Create Invoice

A BRILIANT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 10.10.2016
Basic information
Business name A BRILIANT
PIN 35756578
TIN 2020272716
VAT number SK2020272716
Date create 23 November 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat A BRILIANT
Dunajská 5
81108
Bratislava
Financial information
Sales and income 2 057 387 €
Profit 48 929 €
Contact Information
Phone(s) +421252965046
Mobile phone(s) +421944088180
Date of updating data: 10.10.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 593,480
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 161,335
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 3,412
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,412
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 157,923
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 47,556
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 110,367
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 418,980
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 116,725
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 151
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 116,574
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 286,200
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 90,294
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 90,294
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 183,885
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,021
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 16,055
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 5,185
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 10,870
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 13,165
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 13,135
4. Accrued income short-term (385A) 30
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 593,480
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 159,776
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,194
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,194
A.III. Other capital funds (413) 66,388
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,638
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 6,638
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 4,627
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 4,627
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,929
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 433,704
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 3,184
9. Liabilities from social fund (472) 545
12. Deferred tax liability (481A) 2,639
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 422,407
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 306,551
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 306,551
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 66,901
7. Liabilities from social insurance (336) 10,559
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,759
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,637
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 8,113
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 8,113
Date of updating data: 10.10.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 2,033,960
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,057,387
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 2,013,468
III. Revenues from sale of services (602, 606) 21,183
V. Activation (účtová a group of 62) 2,064
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 11,790
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,882
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,981,757
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 1,196,721
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 53,018
D. Services (účtová group of 51) 350,787
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 344,086
E.1. Wages and salaries (521, 522) 246,053
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 86,129
4. Social expenses (527, 528) 11,904
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,298
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 27,293
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 27,293
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 8,379
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 175
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 75,630
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 436,189
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,475
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
XII. Foreign exchange gains (663) 6,474
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,448
O. Exchange rate losses (563) 3,835
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 15,613
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,973
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 62,657
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 13,728
R.1. Income tax expense current (591, 595) 12,252
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 1,476
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48,929
Date of updating data: 10.10.2016
Date of updating data: 10.10.2016
 • PIN :35756578 TIN: 2020272716 VAT number: SK2020272716
 • Registered seat: A BRILIANT, Dunajská 5, 81108, Bratislava
 • Date create: 23 November 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ivan Mikuš predseda Mierové námestie 39/40 Trenčín 911 01 09.09.2016
  JUDr. Martin Mikuš podpredseda Mateja Bela 2448/23 Trenčín 911 08 09.09.2016
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.09.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mikuš - predseda Mierové námestie 39/40 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 09.09.2016
   JUDr. Iveta Zimková Mikušová - člen 53 Soblahov 913 38 Vznik funkcie: 09.09.2016
   JUDr. Martin Mikuš - podpredseda Mateja Bela 2448/23 Trenčín 911 08 Vznik funkcie: 09.09.2016
   20.10.2003Nové sidlo:
   Dunajská 5 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   factoring a forfaiting
   prenájom nehnuteľností
   16.08.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   23.11.1998Nové obchodné meno:
   A BRILIANT, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj šperkov
   výkup šperkov a kameňov