Create Invoice

PETERSON - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PETERSON
Status Destroyed
PIN 35757191
TIN 2021393176
Date create 02 December 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat PETERSON
Kominárska 2-4
83203
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35757191 TIN: 2021393176
 • Registered seat: PETERSON, Kominárska 2-4, 83203, Bratislava
 • Date create: 02 December 1998
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.05.2015Zrušené obchodné meno:
   PETERSON, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Kominárska 2-4 Bratislava 832 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti spracovania dát a informatiky
   organizačná činnosť v oblasti vzdelávania, kurzov, školení, seminárov a rekvalifikácií
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát v rozsahu:
   interaktívna dátová komunikácia s databázovými súbormi centrálneho počítača
   dátové spracovanie a prenos synchrónnych signálov v reálnom čase
   automatické poskytovanie informácií telefonickým účastníkom
   automatické poskytovanie informácií účastníkom konferenčného spojenia
   pripojenie do siete internet
   služba DNS /sekundárny systém doménového názvu/
   proxing WWW
   poštová schránka /e-mail/
   diskusné skupiny
   FTP archív
   dátový prenos digitalizovaných hlasových signálov pre uzavretú skupinu užívateľov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Richard Duben - predseda D. Ertla 1450/5 Zvolen
   Ing. Peter Žilavý - člen 334 Studienka 908 75
   Ing. Miroslav Cibuľa - člen Lehárova 9 Nitrianske Hrnčiarovce
   29.03.1999Nové sidlo:
   Kominárska 2-4 Bratislava 832 03
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát v rozsahu:
   interaktívna dátová komunikácia s databázovými súbormi centrálneho počítača
   dátové spracovanie a prenos synchrónnych signálov v reálnom čase
   automatické poskytovanie informácií telefonickým účastníkom
   automatické poskytovanie informácií účastníkom konferenčného spojenia
   pripojenie do siete internet
   služba DNS /sekundárny systém doménového názvu/
   proxing WWW
   poštová schránka /e-mail/
   diskusné skupiny
   FTP archív
   dátový prenos digitalizovaných hlasových signálov pre uzavretú skupinu užívateľov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Žilavý - člen 334 Studienka 908 75
   Ing. Miroslav Cibuľa - člen Lehárova 9 Nitrianske Hrnčiarovce
   28.03.1999Zrušené sidlo:
   Laurinská 18 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Drahomír Hanes - člen Baničova 3394/8 Žilina
   Peter Kútny - člen M. R. Štefánika 2554/19 Zvolen
   02.12.1998Nové obchodné meno:
   PETERSON, a.s.
   Nové sidlo:
   Laurinská 18 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti spracovania dát a informatiky
   organizačná činnosť v oblasti vzdelávania, kurzov, školení, seminárov a rekvalifikácií
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Drahomír Hanes - člen Baničova 3394/8 Žilina
   Peter Kútny - člen M. R. Štefánika 2554/19 Zvolen
   Ing. Richard Duben - predseda D. Ertla 1450/5 Zvolen