Create Invoice

TAMA SLOVAKIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TAMA SLOVAKIA
PIN 35755440
TIN 2020231048
VAT number SK2020231048
Date create 02 November 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat TAMA SLOVAKIA
Sladovnícka 15
91701
Bratislava
Financial information
Sales and income 2 348 454 €
Profit 11 314 €
Capital 5 393 981 €
Own capital 1 129 211 €
Contact Information
Phone(s) 0335348712
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 5,033,160
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,536,240
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,536,240
A.II.1. Land (031) - /092A/ 515,664
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 452,603
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 563,913
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 4,060
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,489,114
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 99,480
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 99,480
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 2,662,322
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 947,861
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 947,861
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 1,457,002
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 182,254
8. Deferred tax asset (481A) 75,205
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 459,344
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 429,705
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 429,705
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 29,639
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 267,968
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,337
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 264,631
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 7,806
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 121
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 7,685
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 5,033,160
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,140,525
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,012,600
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,012,600
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 65,172
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 65,172
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 51,439
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 51,439
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,314
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,884,805
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,330,360
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 18,506
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 18,506
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (471, 47XA) 1,547,752
9. Liabilities from social fund (472) 7,607
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 756,495
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 1,062,789
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 321,922
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 246,529
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 246,529
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 40,904
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 5,141
7. Liabilities from social insurance (336) 4,640
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,708
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 6,162
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 6,162
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 163,572
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 7,830
4. Deferred income short-term (384A) 7,830
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,946,662
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,348,454
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 1,571,866
II. Revenues from sales of own products (601) 49,571
III. Revenues from sale of services (602, 606) 325,225
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 401,792
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,237,616
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 1,420,100
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 68,277
D. Services (účtová group of 51) 112,834
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 223,616
E.1. Wages and salaries (521, 522) 183,429
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 36,589
4. Social expenses (527, 528) 3,598
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 36,186
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 364,489
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 364,489
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 45
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,069
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 110,838
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 345,451
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 47,056
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 44,761
2. Other interest income (662A) 44,761
XII. Foreign exchange gains (663) 2,295
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 142,028
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 99,403
2. Other expense (562A) 99,403
O. Exchange rate losses (563) 83
P. The cost of revaluation of securities and the cost of derivative operations (564, 567) 39,814
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,728
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -94,972
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,866
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 4,552
R.1. Income tax expense current (591, 595) 4,550
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 2
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,314
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35755440 TIN: 2020231048 VAT number: SK2020231048
 • Registered seat: TAMA SLOVAKIA, Sladovnícka 15, 91701, Bratislava
 • Date create: 02 November 1998
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.02.2002Nové sidlo:
   Sladovnícka 15 Trnava 917 01
   27.02.2002Zrušené sidlo:
   Dr.Vl.Clementisa 10 Bratislava 821 02
   25.05.2001Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych produktov
   12.01.2000Nové sidlo:
   Dr.Vl.Clementisa 10 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Szuda - člen Jána Smreka 2018/15 Senec
   Ing. Alexej Taptič - člen Staničná 7 Humenné
   11.01.2000Zrušené sidlo:
   Mudrochova 2 Bratislava 835 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Baroň - člen predstavenstva Komárnická 48 Bratislava
   Magdaléna Uváčková - člen predstavenstva Záhradnícka 85 Bratislava
   02.11.1998Nové obchodné meno:
   TAMA SLOVAKIA, a.s.
   Nové sidlo:
   Mudrochova 2 Bratislava 835 27
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Rastislav Baroň - člen predstavenstva Komárnická 48 Bratislava
   Magdaléna Uváčková - člen predstavenstva Záhradnícka 85 Bratislava
   Ing. Martin Mäsiar - predseda predstavenstva Chalabalova 1603 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Kaštielska 10 Bratislava