Create Invoice

MC TREE SR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 02.01.2017
Basic information
Business name MC TREE SR
PIN 35759267
TIN 2020273266
VAT number SK2020273266
Date create 18 January 1999
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat MC TREE SR
Račianska 77
83102
Bratislava
Financial information
Sales and income 3 841 646 €
Profit 289 062 €
Capital 799 133 €
Own capital 600 881 €
Contact Information
Phone(s) +421255646455
Fax(es) 0255647524
Date of updating data: 02.01.2017
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,264,645
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 30,580
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 30,580
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 30,580
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,230,265
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 10,254
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 10,254
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 512,543
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 3,167
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,167
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 493,000
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,095
8. Deferred tax asset (481A) 14,281
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 660,407
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 660,407
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 660,407
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 47,061
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 47,061
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 3,800
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 3,354
4. Accrued income short-term (385A) 446
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,264,645
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 449,879
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,200
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 120,978
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 120,978
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 289,062
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 805,094
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,907
9. Liabilities from social fund (472) 2,907
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 543,859
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 356,101
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 265,264
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 90,837
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 75,000
7. Liabilities from social insurance (336) 5,132
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 100,934
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,692
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 28,881
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 2,745
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 26,136
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 229,447
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 9,672
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 9,672
Date of updating data: 02.01.2017
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 3,839,903
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 3,841,646
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 3,833,625
III. Revenues from sale of services (602, 606) 6,278
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,743
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,457,037
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 2,872,371
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 49,750
D. Services (účtová group of 51) 401,035
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 103,813
E.1. Wages and salaries (521, 522) 75,338
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 26,149
4. Social expenses (527, 528) 2,326
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,054
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,332
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,332
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 13,074
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,608
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 384,609
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 516,747
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 150
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 150
2. Other interest income (662A) 150
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,323
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 7,869
2. Other expense (562A) 7,869
O. Exchange rate losses (563) 557
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,897
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,173
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 373,436
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 84,374
R.1. Income tax expense current (591, 595) 86,875
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -2,501
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 289,062
Date of updating data: 02.01.2017
Date of updating data: 02.01.2017
 • PIN :35759267 TIN: 2020273266 VAT number: SK2020273266
 • Registered seat: MC TREE SR, Račianska 77, 83102, Bratislava
 • Date create: 18 January 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Arden Daneš predseda Živanická 26 Praha 9 190 17 Česká republika 07.12.2015
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.12.2016Nové sidlo:
   Račianska 77 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
   23.03.2016Nový štatutárny orgán:
   Arden Daneš - predseda Živanická 26 Praha 9 190 17 Česká republika Vznik funkcie: 07.12.2015
   31.03.2010Nové predmety činnosti:
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   12.12.2002Nové obchodné meno:
   MC TREE SR, a. s.
   26.10.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   18.01.1999Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť