Create Invoice

FABRICIUS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name FABRICIUS
Status Destroyed
PIN 35759488
Date create 19 January 1999
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat FABRICIUS
Nádražná 534
90119
Malacky
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35759488
 • Registered seat: FABRICIUS, Nádražná 534, 90119, Malacky
 • Date create: 19 January 1999
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.10.2003Zrušené obchodné meno:
   FABRICIUS, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Nádražná 534 Malacky 901 19
   Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodný a ambulantný nákup a predaj, sprostredkovanie: živé zvieratá, živočíšne výrobky, rastlinné výrobky, živočíšne a rastlinné tuky a oleje, výrobky potravinárskeho priemyslu, nápoje, liehové tekutiny a ocot, tabak a vyrobené tabakové náhražky, nerastné výrobky, výrobky chemického priemyslu a príbuzných priemyslových odvetví, plasty a výrobky z nich, kaučuk a výrobky z neho, surová koža a kožky, usne, kožušiny a výrobky z nich, sedlárske a remenárske výrobky, cestovné potreby, výrobky z čriev, buničiny, dreva alebo iných celulózových vláknovín, buničiny, dreva, papiera, lepenky a výrobky z nich, textílie a textilné výrobky, obuv, pokrývky hlavy, dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, umelé kvety, výrobky z ľudských vlasov, výrobky z kameňa, sádry, cementu, azbestu, keramické výrobky, sklo a sklenené výrobky, pravé alebo umelé pestované perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy a duble a výrobky z nich, umelá bižutéria, mince, obecné kovy a výrobky z obecných kovov, stroje a prístroje, elektrické zariadenia ich časti a súčasti, zberateľské predmety, prístroje pre záznam a reprodukciu zvuku, televízneho obrazu a zvuku, súčiastky a príslušenstvá k týmto prístrojom, vozidlá, lietadlá, plavidlá a dopravné zariadenia, nástroje a prístroje optické, fotografické alebo kinematografické, meracie kontrolné alebo presné, nástroje a prístroje lekárske a chirurgické, hodinárske výrobky, hudobné nástroje, časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov a prístrojov
   výroba nealkoholických nápojov
   výroba sirupov
   výroba ovocných štiav
   plnenie nápojov do sprostredkovateľského balenia
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Ján Kato Mlynská 5 Krompachy
   Ing. Miroslav Gardoš CSc. Mažuškova 16 Košice
   Ing. Pavol Podracký Lesnícka 10 Krompachy
   02.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Jozef Potisk Šintavská 14 Bratislava
   07.09.1999Nové predmety činnosti:
   výroba nealkoholických nápojov
   výroba sirupov
   výroba ovocných štiav
   plnenie nápojov do sprostredkovateľského balenia
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   19.01.1999Nové obchodné meno:
   FABRICIUS, a.s.
   Nové sidlo:
   Nádražná 534 Malacky 901 19
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodný a ambulantný nákup a predaj, sprostredkovanie: živé zvieratá, živočíšne výrobky, rastlinné výrobky, živočíšne a rastlinné tuky a oleje, výrobky potravinárskeho priemyslu, nápoje, liehové tekutiny a ocot, tabak a vyrobené tabakové náhražky, nerastné výrobky, výrobky chemického priemyslu a príbuzných priemyslových odvetví, plasty a výrobky z nich, kaučuk a výrobky z neho, surová koža a kožky, usne, kožušiny a výrobky z nich, sedlárske a remenárske výrobky, cestovné potreby, výrobky z čriev, buničiny, dreva alebo iných celulózových vláknovín, buničiny, dreva, papiera, lepenky a výrobky z nich, textílie a textilné výrobky, obuv, pokrývky hlavy, dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, umelé kvety, výrobky z ľudských vlasov, výrobky z kameňa, sádry, cementu, azbestu, keramické výrobky, sklo a sklenené výrobky, pravé alebo umelé pestované perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy a duble a výrobky z nich, umelá bižutéria, mince, obecné kovy a výrobky z obecných kovov, stroje a prístroje, elektrické zariadenia ich časti a súčasti, zberateľské predmety, prístroje pre záznam a reprodukciu zvuku, televízneho obrazu a zvuku, súčiastky a príslušenstvá k týmto prístrojom, vozidlá, lietadlá, plavidlá a dopravné zariadenia, nástroje a prístroje optické, fotografické alebo kinematografické, meracie kontrolné alebo presné, nástroje a prístroje lekárske a chirurgické, hodinárske výrobky, hudobné nástroje, časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov a prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dipl. Ing. Jozef Potisk Šintavská 14 Bratislava
   RNDr. Ján Kato Mlynská 5 Krompachy
   Ing. Miroslav Gardoš CSc. Mažuškova 16 Košice
   Ing. Pavol Podracký Lesnícka 10 Krompachy