Create Invoice

Vaillant Group Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 30.11.2016
Basic information
Business name Vaillant Group Slovakia
PIN 35765712
TIN 2020274630
VAT number SK7020000009
Date create 29 March 1999
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Vaillant Group Slovakia
Pplk. Pľjušťa 45
90901
Skalica
Financial information
Sales and income 20 239 115 €
Profit 807 663 €
Capital 11 986 511 €
Own capital 1 776 289 €
Contact Information
Email obchod@protherm.sk
Phone(s) 0517763101, 0517763152, 0517763191, 0346966101, 0346966277
Fax(es) 0346966111
Date of updating data: 30.11.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 6,626,714
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 567,262
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 39,877
2. Software (013) - /073, 091A/ 37,825
3. Valuable rights (014) - /074, 091A/ 0
5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 2,052
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 527,385
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 215,774
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 64,290
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 237,321
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 10,000
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,035,766
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,547,325
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 466,124
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 17,533
3. Products (123) - /194/ 743,379
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 320,289
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 210,505
8. Deferred tax asset (481A) 210,505
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 4,268,299
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,032,345
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 525,211
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 507,134
3. Other loans to affiliated entities (351A) - /391A/ 3,167,329
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 68,625
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 9,637
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 4,221
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 5,416
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 23,686
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 23,686
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 6,626,714
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,838,231
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 931,423
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 931,423
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 93,142
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 93,142
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 6,003
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 6,003
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 807,663
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,776,132
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 5,655
9. Liabilities from social fund (472) 5,655
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 49,049
2. Other provisions (459A, 45X) 49,049
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 3,745,365
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,517,022
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,674,990
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 842,032
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 67,613
7. Liabilities from social insurance (336) 43,995
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 115,342
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,393
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 976,063
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 82,255
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 893,808
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 12,351
3. Deferred revenue long-term (384A) 11,279
4. Deferred income short-term (384A) 1,072
Date of updating data: 30.11.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 20,344,994
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 20,239,115
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 14,213,031
II. Revenues from sales of own products (601) 5,844,424
III. Revenues from sale of services (602, 606) 10,450
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -104,664
V. Activation (účtová a group of 62) 83
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 24,948
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 250,843
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,115,652
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 10,162,667
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 4,432,994
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) 75,320
D. Services (účtová group of 51) 2,538,278
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,637,784
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,203,860
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 403,648
4. Social expenses (527, 528) 30,276
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,150
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 72,382
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 72,382
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 25,804
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 96,979
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 72,294
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,123,463
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,754,065
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,600
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1,298
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 1,298
XII. Foreign exchange gains (663) 8,302
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,135
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 845
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 845
O. Exchange rate losses (563) 6,532
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 4,758
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,535
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,120,928
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 313,265
R.1. Income tax expense current (591, 595) 394,308
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -81,043
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 807,663
Date of updating data: 30.11.2016
Date of updating data: 30.11.2016
 • PIN :35765712 TIN: 2020274630 VAT number: SK7020000009
 • Registered seat: Vaillant Group Slovakia, Pplk. Pľjušťa 45, 90901, Skalica
 • Date create: 29 March 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Vladimír Klučina Zelinářská 18 Praha 4 - Braník 147 00 Česká republika 03.05.2004
  Ing. Peter Wolf Predmestie 2095/143 Skalica 909 01 03.05.2004
  Norbert Kolodziej Bourscheider Weg 17 Burscheid 513 99 Spolková republika Nemecko 03.06.2011
  Ing. Petr Stoklasa K roklím 286 Chýně 253 01 Česká republika 01.09.2016
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  PROTHERM PRODUCTION s.r.o. 922 128 € (99%) Skalica 909 01
  Vaillant Group Czech s.r.o. 9 295 € (1%) Praha - Západ 252 19 Česká republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.11.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Stoklasa K roklím 286 Chýně 253 01 Česká republika Vznik funkcie: 01.09.2016
   02.10.2013Noví spoločníci:
   Vaillant Group Czech s.r.o. Chrášťany 188 Praha - Západ 252 19 Česká republika
   21.03.2013Nový štatutárny orgán:
   Dr. Tillmann Ludwig von Schroeter An der Schmitten 19 Bergisch Gladbach 514 29 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 01.01.2013
   09.08.2011Nový štatutárny orgán:
   Norbert Kolodziej Bourscheider Weg 17 Burscheid 513 99 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 03.06.2011
   24.12.2009Nové obchodné meno:
   Vaillant Group Slovakia, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.11.2004Nové sidlo:
   Pplk. Pľjušťa 45 Skalica 909 01
   Nové predmety činnosti:
   montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba vyhradených plynových zariadení
   montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
   organizovanie kurzov, prednášok, seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   03.07.2004Noví spoločníci:
   PROTHERM PRODUCTION s.r.o. Jurkovičova 45 Skalica 909 01
   27.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Klučina Zelinářská 18 Praha 4 - Braník 147 00 Česká republika Vznik funkcie: 03.05.2004
   Ing. Peter Wolf Predmestie 2095/143 Skalica 909 01 Vznik funkcie: 03.05.2004
   14.07.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprotredkovateľská činnosť
   29.03.1999Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním len základných služieb spojených s prenájmom