Create Invoice

MÓDA MORA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 28.01.2016
Basic information
Business name MÓDA MORA
PIN 35766573
TIN 2020274443
VAT number SK2020274443
Date create 26 May 1999
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MÓDA MORA
Hrachovište 376
91615
Nové Mesto nad Váhom
Financial information
Sales and income 608 518 €
Profit -51 157 €
Capital 532 039 €
Own capital 57 719 €
Contact Information
Email modamora@hrachoviste.sk
Phone(s) 0327790293
Fax(es) 0327790290
Date of updating data: 28.01.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,156,082
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 761,868
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 277,057
A.II.1. Land (031) - /092A/ 9,070
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 255,988
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 11,998
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 1
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 484,811
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 484,811
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 393,082
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 349,941
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 177,968
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 177,968
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,882
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 164,091
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 43,141
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 36
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 43,105
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,132
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,132
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,156,082
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 391,377
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 25,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 25,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 3,013
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 3,013
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 0
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 384,811
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) 384,811
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 29,710
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 29,710
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -51,157
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 764,705
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 446,906
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 439,823
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 439,823
9. Liabilities from social fund (472) 7,083
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 0
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 311,115
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 140,831
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 140,831
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 110,019
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 19,465
7. Liabilities from social insurance (336) 12,468
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,290
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 26,042
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 6,684
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 6,684
Date of updating data: 28.01.2016
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 608,518
III. Revenues from sale of services (602, 606) 608,518
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 622,302
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 27,772
D. Services (účtová group of 51) 27,219
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 534,658
E.1. Wages and salaries (521, 522) 387,735
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 133,210
4. Social expenses (527, 528) 13,713
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,508
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 26,813
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 26,813
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,332
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,784
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 553,527
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,017
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 9,017
2. Other interest income (662A) 9,017
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 43,505
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 26,680
2. Other expense (562A) 26,680
O. Exchange rate losses (563) 16,582
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 243
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -34,488
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -48,272
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,885
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,885
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -51,157
Date of updating data: 28.01.2016
Date of updating data: 28.01.2016
 • PIN :35766573 TIN: 2020274443 VAT number: SK2020274443
 • Registered seat: MÓDA MORA, Hrachovište 376, 91615, Nové Mesto nad Váhom
 • Date create: 26 May 1999
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.10.2000Nové sidlo:
   Hrachovište 376 Nové Mesto nad Váhom 916 15
   Noví spoločníci:
   Patrick Philipe Roger Tiba 28 Rue des Pins Francs Toulenne Francúzsko
   07.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Patrick Philipe Roger Tiba 28 Rue des Pins Francs Toulenne Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Račianska 1530/101 Bratislava
   26.05.1999Nové obchodné meno:
   MÓDA MORA, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   šitie odevov
   krajčírske práce
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