Create Invoice

VVZ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name VVZ
PIN 35762080
TIN 2020231686
VAT number SK2020231686
Date create 02 February 1999
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat VVZ
Dunajská 25
81108
Bratislava
Financial information
Sales and income 317 942 €
Profit 1 520 €
Capital 1 454 651 €
Own capital 1 260 183 €
Contact Information
Email tatrareal@tatrareal.sk
Phone(s) 0244453135, 0257267211, 0905446575, 0244462723
Mobile phone(s) 0905446575
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,400,515
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,347,900
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 43,900
A.II.1. Land (031) - /092A/ 42,332
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 1,568
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 1,304,000
5. Borrowings under the proportionate participation in addition to affiliated entities (066A) - /096A/ 1,304,000
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 52,599
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 38,678
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 13,054
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,054
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,600
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,883
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,141
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 13,921
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 13,921
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 16
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 16
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,400,515
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,261,703
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 825,068
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 825,068
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 98,520
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 98,520
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 336,595
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 341,309
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -4,714
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,520
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 138,767
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 138,767
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 137,625
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 137,625
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 959
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 183
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 45
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 45
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 317,942
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 317,942
III. Revenues from sale of services (602, 606) 317,942
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 320,315
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 50,681
D. Services (účtová group of 51) 260,715
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,496
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 492
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 492
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 342
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,589
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,373
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,546
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,244
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 5,244
2. Other interest income (662A) 5,244
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 390
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 390
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,854
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,481
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Income tax expense current (591, 595) 961
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,520
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35762080 TIN: 2020231686 VAT number: SK2020231686
 • Registered seat: VVZ, Dunajská 25, 81108, Bratislava
 • Date create: 02 February 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ivan Ostrihoň predseda Brusnicová 27 Bratislava 831 01 01.11.2011
  Ing. Roman Doupovec podpredseda Nobelovo nám. 1173/7 Bratislava 851 01 01.11.2011
  Ing. Jaroslav Šuveg člen České Brezovo 33 České Brezovo 985 03 01.11.2011
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.11.2011Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva Brusnicová 27 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.11.2011
   Ing. Roman Doupovec - podpredseda predstavenstva Nobelovo nám. 1173/7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.11.2011
   Ing. Jaroslav Šuveg - člen predstavenstva České Brezovo 33 České Brezovo 985 03 Vznik funkcie: 01.11.2011
   07.11.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda Brusnicová 27 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 06.04.2004
   Ing. Roman Doupovec - podpredseda Nobelovo nám. 1173/7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.11.2007
   Ing. Jaroslav Šuveg - člen České Brezovo 33 České Brezovo 985 03 Vznik funkcie: 12.05.2010
   11.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Šuveg - člen České Brezovo 33 České Brezovo 985 03 Vznik funkcie: 12.05.2010
   10.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Potisk Šachorova 38 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 25.08.2009
   06.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Patrik Potisk Šachorova 38 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 25.08.2009
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda Brusnicová 27 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 06.04.2004
   05.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.04.2004
   Ing. Zuzana Vargová - člen Štvrtok na Ostrove 483 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 01.07.2008
   11.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Vargová - člen Štvrtok na Ostrove 483 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 01.07.2008
   10.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Jurčovič - člen Lúčna 1747/16 Modra 900 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   22.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Jurčovič - člen Lúčna 1747/16 Modra 900 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   Ing. Roman Doupovec - podpredseda Nobelovo nám. 1173/7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.11.2007
   21.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislava Jurčovič - člen predstavenstva Lúčna 1747/16 Modra 900 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   Ing. Miloš Sušarský - podpredseda predstavenstva Kozia 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 11.10.2005
   25.03.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   09.02.2006Nové sidlo:
   Dunajská 25 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislava Jurčovič - člen predstavenstva Lúčna 1747/16 Modra 900 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   Ing. Miloš Sušarský - podpredseda predstavenstva Kozia 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 11.10.2005
   08.02.2006Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Drobuliak - člen Tonkovce 672 Nový Život 930 38 Vznik funkcie: 06.04.2004
   JUDr. Ľuboš Valach - podpredseda Vysoká 4 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 06.04.2004
   27.04.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Drobuliak - člen Tonkovce 672 Nový Život 930 38 Vznik funkcie: 06.04.2004
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.04.2004
   JUDr. Ľuboš Valach - podpredseda Vysoká 4 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 06.04.2004
   26.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - člen Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 24.02.2004
   27.02.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - člen Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 24.02.2004
   26.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Drobuliak - člen Tonkovce 672 Nový Život 930 38 Skončenie funkcie: 24.02.2004
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 24.02.2004
   JUDr. Ľuboš Valach - podpredseda Vysoká 14 Bratislava 811 06 Skončenie funkcie: 24.02.2004
   06.09.2000Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 24.02.2004
   05.09.2000Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 832 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda Jašíkova 13 Bratislava 821 03
   02.02.1999Nové obchodné meno:
   VVZ, a.s.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 832 55
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru rôzneho druhu na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Drobuliak - člen Tonkovce 672 Nový Život 930 38 Skončenie funkcie: 24.02.2004
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda Jašíkova 13 Bratislava 821 03
   JUDr. Ľuboš Valach - podpredseda Vysoká 14 Bratislava 811 06 Skončenie funkcie: 24.02.2004