Create Invoice

ATC-JR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 15.08.2016
Basic information
Business name ATC-JR
PIN 35760532
TIN 2020231939
VAT number SK2020231939
Date create 01 February 1999
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ATC-JR
Vsetínska cesta 766
02001
Púchov
Financial information
Sales and income 8 392 956 €
Profit 215 758 €
Capital 3 021 510 €
Own capital 1 956 623 €
Contact Information
Phone(s) 0253417212, 0253417215, 0253417232, 0253417612, 0556333568, 0556336289, 0424633579, 0423211883
Fax(es) 0424710473
Date of updating data: 15.08.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 3,235,866
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 571,339
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 739
2. Software (013) - /073, 091A/ 739
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 570,600
A.II.1. Land (031) - /092A/ 27,891
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 132,408
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 249,674
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 160,627
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,654,196
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 964,978
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,251
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 928,688
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ 34,039
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 4,329
8. Deferred tax asset (481A) 4,329
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,428,363
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,382,741
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,382,741
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,946
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 35,676
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 256,526
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 29,702
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 226,824
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 10,331
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 9,114
4. Accrued income short-term (385A) 1,217
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 3,235,866
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,228,819
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 225,720
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 225,720
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 22,572
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 22,572
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1,764,769
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,764,769
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 215,758
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,006,304
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 183,837
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 375
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 375
9. Liabilities from social fund (472) 7,051
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 175,414
12. Deferred tax liability (481A) 997
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 763,003
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 637,291
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 637,291
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 48,000
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 38,654
7. Liabilities from social insurance (336) 24,066
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,992
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 25,306
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 25,306
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 34,158
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 743
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 40
4. Deferred income short-term (384A) 703
Date of updating data: 15.08.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 8,434,143
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 8,392,956
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 8,304,271
III. Revenues from sale of services (602, 606) 47,633
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 5,500
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,552
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,128,394
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 6,139,970
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 337,208
D. Services (účtová group of 51) 479,477
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 908,332
E.1. Wages and salaries (521, 522) 650,461
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 227,883
4. Social expenses (527, 528) 29,988
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 12,175
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 168,934
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 168,934
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 4,856
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 15,322
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 62,120
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 264,562
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,395,249
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 41,186
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 4,685
2. Other interest income (662A) 4,685
XII. Foreign exchange gains (663) 36,501
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,115
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 9,827
2. Other expense (562A) 9,827
O. Exchange rate losses (563) 8,495
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 5,793
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 17,071
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 281,633
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 65,875
R.1. Income tax expense current (591, 595) 67,751
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -1,876
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 215,758
Date of updating data: 15.08.2016
Date of updating data: 15.08.2016
 • PIN :35760532 TIN: 2020231939 VAT number: SK2020231939
 • Registered seat: ATC-JR, Vsetínska cesta 766, 02001, Púchov
 • Date create: 01 February 1999
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.05.2002Nové sidlo:
   Vsetínska cesta 766 Púchov 020 01
   Nový štatutárny orgán:
   Rastislav Útly Šoltésovej 1683/196 Považská Bystrica 017 01
   01.02.1999Nové obchodné meno:
   ATC-JR, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Útly Riazanska 15 Bratislava
   Rastislav Útly Šoltésovej 1683/196 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslav Útly Riazanska 15 Bratislava