Create Invoice

SEMA group, o.c.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SEMA group, o.c.p.
Status Destroyed
PIN 35766735
Date create 28 May 1999
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SEMA group, o.c.p.
Pri Suchom Mlyne 12
81104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35766735
 • Registered seat: SEMA group, o.c.p., Pri Suchom Mlyne 12, 81104, Bratislava
 • Date create: 28 May 1999
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.09.2005Zrušené obchodné meno:
   SEMA group, o.c.p. a.s.
   Zrušené sidlo:
   Pri Suchom Mlyne 12 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre emitenta vydávania cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností na základe zmluv podľa § 34 až 37
   obstarávanie pre emitenta splácania cenných papierov a vyplácania výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vladimír Polievka - predseda Bakošova 6 Bratislava 841 03
   Róbert Kucharik - podpredseda Budatínska 37 Bratislava 851 06
   Dušan Polievka - člen Bakošova 6 Bratislava 841 03
   28.05.1999Nové obchodné meno:
   SEMA group, o.c.p. a.s.
   Nové sidlo:
   Pri Suchom Mlyne 12 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre emitenta vydávania cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností na základe zmluv podľa § 34 až 37
   obstarávanie pre emitenta splácania cenných papierov a vyplácania výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vladimír Polievka - predseda Bakošova 6 Bratislava 841 03
   Róbert Kucharik - podpredseda Budatínska 37 Bratislava 851 06
   Dušan Polievka - člen Bakošova 6 Bratislava 841 03