Create Invoice

ŽELINGSTAV - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ŽELINGSTAV
Status Destroyed
PIN 35767448
Date create 08 June 1999
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ŽELINGSTAV
Panenská 7
81288
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35767448
 • Registered seat: ŽELINGSTAV, Panenská 7, 81288, Bratislava
 • Date create: 08 June 1999
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.04.2005Zrušené obchodné meno:
   ŽELINGSTAV, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 812 88
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenské služby v oblasti dopravy a investičnej výstavby
   prenájom nebytových priestorov
   prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia. vykonávanie vrtných a vzorkovacích prác pre uvedené účely
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   faktoring a forfaiting
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť účtovných poradcov
   požičiavanie motorových vozidiel
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Marián Somorovský - člen predstavenstva Znievska 40 Bratislava
   Zlatica Gryžboňová - podpredseda predstavenstva J.Alexyho 1/A Bratislava
   Samuel Theis - predseda predstavenstva Chrobákova 1/A Bratislava 841 02
   22.11.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Somorovský - člen predstavenstva Znievska 40 Bratislava
   Zlatica Gryžboňová - podpredseda predstavenstva J.Alexyho 1/A Bratislava
   Samuel Theis - predseda predstavenstva Chrobákova 1/A Bratislava 841 02
   21.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Zlatica Gryžboňová J.Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Marián Somorovský Znievska 40 Bratislava
   Samuel Theis Chrobákova 1/A Bratislava 841 02
   18.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Samuel Theis Chrobákova 1/A Bratislava 841 02
   17.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Janíková Vlastenecké nám. 8 Bratislava
   06.11.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   05.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   19.10.1999Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   požičiavanie motorových vozidiel
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   08.06.1999Nové obchodné meno:
   ŽELINGSTAV, a.s.
   Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 812 88
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenské služby v oblasti dopravy a investičnej výstavby
   prenájom nebytových priestorov
   prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia. vykonávanie vrtných a vzorkovacích prác pre uvedené účely
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   faktoring a forfaiting
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Zlatica Gryžboňová J.Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Anna Janíková Vlastenecké nám. 8 Bratislava
   Ing. Marián Somorovský Znievska 40 Bratislava