Create Invoice

DRUHÁ VSC - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DRUHÁ VSC
PIN 35757558
TIN 2020231268
VAT number SK2020231268
Date create 08 December 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat DRUHÁ VSC
Tomanova 51
83107
Bratislava
Financial information
Sales and income 38 458 €
Profit 4 210 €
Capital 1 134 226 €
Own capital 481 943 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,095,045
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 719,169
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 217,780
A.II.1. Land (031) - /092A/ 106,817
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 110,963
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 501,389
6. Other loans (067A) - /096A/ 501,389
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 375,876
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 365,261
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 96,167
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 96,167
3. Other loans to affiliated entities (351A) - /391A/ 246,725
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 509
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21,860
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 10,615
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 10,615
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,095,045
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 486,153
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 464,984
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 464,984
A.III. Other capital funds (413) 100
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 37,148
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 37,148
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -20,289
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 53,745
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -74,034
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,210
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 215,663
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 923
9. Liabilities from social fund (472) 33
12. Deferred tax liability (481A) 890
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 183,717
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 16,903
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,903
3. Other liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 119,348
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 46,254
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,212
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 30,996
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 30,996
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 27
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 393,229
4. Deferred income short-term (384A) 393,229
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 49,068
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 38,458
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38,458
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,454
D. Services (účtová group of 51) 4,117
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 169
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 12,242
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 12,242
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 26,649
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 277
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,996
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,117
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,610
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 10,610
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 10,610
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 136
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 136
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 10,474
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,478
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,268
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,268
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,210
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35757558 TIN: 2020231268 VAT number: SK2020231268
 • Registered seat: DRUHÁ VSC, Tomanova 51, 83107, Bratislava
 • Date create: 08 December 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Helena Regendová predseda Tomanova 51 Bratislava 831 07 30.06.2014
  Eduard Krištofič člen Roľnícka 35 Bratislava 831 07 30.06.2014
  Ing. Michal Jaroš člen Dlhá nad Váhom 126 Šaľa 5 927 05 30.06.2014
  Ing. Mária Feketeová člen Rybničná 19 Bratislava 831 07 30.06.2014
  Katarína Jakubáčová člen Pri mlyne 43 Bratislava 831 07 30.06.2014
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Helena Regendová - predseda predstavenstva Tomanova 51 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 30.06.2014
   Eduard Krištofič - člen predstavenstva Roľnícka 35 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 30.06.2014
   Ing. Michal Jaroš - člen predstavenstva Dlhá nad Váhom 126 Šaľa 5 927 05 Vznik funkcie: 30.06.2014
   Ing. Mária Feketeová - člen predstavenstva Rybničná 19 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 30.06.2014
   Katarína Jakubáčová - člen predstavenstva Pri mlyne 43 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 30.06.2014
   25.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Helena Regendová - predseda predstavenstva Tomanova 51 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 29.06.2009
   Jozef Leška - člen predstavenstva Tomanova 62 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 29.06.2009
   PhDr. Ondrej Demo - člen predstavenstva Rybničná 3 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 29.06.2009
   Eduard Krištofič - člen predstavenstva Roľnícka 35 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 29.06.2009
   Katarína Jakubáčová - člen predsavenstva Roľnícka 92 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 29.06.2009
   31.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Helena Regendová - predseda predstavenstva Tomanova 51 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 29.06.2009
   Jozef Leška - člen predstavenstva Tomanova 62 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 29.06.2009
   PhDr. Ondrej Demo - člen predstavenstva Rybničná 3 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 29.06.2009
   Eduard Krištofič - člen predstavenstva Roľnícka 35 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 29.06.2009
   Katarína Jakubáčová - člen predsavenstva Roľnícka 92 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 29.06.2009
   30.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ondrej Demo Rybničná 3 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.1998
   Eduard Krištofič Roľnícka 35 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.1998
   Jozef Leška Tomanova 62 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.1998
   Ing. Arpád Lörincz Čierny chodník 31 Bratislava Vznik funkcie: 25.09.2000
   Ing. Helena Regendova - predseda Tomanova 51 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.1998
   17.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Demo Rybničná 3 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.1998
   Eduard Krištofič Roľnícka 35 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.1998
   Jozef Leška Tomanova 62 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.1998
   Ing. Arpád Lörincz Čierny chodník 31 Bratislava Vznik funkcie: 25.09.2000
   Ing. Helena Regendova - predseda Tomanova 51 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.1998
   16.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ondrej Demo Rybničná 3 Bratislava
   Eduard Krištofič Roľnícka 35 Bratislava
   Jozef Leška Tomanova 62 Bratislava
   Ing. Arpád Lörincz Čierny chodník 31 Bratislava
   Ing. Helena Regendova - predseda Tomanova 51 Bratislava
   02.11.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Arpád Lörincz Čierny chodník 31 Bratislava
   01.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Prof. Juraj Halík Roľnícka 45 Bratislava
   08.12.1998Nové obchodné meno:
   DRUHÁ VSC, a.s.
   Nové sidlo:
   Tomanova 51 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prenájom hnuteľných vecí
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ondrej Demo Rybničná 3 Bratislava
   Prof. Juraj Halík Roľnícka 45 Bratislava
   Eduard Krištofič Roľnícka 35 Bratislava
   Jozef Leška Tomanova 62 Bratislava
   Ing. Helena Regendova - predseda Tomanova 51 Bratislava