Create Invoice

FORUM Technologies - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name FORUM Technologies
PIN 35758333
TIN 2021441983
VAT number SK2021441983
Date create 22 December 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat FORUM Technologies
Hlboká cesta 5
81105
Bratislava
Financial information
Sales and income 19 804 849 €
Profit 89 486 €
Capital 2 219 969 €
Own capital 308 710 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 3,921,244
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 39,800
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 1,100
5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 1,100
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 38,700
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 38,700
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,874,244
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,246,689
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,242,513
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,242,513
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,176
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 2,627,555
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 140,398
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 2,487,157
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 7,200
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 7,200
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 3,921,244
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 398,196
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 168,300
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 168,300
A.II. Share premium (412) 13,430
A.III. Other capital funds (413) 50,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 2,500
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 2,500
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 25,800
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) 25,800
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 48,680
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 48,680
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 89,486
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,523,048
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 9
9. Liabilities from social fund (472) 9
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 100
B.II.1. Legal provisions (451A) 100
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 3,190,827
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 868,442
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 868,442
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 6,460
7. Liabilities from social insurance (336) 2,434
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,313,491
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 203
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 203
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 331,909
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 19,804,849
III. Revenues from sale of services (602, 606) 19,804,849
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,689,967
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 41,113
D. Services (účtová group of 51) 19,615,994
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 32,496
E.1. Wages and salaries (521, 522) 23,726
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 7,539
4. Social expenses (527, 528) 1,231
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 364
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 114,882
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 147,742
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 252
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 252
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 0
2. Other interest income (662A) 252
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 320
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 320
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -68
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 114,814
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 25,328
R.1. Income tax expense current (591, 595) 25,328
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 89,486
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35758333 TIN: 2021441983 VAT number: SK2021441983
 • Registered seat: FORUM Technologies, Hlboká cesta 5, 81105, Bratislava
 • Date create: 22 December 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mgr. Tomáš Sallem predseda Gelnická 26 Bratislava 831 06 01.09.2012
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.12.2014Nové obchodné meno:
   FORUM Technologies a. s.
   19.12.2014Zrušené obchodné meno:
   FORUM Business Center a.s.
   19.11.2014Nové sidlo:
   Hlboká cesta 5 Bratislava 811 05
   18.11.2014Zrušené sidlo:
   Karadžičova 12 Bratislava 821 08
   07.02.2013Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu
   08.11.2012Nové obchodné meno:
   FORUM Business Center a.s.
   Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   prenájom hnuteľných vecí
   počítačové služby
   07.11.2012Zrušené obchodné meno:
   FORUM Business Center a.s.
   14.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Sallem - predseda predstavenstva Gelnická 26 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.09.2012
   13.09.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Zdenko Kučera - predseda predstavenstva Námestie SNP 14 Liptovský Mikuláš 031 01 Vznik funkcie: 01.12.2011
   Mgr. Marcel Sedlák - člen predstavenstva Landauova 26 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.12.2011
   26.05.2012Nové sidlo:
   Karadžičova 12 Bratislava 821 08
   25.05.2012Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 43 Bratislava 821 09
   13.01.2012Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Zdenko Kučera - predseda predstavenstva Námestie SNP 14 Liptovský Mikuláš 031 01 Vznik funkcie: 01.12.2011
   Mgr. Marcel Sedlák - člen predstavenstva Landauova 26 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.12.2011
   12.01.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Viliam Pančík - predseda Dlhé 2 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 06.10.2004
   Jana Pančíková Černyševského 15 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 16.09.2003
   Valéria Pančíková - člen Haburská 16 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 06.10.2004
   21.12.2006Nové obchodné meno:
   FORUM Business Center a.s.
   20.12.2006Zrušené obchodné meno:
   Bratislava Business Center a.s.
   05.03.2005Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 43 Bratislava 821 09
   04.03.2005Zrušené sidlo:
   Plynárenská 1 Bratislava 821 09
   29.10.2004Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Viliam Pančík - predseda Dlhé 2 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 06.10.2004
   Valéria Pančíková - člen Haburská 16 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 06.10.2004
   28.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Chrenko - predseda Dlhé 253/2 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 22.12.1998
   JUDr. Viliam Pančík - podpredseda Dlhé 253/2 Svätý Jur Vznik funkcie: 22.12.1998
   22.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ivan Chrenko - predseda Dlhé 253/2 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 22.12.1998
   JUDr. Viliam Pančík - podpredseda Dlhé 253/2 Svätý Jur Vznik funkcie: 22.12.1998
   Jana Pančíková Černyševského 15 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 16.09.2003
   21.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ivan Chrenko Bartoškova 5 Bratislava Vznik funkcie: 22.12.1998
   JUDr. Viliam Pančík Sibírska 46 Bratislava Vznik funkcie: 22.12.1998
   Adrián Rác - predseda Gen. L. Svobodu 14 Šaľa - Veča Vznik funkcie: 22.12.1998
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Chrenko Bartoškova 5 Bratislava Vznik funkcie: 22.12.1998
   JUDr. Viliam Pančík Sibírska 46 Bratislava Vznik funkcie: 22.12.1998
   Adrián Rác - predseda Gen. L. Svobodu 14 Šaľa - Veča Vznik funkcie: 22.12.1998
   20.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Chrenko Bartoškova 5 Bratislava
   JUDr. Viliam Pančík Sibírska 46 Bratislava
   Adrián Rác - predseda Gen. L. Svobodu 14 Šaľa - Veča
   10.04.2002Nové sidlo:
   Plynárenská 1 Bratislava 821 09
   09.04.2002Zrušené sidlo:
   Bellova 75 Bratislava 831 01
   28.07.2000Nové obchodné meno:
   Bratislava Business Center a.s.
   Nové sidlo:
   Bellova 75 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Viliam Pančík Sibírska 46 Bratislava
   Adrián Rác - predseda Gen. L. Svobodu 14 Šaľa - Veča
   27.07.2000Zrušené obchodné meno:
   EFK Consult a.s.
   Zrušené sidlo:
   Kukučínova 32 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Viliam Pančík Pri starej prachárni 5 Bratislava
   Adrián Rác - predseda 46 Žihárec
   22.12.1998Nové obchodné meno:
   EFK Consult a.s.
   Nové sidlo:
   Kukučínova 32 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom priemyselného tovaru, leasing
   prenájom motorových vozidiel, leasing
   prieskum trhu
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ivan Chrenko Bartoškova 5 Bratislava
   JUDr. Viliam Pančík Pri starej prachárni 5 Bratislava
   Adrián Rác - predseda 46 Žihárec