Create Invoice

OMD Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name OMD Slovakia
PIN 35761130
TIN 2020212117
VAT number SK2020212117
Date create 26 February 1999
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat OMD Slovakia
Einsteinova 23
85101
Bratislava
Financial information
Sales and income 17 009 531 €
Profit 44 433 €
Capital 6 872 561 €
Own capital 179 104 €
Contact Information
Email slovakia@omd.com
Website http://www.omd.sk;http://www.omd.com
Phone(s) +421259800201, +421259800223
Fax(es) 0259800205
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 6,118,718
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 6,959
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 4,390
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,390
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 2,569
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 2,569
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,109,632
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 9,081
8. Deferred tax asset (481A) 9,081
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 6,091,833
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 4,801,415
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 76,134
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,725,281
3. Other loans to affiliated entities (351A) - /391A/ 1,289,980
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 438
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 8,718
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 8,709
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 9
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,127
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,111
4. Accrued income short-term (385A) 1,016
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 6,118,718
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 58,960
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 7,224
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 7,224
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,433
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,949,575
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 880
9. Liabilities from social fund (472) 880
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 5,937,234
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,440,930
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 153,564
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,287,366
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,346,171
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 30,548
7. Liabilities from social insurance (336) 19,889
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 92,889
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,807
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 10,565
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 10,565
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 896
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 110,183
4. Deferred income short-term (384A) 110,183
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 17,010,645
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 17,009,531
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 200,867
III. Revenues from sale of services (602, 606) 16,704,092
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104,572
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,937,239
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 207,754
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 30,582
D. Services (účtová group of 51) 16,053,415
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 613,967
E.1. Wages and salaries (521, 522) 445,249
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 151,794
4. Social expenses (527, 528) 16,924
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 274
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 6,778
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 6,778
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,469
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 72,292
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 613,208
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,114
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1,093
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 1,049
2. Other interest income (662A) 44
XII. Foreign exchange gains (663) 21
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,726
O. Exchange rate losses (563) 58
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 4,668
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,612
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 68,680
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 24,247
R.1. Income tax expense current (591, 595) 46,707
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -22,460
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 44,433
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35761130 TIN: 2020212117 VAT number: SK2020212117
 • Registered seat: OMD Slovakia, Einsteinova 23, 85101, Bratislava
 • Date create: 26 February 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Marcela Podoláková Zákysučie 1145 Krásno nad Kysucou 023 02 25.07.2008
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Omnicom Media Group, s.r.o. 6 639 € (100%) Bratislava 851 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.05.2011Nové sidlo:
   Einsteinova 23 Bratislava 851 01
   25.05.2011Zrušené sidlo:
   Žižkova 1 Bratislava 811 02
   05.08.2008Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marcela Podoláková Zákysučie 1145 Krásno nad Kysucou 023 02 Vznik funkcie: 25.07.2008
   04.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Branislav Kobár Rontgenova 1177/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 23.07.2003
   10.01.2007Noví spoločníci:
   Omnicom Media Group, s.r.o. Einsteinova 23 Bratislava 851 01
   09.01.2007Zrušeny spoločníci:
   TBWA Bratislava, spol. s r.o. IČO: 17 316 804 Čierna voda 611 Chorvátsky Grob 900 25
   DDB, a.s. IČO: 31 345 956 Záborského 19 Bratislava 831 03
   12.08.2005Noví spoločníci:
   TBWA Bratislava, spol. s r.o. IČO: 17 316 804 Čierna voda 611 Chorvátsky Grob 900 25
   11.08.2005Zrušeny spoločníci:
   TBWA Bratislava, spol. s r.o. IČO: 17 316 804 nám. Slobody 10 Bratislava 811 06
   17.12.2004Nové sidlo:
   Žižkova 1 Bratislava 811 02
   16.12.2004Zrušené sidlo:
   Lovinského 16 Bratislava 811 08
   10.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Branislav Kobár Rontgenova 1177/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 23.07.2003
   09.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Kobár M.Tita 108 Pivnice 214 69 Srbsko a Čierna Hora Vznik funkcie: 23.07.2003
   23.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Branislav Kobár M.Tita 108 Pivnice 214 69 Srbsko a Čierna Hora Vznik funkcie: 23.07.2003
   22.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Estera Szabová Hviezdna 621/2 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 23.05.2002
   16.06.2003Nové obchodné meno:
   OMD Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lovinského 16 Bratislava 811 08
   15.06.2003Zrušené obchodné meno:
   OPTIMUM MEDIA OPERATION s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kremnická 9 Bratislava 851 02
   18.07.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Estera Szabová Hviezdna 621/2 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 23.05.2002
   17.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Babitz Kozia 19 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 23.05.2002
   20.08.2001Noví spoločníci:
   DDB, a.s. IČO: 31 345 956 Záborského 19 Bratislava 831 03
   TBWA Bratislava, spol. s r.o. IČO: 17 316 804 nám. Slobody 10 Bratislava 811 06
   19.08.2001Zrušeny spoločníci:
   TBWA Bratislava, spol. s r.o. IČO: 17 316 804 nám. Slobody 10 Bratislava 811 03
   09.05.2000Noví spoločníci:
   TBWA Bratislava, spol. s r.o. IČO: 17 316 804 nám. Slobody 10 Bratislava 811 03
   08.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Babitz Kozia 19 Bratislava 811 03
   PhDr. Andrej Obuch Grosslingova 59 Bratislava 811 09
   26.02.1999Nové obchodné meno:
   OPTIMUM MEDIA OPERATION s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kremnická 9 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   poradenská činnosť v oblasti medií a reklamy
   tlačová agentúra
   nákup, predaj a prenájom reklamného priestoru
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Babitz Kozia 19 Bratislava 811 03
   PhDr. Andrej Obuch Grosslingova 59 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Babitz Kozia 19 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 23.05.2002