Create Invoice

MERIUS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MERIUS
PIN 35767189
TIN 2020274575
VAT number SK2020274575
Date create 04 June 1999
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat MERIUS
Štefánikova 6/A
81105
Bratislava
Financial information
Sales and income 344 283 €
Profit -3 141 992 €
Capital 19 365 570 €
Own capital 567 681 €
Contact Information
Email merius@merius.sk
Phone(s) 0257201120, 0257201167
Mobile phone(s) 0905856299
Fax(es) 0257201167
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 18,571,893
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 17,251,452
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 12,960,477
A.II.1. Land (031) - /092A/ 4,849,077
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 4,557,273
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 102,564
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 20,250
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 3,206,463
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 224,850
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 4,290,975
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 66,494
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 4,516
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 168,505
6. Other loans (067A) - /096A/ 4,051,460
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,312,084
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 702,877
8. Deferred tax asset (481A) 702,877
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 487,560
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 5,500
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,500
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 188,238
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 293,822
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 121,647
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 492
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 121,155
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 8,357
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 6,467
4. Accrued income short-term (385A) 1,890
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 18,571,893
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,574,311
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,480,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,480,000
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -5,912,319
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -5,912,319
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,141,992
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,074,983
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 18,574,607
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 17,810,908
9. Liabilities from social fund (472) 1,286
12. Deferred tax liability (481A) 762,413
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 1,767,740
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 721,336
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 697,177
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 697,177
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 8,581
7. Liabilities from social insurance (336) 5,737
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,523
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,318
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 11,300
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 11,300
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 71,221
4. Deferred income short-term (384A) 71,221
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 341,624
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 344,283
III. Revenues from sale of services (602, 606) 341,624
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,659
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,017,679
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 84,790
D. Services (účtová group of 51) 237,897
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 214,369
E.1. Wages and salaries (521, 522) 156,099
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 54,812
4. Social expenses (527, 528) 3,458
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 10,360
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 469,368
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 469,368
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 895
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -673,396
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,937
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 160,185
VIII. Revenues from the sale of securities and shares (661) 23,750
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 136,435
2. Other interest income (662A) 136,435
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,461,385
K. Sold securities and shares (561) 1,923,750
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 492,630
2. Other expense (562A) 492,630
O. Exchange rate losses (563) 2
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 45,003
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,301,200
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,974,596
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 167,396
R.1. Income tax expense current (591, 595) 961
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 166,435
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,141,992
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35767189 TIN: 2020274575 VAT number: SK2020274575
 • Registered seat: MERIUS, Štefánikova 6/A, 81105, Bratislava
 • Date create: 04 June 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Peter Szitás predseda Kuklovská 76 Bratislava 841 04 20.01.2010
  Jaromír Szitás člen Slávičie údolie 1569/10 Bratislava 811 02 20.01.2010
  Richard Szitás člen Kuklovská 76 Bratislava 841 04 20.01.2010
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Peter Szitás - predseda predstavenstva Kuklovská 76 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.01.2010
   Jaromír Szitás - člen predstavenstva Slávičie údolie 1569/10 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.01.2010
   Richard Szitás - člen predstavenstva Kuklovská 76 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.01.2010
   27.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaromír Szitás - podpredseda predstavenstva Slávičie údolie 1569/10 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.11.2003
   Peter Szitás - člen Kuklovská 2882/76 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 08.04.2009
   Ing. Zoltán Szitás - predseda predstavenstva Kuklovská 76 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 09.01.2008
   21.04.2009Nový štatutárny orgán:
   Peter Szitás - člen Kuklovská 2882/76 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 08.04.2009
   20.04.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Petra Červinková - člen Matičná 1755/57 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 21.09.2007
   31.01.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   správa a údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Szitás - predseda predstavenstva Kuklovská 76 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 09.01.2008
   30.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Szitás - predseda Kuklovská 76 Bratislava
   29.09.2007Nové sidlo:
   Štefánikova 6/A Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Petra Červinková - člen Matičná 1755/57 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 21.09.2007
   28.09.2007Zrušené sidlo:
   Šoltésovej 12 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Jantáková - člen Beňadická 17 Bratislava
   09.02.2004Nové obchodné meno:
   MERIUS, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   faktoring a forfaiting
   prenájom osobných motorových vozidiel
   organizovanie kurzov a školení
   administratívne a sekretárske práce
   prieskum trhu a verejnej mienky
   Nový štatutárny orgán:
   Jaromír Szitás - podpredseda predstavenstva Slávičie údolie 1569/10 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.11.2003
   08.02.2004Zrušené obchodné meno:
   T.A.P. International a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Guniš - podpredseda Slnečná 4 Ivánka pri Dunaji Skončenie funkcie: 14.11.2003
   13.02.2002Nové sidlo:
   Šoltésovej 12 Bratislava 811 08
   12.02.2002Zrušené sidlo:
   V záhradách 29a Bratislava 810 00
   11.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Anna Jantáková - člen Beňadická 17 Bratislava
   10.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Vlastimila Gunišová - člen M.C.Sklodowskej 4 Bratislava
   17.04.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tibor Guniš - podpredseda Slnečná 4 Ivánka pri Dunaji Skončenie funkcie: 14.11.2003
   16.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Eva Kurtanská - člen Lietavská 5 Bratislava
   04.06.1999Nové obchodné meno:
   T.A.P. International a.s.
   Nové sidlo:
   V záhradách 29a Bratislava 810 00
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť pre tretie osoby
   poradenská a konzultačná činnosť
   veľkoobchodný a maloobchodný predaj
   účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom, obchodnom a inom podnikaní
   leasing spojený s financovaním
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vlastimila Gunišová - člen M.C.Sklodowskej 4 Bratislava
   Ing. Eva Kurtanská - člen Lietavská 5 Bratislava
   Ing. Zoltán Szitás - predseda Kuklovská 76 Bratislava