Create Invoice

SKALITHERM - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SKALITHERM
PIN 35765712
TIN 2020274630
VAT number SK7020000009
Date create 29 March 1999
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SKALITHERM
Jurkovičova 1
90901
Bratislava
Financial information
Sales and income 19 159 247 €
Profit 675 279 €
Capital 11 986 511 €
Own capital 1 776 289 €
Contact Information
Email obchod@protherm.sk
Phone(s) 0517763101, 0517763152, 0517763191, 0346966101, 0346966277
Fax(es) 0346966111
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 5,730,683
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 541,420
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 37,244
2. Software (013) - /073, 091A/ 33,975
3. Valuable rights (014) - /074, 091A/ 0
5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 3,269
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 504,176
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 234,509
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 45,981
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 207,786
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 15,900
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,181,689
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,271,761
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 197,598
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 17,018
3. Products (123) - /194/ 864,159
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 192,986
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 129,462
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 0
8. Deferred tax asset (481A) 129,462
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 3,768,055
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,827,022
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,827,022
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 1,941,033
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 12,411
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 7,895
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 4,516
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 7,574
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 1,086
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 6,488
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 5,730,683
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,705,568
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 931,423
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 931,423
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 93,142
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 93,142
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 5,724
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 5,724
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 675,279
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,025,115
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 4,848
9. Liabilities from social fund (472) 4,848
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 138,039
2. Other provisions (459A, 45X) 138,039
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 3,116,583
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 2,879,473
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,879,473
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 57,104
7. Liabilities from social insurance (336) 39,339
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 139,274
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,393
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 765,645
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 219,301
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 546,344
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 19,169,709
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 19,159,247
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 13,083,720
II. Revenues from sales of own products (601) 5,522,375
III. Revenues from sale of services (602, 606) 223,931
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 286,458
V. Activation (účtová a group of 62) 124
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 34,916
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,723
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,173,503
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 9,466,068
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 4,790,106
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) -32,398
D. Services (účtová group of 51) 2,303,213
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,490,681
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,089,302
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 372,981
4. Social expenses (527, 528) 28,398
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,681
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 67,853
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 67,853
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 27,608
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -11,770
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70,461
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 985,744
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,589,619
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,462
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 6,941
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 6,941
XII. Foreign exchange gains (663) 3,521
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,369
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 12,401
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 12,401
O. Exchange rate losses (563) 5,971
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,997
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,907
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 973,837
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 298,558
R.1. Income tax expense current (591, 595) 285,651
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 12,907
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 675,279
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35765712 TIN: 2020274630 VAT number: SK7020000009
 • Registered seat: SKALITHERM, Jurkovičova 1, 90901, Bratislava
 • Date create: 29 March 1999
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.07.1999Nové obchodné meno:
   SKALITHERM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jurkovičova 1 Skalica 909 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprotredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Didaktik, družstvo IČO: 00 677 102 Pod Kalváriou 22 Skalica 909 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Kuba Nádražná 8 Skalica 909 01
   13.07.1999Zrušené obchodné meno:
   TROIS COLOMBELLES s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Fr. Kráľa 15 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Mária CHrenková Fr. Kráľa 15 Bratislava 811 05
   Ing. Igor Pezlár H. Meličkovej 2 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Pezlár H. Meličkovej 2 Bratislava 841 05
   29.03.1999Nové obchodné meno:
   TROIS COLOMBELLES s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fr. Kráľa 15 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním len základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Mária CHrenková Fr. Kráľa 15 Bratislava 811 05
   Ing. Igor Pezlár H. Meličkovej 2 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Igor Pezlár H. Meličkovej 2 Bratislava 841 05