Create Invoice

SDB - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SDB
Status Destroyed
PIN 35759518
Date create 20 January 1999
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SDB
Račianska 44
83102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35759518
 • Registered seat: SDB, Račianska 44, 83102, Bratislava
 • Date create: 20 January 1999
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.12.2007Zrušené obchodné meno:
   SDB a.s.
   Zrušené sidlo:
   Račianska 44 Bratislava 831 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom dopravných zariadení, strojov a prístrojov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   prieskum trhu
   factoring a forfaiting
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jaroslav Fuchs - predseda Pifflova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Ľuboš Švec T. Vansovej 57 Nové Zámky 940 71
   Marián Nociar Jasovská 12 Bratislava 851 07
   03.12.2001Nové obchodné meno:
   SDB a.s.
   02.12.2001Zrušené obchodné meno:
   SDB o.c.p. a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností na základe zmlúv podľa § 34 až 37
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   03.09.1999Nový štatutárny orgán:
   Marián Nociar Jasovská 12 Bratislava 851 07
   02.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Božek Račianska 59 Bratislava 831 02
   20.01.1999Nové obchodné meno:
   SDB o.c.p. a.s.
   Nové sidlo:
   Račianska 44 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností na základe zmlúv podľa § 34 až 37
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom dopravných zariadení, strojov a prístrojov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   prieskum trhu
   factoring a forfaiting
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Branislav Božek Račianska 59 Bratislava 831 02
   Jaroslav Fuchs - predseda Pifflova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Ľuboš Švec T. Vansovej 57 Nové Zámky 940 71