Create Invoice

Slovanet - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovanet
Status Destroyed
PIN 35765143
TIN 2020254621
VAT number SK2020254621
Date create 05 May 1999
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Slovanet
Záhradnícka 151
82108
Bratislava
Financial information
Capital 28 292 049 €
Own capital 7 557 223 €
Contact Information
Website http://www.slovanet.net
Phone(s) +421220828208
Fax(es) 0250119222, 0220828222, 0220828622, 0220828627
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35765143 TIN: 2020254621 VAT number: SK2020254621
 • Registered seat: Slovanet, Záhradnícka 151, 82108, Bratislava
 • Date create: 05 May 1999
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.03.2015Zrušené obchodné meno:
   Slovanet, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v obchodovaní v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných poradcov
   poradenská činnosť v oblasti hardware a komunikačných technológií
   usporadúvanie výstav a veľtrhov
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   servis a opravy výpočtovej a kancelárskej techniky
   montáž káblových rozvodov
   elektroinštalačné práce
   výroba, kompletovanie a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky
   zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete
   poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete
   poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby
   zriaďovanie a prevádzkovanie rádiových zariadení
   prenájom strojov a zariadení
   prenájom software so súhlasom autora
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie verejne dostupných informácií v rozsahu voľnej živnosti
   zemné a výkopové práce
   poskytovanie certifikačných služieb v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov
   výroba mechanických prístrojov vláknovej optiky a optoelektroniky
   nákup, predaj a montáž optoelektronických, optotechnologických a elektronických prvkov a zariadení
   výroba laserových komponentov používaných na meranie vo vláknovej optike
   prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľská činnosť
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   retransmisia prostredníctvom káblového distribučného systému a prostredníctvom internetu
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ako autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Elektrotechnické zariadenia
   vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ako autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
   výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním Inžinierske stavby
   výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním Inžinierske stavby
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb zahŕňajúcich projektovanie, montáž, údržbu, revíziu alebo opravu zabezpečovacích alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom mieste alebo v ich okolí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Kováčik - člen predstavenstva Lipová 5 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 24.01.2006
   Ing. Peter Máčaj - predseda predstavenstva Lipová 15 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 30.03.2006
   Ing. Ivan Kostelný - člen predstavenstva Staničná 21 Trenčín 911 05 Vznik funkcie: 30.03.2006
   Ing. Peter Tomášek - člen predstavenstva Lipová 2530/37 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 30.03.2006
   13.10.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Navrátil - podpredseda predstavenstva Bednárova 9/14 Myjava 907 01 Vznik funkcie: 30.03.2006
   04.07.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb zahŕňajúcich projektovanie, montáž, údržbu, revíziu alebo opravu zabezpečovacích alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom mieste alebo v ich okolí
   12.06.2013Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ako autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Elektrotechnické zariadenia
   vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ako autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
   výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním Inžinierske stavby
   výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním Inžinierske stavby
   27.03.2010Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
   02.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kováčik - člen predstavenstva Lipová 5 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 24.01.2006
   01.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kováčik - člen predstavenstva Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 24.01.2006
   18.07.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom software so súhlasom autora
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie verejne dostupných informácií v rozsahu voľnej živnosti
   zemné a výkopové práce
   poskytovanie certifikačných služieb v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov
   výroba mechanických prístrojov vláknovej optiky a optoelektroniky
   nákup, predaj a montáž optoelektronických, optotechnologických a elektronických prvkov a zariadení
   výroba laserových komponentov používaných na meranie vo vláknovej optike
   prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľská činnosť
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   retransmisia prostredníctvom káblového distribučného systému a prostredníctvom internetu
   17.07.2007Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
   prenájom základného a aplikačného programového vybavenia
   požičiavanie strojov a zariadení
   sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách
   poskytovanie certifikačných služieb - v zmysle Zák.č.215/2002 Z.z. - zákon o elektronickom podpise
   vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných živností - v rozsahu voľnej živnosti
   14.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Máčaj - predseda predstavenstva Lipová 15 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 30.03.2006
   13.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Máčaj - predseda predstavenstva Hrobákova 32 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 30.03.2006
   13.04.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Máčaj - predseda predstavenstva Hrobákova 32 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 30.03.2006
   Ing. Michal Navrátil - podpredseda predstavenstva Bednárova 9/14 Myjava 907 01 Vznik funkcie: 30.03.2006
   Ing. Ivan Kostelný - člen predstavenstva Staničná 21 Trenčín 911 05 Vznik funkcie: 30.03.2006
   Ing. Peter Tomášek - člen predstavenstva Lipová 2530/37 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 30.03.2006
   12.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Máčaj - podpredseda predstavenstva Hrobákova 32 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 29.04.2003
