Create Invoice

AYA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AYA
PIN 35764716
TIN 2020231950
Date create 27 April 1999
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat AYA
Kostolanská 2/540
92242
Bratislava
Financial information
Profit -543 €
Capital 8 786 €
Own capital -267 827 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 8,786
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,786
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 8,133
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 8,133
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 653
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 653
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 8,786
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -268,370
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,194
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,194
A.III. Other capital funds (413) 1,660
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 68
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 68
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -302,749
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,334
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -304,083
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -543
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 277,156
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 0
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 272,655
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 272,175
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 272,175
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,501
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 0
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 0
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 63
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 63
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 63
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -63
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -63
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Income tax expense current (591, 595) 480
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -543
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4244572.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35764716 TIN: 2020231950
 • Registered seat: AYA, Kostolanská 2/540, 92242, Bratislava
 • Date create: 27 April 1999
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.12.2008Nové sidlo:
   Kostolanská 2/540 Madunice 922 42
   Noví spoločníci:
   VVISS, spol. s r.o. IČO: 30 229 529 Kostolanská 2/540 Madunice 922 42
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Kopún Kukorelliho 7179/12 Piešťany 921 01
   19.12.2008Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Jurina ul.SNP 97 Limbach 900 91
   Ing. Milan Peterčák Pifflova 7 Bratislava 851 01
   Ján Oscitý Vajnorská 90 Bratislava 831 04
   VVISS, spol. s r.o. IČO: 30 229 529 Ľ. Štúra 32 Bojnice 972 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Kopún Ľ. Štúra 32 Bojnice 972 01
   15.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jurina ul. SNP 97 Limbach 900 91
   Ján Oscitý Vajnorská 90 Bratislava 831 04
   Ing. Milan Peterčák Pifflova 7 Bratislava 851 01
   27.04.1999Nové obchodné meno:
   AYA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie služieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   propagačná a reklamná činnosť
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom priemyselného tovaru, motorových vozidiel
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   výskum trhu a verejnej mienky
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Jurina ul.SNP 97 Limbach 900 91
   Ing. Milan Peterčák Pifflova 7 Bratislava 851 01
   Ján Oscitý Vajnorská 90 Bratislava 831 04
   VVISS, spol. s r.o. IČO: 30 229 529 Ľ. Štúra 32 Bojnice 972 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Jurina ul. SNP 97 Limbach 900 91
   Ján Oscitý Vajnorská 90 Bratislava 831 04
   Ing. Milan Peterčák Pifflova 7 Bratislava 851 01
   Ing. Anton Kopún Ľ. Štúra 32 Bojnice 972 01