Create Invoice

ELEKTRA SLOVENSKO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ELEKTRA SLOVENSKO
PIN 35766433
TIN 2020232115
VAT number SK2020232115
Date create 24 May 1999
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ELEKTRA SLOVENSKO
Kukučínova 56
83102
Bratislava
Financial information
Sales and income 234 906 €
Profit 6 236 €
Contact Information
Phone(s) 0244871801, 0244880120, 0903703895
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 252,659
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 252,296
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 216,063
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 200,639
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200,639
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,965
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 459
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 36,233
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,507
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 33,726
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 363
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 363
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 252,659
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 143,420
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,200
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 97,345
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 97,345
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,236
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 109,239
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,087
9. Liabilities from social fund (472) 2,029
12. Deferred tax liability (481A) 58
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 101,908
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 72,927
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72,927
7. Liabilities from social insurance (336) 4,803
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,579
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,599
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 5,244
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 5,244
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 234,932
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 234,906
III. Revenues from sale of services (602, 606) 234,906
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 225,057
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 56,474
D. Services (účtová group of 51) 50,822
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 117,396
E.1. Wages and salaries (521, 522) 84,923
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 29,912
4. Social expenses (527, 528) 2,561
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 335
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,849
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 127,610
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 26
2. Other interest income (662A) 26
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 298
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 298
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -272
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,577
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 3,341
R.1. Income tax expense current (591, 595) 3,341
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,236
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35766433 TIN: 2020232115 VAT number: SK2020232115
 • Registered seat: ELEKTRA SLOVENSKO, Kukučínova 56, 83102, Bratislava
 • Date create: 24 May 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. František Trojan predseda Smreková 3 Žilina 010 07 23.04.2014
  Ing. Matej Kováč člen Zvončekova 43 Bratislava 831 05 23.04.2014
  Andrea Surá Rozvodná 7 Bratislava 831 01 03.06.2015
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Andrea Surá Rozvodná 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 03.06.2015
   19.06.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Frývald - člen predstavenstva Salezianska 2608/11 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 01.02.2013
   07.05.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Trojan - predseda predstavenstva Smreková 3 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 23.04.2014
   Ing. Matej Kováč - člen Zvončekova 43 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 23.04.2014
   06.05.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Matej Kováč - člen Zvončekova 43 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 05.03.2009
   Ing. František Trojan - predseda predstavenstva Smreková 3 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 11.06.2009
   06.02.2013Nový štatutárny orgán:
   Jozef Frývald - člen predstavenstva Salezianska 2608/11 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 01.02.2013
   05.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Borodáč - člen Granátova 5 Žilina 010 09 Vznik funkcie: 05.03.2009
   16.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Trojan - predseda predstavenstva Smreková 3 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 11.06.2009
   15.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Haršány - predseda Majerská 19 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.03.2009
   29.04.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Borodáč - člen Granátova 5 Žilina 010 09 Vznik funkcie: 05.03.2009
   Ing. Peter Haršány - predseda Majerská 19 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.03.2009
   Ing. Matej Kováč - člen Zvončekova 43 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 05.03.2009
   28.04.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Haršány - člen Majerská 19 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 17.08.2004
   Tomáš Ješko - člen Heyrovského 2048/6 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 17.08.2004
   Vladimír Ješko - predseda Mýtna 1163/21 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 17.08.2004
   25.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Ješko - člen Heyrovského 2048/6 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 17.08.2004
   Vladimír Ješko - predseda Mýtna 1163/21 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 17.08.2004
   24.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Ješko - člen Hodálova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.08.2004
   Vladimír Ješko - predseda SNP 94 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 17.08.2004
   21.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Haršány - člen Majerská 19 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 17.08.2004
   Tomáš Ješko - člen Hodálova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.08.2004
   Vladimír Ješko - predseda SNP 94 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 17.08.2004
   20.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Haršány - člen Majerská 19 Bratislava 821 07
   Vladimír Ješko - predseda SNP 94 Limbach 900 91
   Mgr. Eva Madarásová - člen Štefana Králika 53 Bratislava 841 08
   24.05.1999Nové obchodné meno:
   ELEKTRA SLOVENSKO a.s.
   Nové sidlo:
   Kukučínova 56 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia s napätím nad 1000 V s obmedzením napätia do 35 kV vrátene bleskozvodov
   elektroinštalácie
   inžinierska činnosť vo výstavbe, s výnimkou vybraných činností v stavebníctve
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Haršány - člen Majerská 19 Bratislava 821 07
   Vladimír Ješko - predseda SNP 94 Limbach 900 91
   Mgr. Eva Madarásová - člen Štefana Králika 53 Bratislava 841 08