Create Invoice

RVD - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name RVD
PIN 35761857
TIN 2021453269
Date create 09 March 1999
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat RVD
Odborárska 52
83102
Bratislava
Financial information
Sales and income 24 361 €
Profit 7 719 €
Capital 191 440 €
Own capital -860 088 €
Contact Information
Email jurco@rvd.sk
Phone(s) 0259803444
Fax(es) 0244454332
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 240,800
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 203,779
A.III.1. Equity securities (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 30,090
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,844
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 240,800
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -852,369
A.I. Capital r. 27 + r. 28 166,000
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 166,000
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 12,797
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) -1,038,885
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,719
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,093,169
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 1,093,169
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,041,640
4. Other short-term liabilities (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 51,529
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 24,361
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 11,018
VI. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,343
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 13,952
B. Consumption of material, energy and other inventory out of supply (501, 502, 503, (+/-) 505A) 233
C. Services (účtová group of 51) 12,300
E. Taxes and fees (účtová group of 53) 39
I. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,380
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,409
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,515
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 124
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 124
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -124
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,285
P. Income tax expense (591, 595) 2,566
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,719
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35761857 TIN: 2021453269
 • Registered seat: RVD, Odborárska 52, 83102, Bratislava
 • Date create: 09 March 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Martin Hegedüs člen Hornádska 24 Bratislava 821 07 25.07.2001
  Mgr. Ľuboš Jurčo predseda Závodná 30 Bratislava 821 06 04.02.2003
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.05.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie parkovacích a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiace na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám
   sprostredkovanie prenájmu motorových vozidiel
   prenájom motorových vozidiel
   07.08.2004Nové sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Hegedüs - člen Hornádska 24 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 25.07.2001
   06.08.2004Zrušené sidlo:
   Závodná 30 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Hegedüs - člen Rovniankova 2 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 25.07.2001
   19.08.2003Nové predmety činnosti:
   organizovanie dobrovoľných dražieb
   03.04.2003Nové obchodné meno:
   RVD a. s.
   Nové predmety činnosti:
   factoring a forfaiting /okrem súdneho vymáhania pohľadávok/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Ľuboš Jurčo - predseda Závodná 30 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 04.02.2003
   Martin Hegedüs - člen Rovniankova 2 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 25.07.2001
   02.04.2003Zrušené obchodné meno:
   GLOBAL FINANCE a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Martin Hegedüs - predseda Rovniankova 2 Bratislava 851 02
   Miroslava Pätoprstá - člen Bystrická 24 Pezinok 902 01
   Javro Vratko - člen Borovce 209 Piešťany 922 09
   21.01.2003Nové obchodné meno:
   GLOBAL FINANCE a.s.
   20.01.2003Zrušené obchodné meno:
   GLOBAL FINANCE o.c.p. a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj cenných papierov
   sprostredkovateľská činnosť pri kúpe a predaji cenných papierov
   obstarávanie vydávania cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb pre eminenta
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   obstarávanie vykonávania činností spojených s úschovou, správou a uložením cenných papierov pre eminenta
   obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácanie výnosov pre eminenta
   13.06.2002Nové sidlo:
   Závodná 30 Bratislava 821 06
   12.06.2002Zrušené sidlo:
   Závodná 28 Bratislava 821 06
   08.08.2001Nové sidlo:
   Závodná 28 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Martin Hegedüs - predseda Rovniankova 2 Bratislava 851 02
   Miroslava Pätoprstá - člen Bystrická 24 Pezinok 902 01
   Javro Vratko - člen Borovce 209 Piešťany 922 09
   07.08.2001Zrušené sidlo:
   Mozartova 18 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Peter Bartolčič - člen Pekná cesta 27 Bratislava 831 05
   Ing. Martin Bartolčič - člen Tobrucká 1 Bratislava 811 02
   Lic.rer.pol. Richard Mojžiš - predseda Budyšínska 18 Bratislava 831 01
   01.03.2000Nové obchodné meno:
   GLOBAL FINANCE o.c.p. a.s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj cenných papierov
   sprostredkovateľská činnosť pri kúpe a predaji cenných papierov
   obstarávanie vydávania cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb pre eminenta
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   obstarávanie vykonávania činností spojených s úschovou, správou a uložením cenných papierov pre eminenta
   obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácanie výnosov pre eminenta
   29.02.2000Zrušené obchodné meno:
   GLOBAL FINANCE, a.s.
   09.03.1999Nové obchodné meno:
   GLOBAL FINANCE, a.s.
   Nové sidlo:
   Mozartova 18 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   prieskum trhu
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Peter Bartolčič - člen Pekná cesta 27 Bratislava 831 05
   Ing. Martin Bartolčič - člen Tobrucká 1 Bratislava 811 02
   Lic.rer.pol. Richard Mojžiš - predseda Budyšínska 18 Bratislava 831 01