Create Invoice

Azelis Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 30.09.2016
Basic information
Business name Azelis Slovakia
PIN 35757701
TIN 2020272837
VAT number SK2020272837
Date create 08 December 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Azelis Slovakia
Kutlíkova 17
85250
Bratislava
Financial information
Sales and income 3 080 430 €
Profit -31 764 €
Contact Information
Email azelis@azelis.sk
Phone(s) 0263814143
Fax(es) 0263814142
Date of updating data: 30.09.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 716,943
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 49,228
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 4,805
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Valuable rights (014) - /074, 091A/ 4,805
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 44,423
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 0
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 44,423
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 666,217
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 25,035
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 25,035
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 558,279
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 558,206
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 558,206
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 73
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 82,903
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 190
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 82,713
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,498
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,498
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 716,943
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,511
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 643,889
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 643,889
A.III. Other capital funds (413) 250,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 10,682
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 10,682
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -870,296
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -870,296
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -31,764
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 714,432
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 25,825
9. Liabilities from social fund (472) 860
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 24,965
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 650,511
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 471,996
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 309,124
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 162,872
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 90,000
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 5,245
7. Liabilities from social insurance (336) 3,685
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 65,879
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,706
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 38,096
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 3,656
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 34,440
Date of updating data: 30.09.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 3,047,863
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 3,080,430
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 3,047,863
III. Revenues from sale of services (602, 606) 975
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 16,297
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,295
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,097,557
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 2,655,369
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 8,324
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) 698
D. Services (účtová group of 51) 257,262
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 133,554
E.1. Wages and salaries (521, 522) 94,500
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 36,265
4. Social expenses (527, 528) 2,789
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 566
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 10,537
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 10,537
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 16,989
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,258
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -17,127
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 127,185
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,454
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 21
2. Other interest income (662A) 21
XII. Foreign exchange gains (663) 1,433
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,207
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 5,898
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 5,768
2. Other expense (562A) 130
O. Exchange rate losses (563) 3,130
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 4,179
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,753
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -28,880
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,884
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,884
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -31,764
Date of updating data: 30.09.2016
Date of updating data: 30.09.2016
 • PIN :35757701 TIN: 2020272837 VAT number: SK2020272837
 • Registered seat: Azelis Slovakia, Kutlíkova 17, 85250, Bratislava
 • Date create: 08 December 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Marcin Adamczyk ul. Wspolna 46 Ploňsk 09-100 Poľská republika 13.12.2011
  Jakub Matýs Dolní Studénky 287 Šumperk (okres) 788 20 Česká republika 10.05.2013
  Anna Bertona Derdedreef 2 Kapellen 2950 Belgické kráľovstvo 16.08.2016
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Azelis CEE Holding a. s. 643 889 € (100%) Praha 6 Dejvice 160 00 Česká republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.09.2016Nový štatutárny orgán:
   Anna Bertona Derdedreef 2 Kapellen 2950 Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 16.08.2016
   01.11.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jakub Matýs Dolní Studénky 287 Šumperk (okres) 788 20 Česká republika Vznik funkcie: 10.05.2013
   31.12.2011Noví spoločníci:
   Azelis CEE Holding a. s. Evropská 2588/33a Praha 6 Dejvice 160 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Marcin Adamczyk ul. Wspolna 46 Ploňsk 09-100 Poľská republika Vznik funkcie: 13.12.2011
   07.12.2010Nové obchodné meno:
   Azelis Slovakia, s. r. o.
   27.07.2010Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   08.12.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť