Create Invoice

Miramar - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Miramar
PIN 35759178
TIN 2020253983
VAT number SK2020253983
Date create 15 January 1999
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Miramar
Sabinovská 8
82102
Bratislava
Financial information
Sales and income 680 982 €
Profit 15 148 €
Capital 1 878 750 €
Own capital 706 645 €
Contact Information
Phone(s) +421244454659, +421244454667
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,882,351
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,680,857
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,680,857
A.II.1. Land (031) - /092A/ 291,950
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 1,216,979
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 60,308
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 111,620
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 195,556
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 2,620
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ 2,620
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 36,319
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 36,319
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,319
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 156,617
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 6,412
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 150,205
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 5,938
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 773
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 5,165
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,882,351
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 759,611
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 166,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 166,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 33,200
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 33,200
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 545,263
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 663,885
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -118,622
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,148
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,122,740
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 974,456
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 4,108
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 4,108
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 942,000
9. Liabilities from social fund (472) 6,156
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 22,192
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 141,829
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 73,454
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,454
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 5,583
7. Liabilities from social insurance (336) 3,571
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,064
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 53,157
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 6,455
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 6,455
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 664,554
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 680,982
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 3,813
III. Revenues from sale of services (602, 606) 660,741
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,428
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 631,239
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 3,813
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 78,593
D. Services (účtová group of 51) 185,267
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 136,755
E.1. Wages and salaries (521, 522) 96,588
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 32,402
4. Social expenses (527, 528) 7,765
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 12,415
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 204,029
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 204,029
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,367
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 49,743
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 396,881
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 13
2. Other interest income (662A) 13
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 31,726
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 31,245
2. Other expense (562A) 31,245
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 481
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -31,713
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,030
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,882
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,148
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35759178 TIN: 2020253983 VAT number: SK2020253983
 • Registered seat: Miramar, Sabinovská 8, 82102, Bratislava
 • Date create: 15 January 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Štefan Bujňák predseda Pod Válkom 20 Bratislava 831 07 15.01.1999
  Ing. Tomáš Bujňák člen Slávičie údolie 116 Bratislava 811 02 15.01.1999
  Daniela Bujňáková člen Pod Válkom 20 Bratislava 831 07 11.02.2015
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.02.2015Nový štatutárny orgán:
   Daniela Bujňáková - člen predstavenstva Pod Válkom 20 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 11.02.2015
   24.02.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Lovecká - člen predstavenstva Pod Válkom 19 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 11.07.2007
   18.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Daniela Lovecká - člen predstavenstva Pod Válkom 19 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 11.07.2007
   17.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Bujňáková - člen predstavenstva Pod Válkom 20 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 20.04.2006
   12.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Bujňák - predseda predstavenstva Pod Válkom 20 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 15.01.1999
   Ing. Tomáš Bujňák - člen predstavenstva Slávičie údolie 116 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 15.01.1999
   Daniela Bujňáková - člen predstavenstva Pod Válkom 20 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 20.04.2006
   11.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Bujňák - predseda Bajzova 12 Bratislava 821 08
   Ing. Tomáš Bujňák - člen Pod Válkom 20 Bratislava 831 07
   Peter Lovecký - člen Pod Válkom 19 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 14.01.2002
   08.02.2002Nový štatutárny orgán:
   Peter Lovecký - člen Pod Válkom 19 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 14.01.2002
   07.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Bujňáková - člen Pod Válkom 20 Bratislava 831 07 Skončenie funkcie: 14.01.2002
   20.04.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   15.01.1999Nové obchodné meno:
   Miramar, a.s.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   prieskum trhu
   reklamná činnosť
   faktoring a forfaiting mimo vymáhania pohľadávok súdnou cestou-realizácia finančných operácií v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Bujňák - predseda Bajzova 12 Bratislava 821 08
   Ing. Tomáš Bujňák - člen Pod Válkom 20 Bratislava 831 07
   Daniela Bujňáková - člen Pod Válkom 20 Bratislava 831 07 Skončenie funkcie: 14.01.2002