   Ing. Martin Maťaš - predseda predstavenstva Pri vinohradoch 23G Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 24.01.2006
   08.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kováčik - člen predstavenstva Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 24.01.2006
   Ing. Martin Maťaš - predseda predstavenstva Pri vinohradoch 23G Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 24.01.2006
   07.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Herold - člen Sečská 27/1855 110 00 Praha 10 Česká republika Vznik funkcie: 29.04.2003
   Ing. Peter Koždoň - predseda predstavenstva Řepčická 1315/25 Praha 10 102 05 Česká republika Vznik funkcie: 29.04.2003
   14.11.2003Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a zariadení
   13.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Viktor Őlschléger - člen Soblahovská 61 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 29.04.2003 Skončenie funkcie: 23.10.2003
   Ing. Miroslav Záviš - člen SNP 22/39 Nová Dubnica 018 51 Vznik funkcie: 29.04.2003 Skončenie funkcie: 23.10.2003
   14.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Viktor Őlschléger - člen Soblahovská 61 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 29.04.2003 Skončenie funkcie: 23.10.2003
   Ing. Peter Koždoň - predseda predstavenstva Řepčická 1315/25 Praha 10 102 05 Česká republika Vznik funkcie: 29.04.2003
   13.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Koždoň - predseda predstavenstva Vajnorská 98J Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 29.04.2003
   Ing. Viktor Őlschléger - člen Soblahovská 61 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 29.04.2003
   29.04.2003Nové obchodné meno:
   Slovanet, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie certifikačných služieb - v zmysle Zák.č.215/2002 Z.z. - zákon o elektronickom podpise
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Koždoň - predseda predstavenstva Vajnorská 98J Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 29.04.2003
   Ing. Peter Máčaj - podpredseda predstavenstva Hrobákova 32 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 29.04.2003
   Ing. Viktor Őlschléger - člen Soblahovská 61 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 29.04.2003
   Ing. Miroslav Záviš - člen SNP 22/39 Nová Dubnica 018 51 Vznik funkcie: 29.04.2003 Skončenie funkcie: 23.10.2003
   Marek Herold - člen Sečská 27/1855 110 00 Praha 10 Česká republika Vznik funkcie: 29.04.2003
   28.04.2003Zrušené obchodné meno:
   ViaPVT, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie certifikačných služieb - v zmysle Zák.č. 215/2002 Zb. - zákon o elektrickom podpise
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Koždoň - predseda Vajnorská 10595/98J Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 09.05.2001 Skončenie funkcie: 18.12.2002
   Ing. Peter Máčaj - člen Hrobákova 32 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 09.05.2001 Skončenie funkcie: 18.12.2002
   Ing. Viktor Ölschléger - člen Soblahovská 61 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 09.05.2001 Skončenie funkcie: 18.12.2002
   13.02.2003Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete
   poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete
   poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby
   zriaďovanie a prevádzkovanie rádiových zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Koždoň - predseda Vajnorská 10595/98J Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 09.05.2001 Skončenie funkcie: 18.12.2002
   Ing. Peter Máčaj - člen Hrobákova 32 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 09.05.2001 Skončenie funkcie: 18.12.2002
   Ing. Viktor Ölschléger - člen Soblahovská 61 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 09.05.2001 Skončenie funkcie: 18.12.2002
   12.02.2003Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete
   poskytovanie verejných telekomunikačných služieb
   zriaďovanie, prevádzkovanie a prenájom rádiových zariadení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Koždoň - predseda Vajnorská 10595/98J Bratislava
   Ing. Peter Máčaj - člen Hrobákova 32 Bratislava
   Ing. Viktor Ölschléger - člen Soblahovská 61 Trenčín
   10.12.2002Nové predmety činnosti:
   poskytovanie certifikačných služieb - v zmysle Zák.č. 215/2002 Zb. - zákon o elektrickom podpise
   24.07.2001Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete
   poskytovanie verejných telekomunikačných služieb
   zriaďovanie, prevádzkovanie a prenájom rádiových zariadení
   23.07.2001Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát
   09.05.2001Nové sidlo:
   Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Koždoň - predseda Vajnorská 10595/98J Bratislava
   Ing. Peter Máčaj - člen Hrobákova 32 Bratislava
   Ing. Viktor Ölschléger - člen Soblahovská 61 Trenčín
   08.05.2001Zrušené sidlo:
   Miletičova 3 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Máčaj - člen Hrobákova 32 Bratislava
   Mgr. Patrik Šimek - predseda Kaplinská 1100 Senica
   Ing. Peter Tomášek - člen Novomeského 2 Martin
   28.03.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Máčaj - člen Hrobákova 32 Bratislava
   Mgr. Patrik Šimek - predseda Kaplinská 1100 Senica
   Ing. Peter Tomášek - člen Novomeského 2 Martin
   27.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Ján Gallo - člen Pieninská 7 Banská Bystrica
   Ing. Peter Máčaj - predseda Hrobákova 32 Bratislava
   Ing. Peter Tomášek - člen Novomeského 2 Martin
   23.12.1999Nové sidlo:
   Miletičova 3 Bratislava 821 08
   22.12.1999Zrušené sidlo:
   Miletičova 3 Bratislava 824 81
   05.05.1999Nové obchodné meno:
   ViaPVT, a.s.
   Nové sidlo:
   Miletičova 3 Bratislava 824 81
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
   prenájom základného a aplikačného programového vybavenia
   požičiavanie strojov a zariadení
   sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách
   poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát
   vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných živností - v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v obchodovaní v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných poradcov
   poradenská činnosť v oblasti hardware a komunikačných technológií
   usporadúvanie výstav a veľtrhov
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   servis a opravy výpočtovej a kancelárskej techniky
   montáž káblových rozvodov
   elektroinštalačné práce
   výroba, kompletovanie a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Ján Gallo - člen Pieninská 7 Banská Bystrica
   Ing. Peter Máčaj - predseda Hrobákova 32 Bratislava
   Ing. Peter Tomášek - člen Novomeského 2 Martin