Create Invoice

OFIS - BAU - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name OFIS - BAU
PIN 35762381
TIN 2020273805
VAT number SK2020273805
Date create 26 February 1999
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat OFIS - BAU
Muchovo nám. 1
85101
Bratislava
Financial information
Sales and income 6 764 €
Profit -10 030 €
Capital 29 897 €
Own capital 27 677 €
Contact Information
Email kukaj@stonline.sk
Phone(s) 0910306690
Mobile phone(s) 0910306690
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 7,239
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 0
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,982
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 46
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 46
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 378
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 378
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 6,558
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 56
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 6,502
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 257
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 257
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 7,239
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,647
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 7,373
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 7,373
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,030
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,592
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 360
9. Liabilities from social fund (472) 360
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 2,232
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 47
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 56
7. Liabilities from social insurance (336) 39
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,090
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 6,764
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 6,565
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 199
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,633
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,080
D. Services (účtová group of 51) 3,632
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 6,127
E.1. Wages and salaries (521, 522) 4,432
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,543
4. Social expenses (527, 528) 152
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 617
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,734
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,734
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 1,238
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,205
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,869
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,712
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
XII. Foreign exchange gains (663) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 204
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 204
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -201
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,070
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,030
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35762381 TIN: 2020273805 VAT number: SK2020273805
 • Registered seat: OFIS - BAU, Muchovo nám. 1, 85101, Bratislava
 • Date create: 26 February 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Jozef Horinek Ústie nad Priehradou 27 Trstená 028 01 23.04.2015
  Jozef Horinek Ústie nad Priehradou 29 Trstená 028 01 23.04.2015
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Jozef Horinek 6 640 € (100%) Ústie nad Priehradou 27 Trstená 028 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.04.2015Noví spoločníci:
   Jozef Horinek Ústie nad Priehradou 27 Trstená 028 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Horinek Ústie nad Priehradou 27 Trstená 028 01 Vznik funkcie: 23.04.2015
   Jozef Horinek Ústie nad Priehradou 29 Trstená 028 01 Vznik funkcie: 23.04.2015
   27.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kuka Veľká Okružná 2135/72 Žilina 010 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kuka Veľká Okružná 2135/72 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 21.03.2000
   30.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Viera Kuková Veľká Okružná 2135/72 Žilina 010 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viera Kuková Veľká Okružná 2135/72 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 26.02.1999
   09.04.2011Nový štatutárny orgán:
   Viera Kuková Veľká Okružná 2135/72 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 26.02.1999
   Ing. Ján Kuka Veľká Okružná 2135/72 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 21.03.2000
   08.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kuka Veľká Okružná 2135/72 Žilina 010 01
   Viera Kuková Veľká Okružná 2135/72 Žilina 010 01
   14.09.2000Nové sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Viera Kuková Veľká Okružná 2135/72 Žilina 010 01
   Ing. Ján Kuka Veľká Okružná 2135/72 Žilina 010 01
   13.09.2000Zrušené sidlo:
   Obchodná 33 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kuka Nový domov č. 520/23 Žilina 010 01
   Viera Kuková Komenského 49 Žilina 010 01
   08.06.2000Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných, bytových, občianskych a inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
   výkon činnosti stavbyvedúceho pozemné stavby
   výkon činnosti stavebného dozoru pozemné stavby
   poradenská a konzulatačná činnosť v stavebníctve
   sprostredkovanie kúpy predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /mallobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenstvo a návrhy v oblasti údržiavacich a údržbárskych prác
   úprava a kosenie parkových a lúčnych porastov
   čistiace a uržiavace práce
   technickoorganizačné zabezpečenie úpravy parkových a oddychových a občianskych zón
   vykonávanie stavieb v oblasti rekonštrukcií kultúrnych pamiatok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Kuka Veľká Okružná 2135/72 Žilina 010 01
   Viera Kuková Veľká Okružná 2135/72 Žilina 010 01
   07.06.2000Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných, bytových, občianskych a inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
   výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
   poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Viera Kuková Komenského 49 Žilina 010 01
   26.02.1999Nové obchodné meno:
   OFIS - BAU, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 33 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných, bytových, občianskych a inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
   výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
   poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kuka Nový domov č. 520/23 Žilina 010 01
   Viera Kuková Komenského 49 Žilina 010 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Viera Kuková Komenského 49 Žilina 010 01