990 01 Vznik funkcie: 14.11.2001
   17.03.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Denis Dinga Novohradská 28 Veľký Krtíš 990 01 Vznik funkcie: 14.11.2001
   16.03.2003Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Denis Dinga Novohradská 28 Veľký Krtíš 990 01
   17.10.2002Zrušeny predmety činnosti:
   hľadanie osôb
   hľadanie majetku
   zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
   získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
   získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
   vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo
   poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode
   odborná príprava osôb na činnosti uvedených v prvom až siedmom bode
   b / detektívna služba
   08.01.2002Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Denis Dinga Novohradská 28 Veľký Krtíš 990 01
   07.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Pavlík Tuhárske nám. 1 Lučenec 984 01
   07.09.2001Noví spoločníci:
   EURO-BUILDING, a.s. IČO: 35 683 066 Družstevná 2 Bratislava 831 04
   06.09.2001Zrušeny spoločníci:
   EURO-BUILDNIG, a.s. IČO: 35 683 066 Družstevná 2 Bratislava 831 04
   14.05.2001Noví spoločníci:
   EURO-BUILDNIG, a.s. IČO: 35 683 066 Družstevná 2 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Ján Pavlík Tuhárske nám. 1 Lučenec 984 01
   13.05.2001Zrušeny spoločníci:
   EURO - BUILDNIG, a.s. IČO: 35 683 066 Letná 3 Bratislava 831 03
   Mgr. Vladimír Piják Vajnorská 83 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Vladimír Piják Vajnorská 83 Bratislava 831 03
   20.10.1998Nové obchodné meno:
   EURO SERVICE AGENCY, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby v rozsahu:
   a / strážna služba
   ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   ochrana majetku pri preprave
   ochrana prepravy majetku a osoby
   ochrana osoby
   zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   vypracúvanie plánu ochrany
   poradenstvo týkajúce sa činnosti uvedených v prvom až deviatom bode
   odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode
   hľadanie osôb
   hľadanie majetku
   zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
   získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
   získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
   vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo
   poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode
   odborná príprava osôb na činnosti uvedených v prvom až siedmom bode
   b / detektívna služba
   prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
   Noví spoločníci:
   EURO - BUILDNIG, a.s. IČO: 35 683 066 Letná 3 Bratislava 831 03
   Mgr. Vladimír Piják Vajnorská 83 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Vladimír Piják Vajnorská 83 Bratislava 831 03