Create Invoice

ELEKTROSPED - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ELEKTROSPED
PIN 35765038
TIN 2020244050
VAT number SK2020244050
Date create 30 April 1999
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ELEKTROSPED
Pestovateľská 13
82104
Bratislava
Financial information
Sales and income 30 452 021 €
Profit -136 536 €
Capital 4 233 936 €
Own capital 837 868 €
Contact Information
Email obchod@hej.sk
Website http://www.hej.sk
Phone(s) +421220251000
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 4,824,530
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,507,407
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 1,282,900
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 1,282,900
5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 224,507
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 115,873
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 108,634
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,295,968
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,060,954
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,060,954
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 86,604
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 80,579
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 80,579
8. Deferred tax asset (481A) 6,025
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 804,576
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 792,712
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 792,712
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,193
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,671
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,343,834
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 109,197
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,234,637
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 21,155
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 5
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 21,150
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 4,824,530
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 701,332
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,200
A.III. Other capital funds (413) 13,280
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 7,303
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 7,303
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 2,245,076
3. Valuation differences from revaluation in the event of a merger, amalgamation into a separate entity and division (+/- 416) 2,245,076
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -1,460,991
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 825,391
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -2,286,382
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -136,536
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,123,198
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 13,435
9. Liabilities from social fund (472) 13,435
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 4,080,792
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,162,269
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,162,269
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 50,315
7. Liabilities from social insurance (336) 33,153
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 823,370
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,685
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 28,971
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 28,971
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 30,452,021
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 29,355,127
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,056,691
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 4,105
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36,098
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,473,664
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 25,831,075
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 93,462
D. Services (účtová group of 51) 3,360,069
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 920,275
E.1. Wages and salaries (521, 522) 661,689
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 230,374
4. Social expenses (527, 528) 28,212
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,470
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 371,688
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 371,688
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -142,388
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,013
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -21,643
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,127,212
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 60,943
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 246
2. Other interest income (662A) 246
XII. Foreign exchange gains (663) 60,697
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 142,406
O. Exchange rate losses (563) 55,528
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 86,878
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -81,463
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -103,106
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 33,430
R.1. Income tax expense current (591, 595) 32,136
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 1,294
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -136,536
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35765038 TIN: 2020244050 VAT number: SK2020244050
 • Registered seat: ELEKTROSPED, Pestovateľská 13, 82104, Bratislava
 • Date create: 30 April 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Daniel Večeřa predseda Velké Karlovice 1027 Vsetín 756 06 Česká republika 12.12.2011
  Petr Šebek podpredseda Dlouhá Lhota 39 Dlouhá Lhota 679 71 Česká republika 18.06.2012
  Ing. Tomáš Machalínek člen Potoky 4314 Zlín 760 01 Česká republika 15.11.2013
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.07.2014Nové predmety činnosti:
   viazaný finančný agent - podregister poskytovania úverov
   12.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Machalínek - člen predstavenstva Potoky 4314 Zlín 760 01 Česká republika Vznik funkcie: 15.11.2013
   11.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Richter - člen predstavenstva Kounice 447 Kounice 289 15 Česká republika Vznik funkcie: 18.06.2012
   22.08.2012Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   vedenie účtovníctva
   reklamné a marketingové služby
   03.07.2012Nové sidlo:
   Pestovateľská 13 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Petr Šebek - podpredseda predstavenstva Dlouhá Lhota 39 Dlouhá Lhota 679 71 Česká republika Vznik funkcie: 18.06.2012
   Tomáš Richter - člen predstavenstva Kounice 447 Kounice 289 15 Česká republika Vznik funkcie: 18.06.2012
   02.07.2012Zrušené sidlo:
   Teslova 12 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Petr Hanuš - člen Fabiánka I/20 Zlín 760 01 Česká republika Vznik funkcie: 12.12.2011
   Petr Res - podpredseda Červánková 454 Zlín 760 05 Česká republika Vznik funkcie: 12.12.2011
   24.01.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Večeřa - predseda Velké Karlovice 1027 Vsetín 756 06 Česká republika Vznik funkcie: 12.12.2011
   Ing. Petr Hanuš - člen Fabiánka I/20 Zlín 760 01 Česká republika Vznik funkcie: 12.12.2011
   Petr Res - podpredseda Červánková 454 Zlín 760 05 Česká republika Vznik funkcie: 12.12.2011
   23.01.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Petr Hanuš - člen predstavenstva Fabiánka I/210 Zlín 760 01 Česká republika Vznik funkcie: 08.01.2007
   Petr Res - podpredseda Podlesí 4935 Zlín 760 05 Česká republika Vznik funkcie: 08.01.2007
   Ing. Daniel Večeřa - predseda Velké Karlovice 1027 Vsetín 756 06 Česká republika
   28.07.2009Nové sidlo:
   Teslova 12 Bratislava 821 02
   27.07.2009Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   01.02.2008Nové obchodné meno:
   ELEKTROSPED, a. s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Večeřa - predseda Velké Karlovice 1027 Vsetín 756 06 Česká republika
   31.01.2008Zrušené obchodné meno:
   PROTON SK, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Večeřa - predseda Hospodárska 2662/2 Piešťany
   21.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Hanuš - člen predstavenstva Fabiánka I/210 Zlín 760 01 Česká republika Vznik funkcie: 08.01.2007
   Petr Res - podpredseda Podlesí 4935 Zlín 760 05 Česká republika Vznik funkcie: 08.01.2007
   20.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Jurík - člen Brančská 1 Bratislava 851 05
   Tibor Nehéz - podpredseda Vodná 4/25 Komárno
   27.05.2004Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   26.05.2004Zrušené sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 821 06
   28.11.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   27.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.05.2000Nový štatutárny orgán:
   Pavol Jurík - člen Brančská 1 Bratislava 851 05
   Tibor Nehéz - podpredseda Vodná 4/25 Komárno
   Ing. Daniel Večeřa - predseda Hospodárska 2662/2 Piešťany
   01.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Hradil - predseda Hospodárska 2662/2 Piešťany
   Tibor Nehéz - člen Vodná 4/25 Komárno
   Ing. Daniel Večeřa - člen Hospodárska 2662/2 Piešťany
   30.04.1999Nové obchodné meno:
   PROTON SK, a.s.
   Nové sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Milan Hradil - predseda Hospodárska 2662/2 Piešťany
   Tibor Nehéz - člen Vodná 4/25 Komárno
   Ing. Daniel Večeřa - člen Hospodárska 2662/2 Piešťany