Create Invoice

REMI SECURITY - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name REMI SECURITY
PIN 35768185
TIN 2020254896
Date create 21 June 1999
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat REMI SECURITY
Ivánska cesta 15191
82104
Bratislava
Financial information
Sales and income 10 003 €
Profit -11 035 €
Capital 12 397 €
Own capital 2 736 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421904614927
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 997
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 997
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 997
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 971
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 26
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 997
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,299
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 3,962
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 3,962
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -7,865
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 73,471
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -81,336
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,035
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,296
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 896
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 416
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 416
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 100
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 8,300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 10,003
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 10,003
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,003
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,434
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) -76
D. Services (účtová group of 51) 2,077
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 6,131
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -6,443
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,745
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,431
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,001
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 124
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 124
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -124
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,555
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Income tax expense current (591, 595) 480
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,035
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4291354.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35768185 TIN: 2020254896
 • Registered seat: REMI SECURITY, Ivánska cesta 15191, 82104, Bratislava
 • Date create: 21 June 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Miroslav Kopčan Bzovícka 4 Bratislava 851 07 01.09.2007
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  JUDr. Miroslav Kopčan 6 639 € (100%) Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.09.2007Nové sidlo:
   Ivánska cesta 15191 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Kopčan Bzovícka 4 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 01.09.2007
   03.09.2007Zrušené sidlo:
   Miletičova 3/a Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v predchádzajúcich bodoch písmena a)
   odborná príprava osôb na činnosti uvedených v predchádzajúcich v bodoch písmena a)
   b) detektívna služba:
   hľadanie osoby
   hľadanie majetku
   zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazový prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
   získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
   získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
   vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo
   poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v predchádzajúcich bodoch písmena b)
   odborná príprava osôb na činnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch písmena b)
   vývoj
   výroba
   predaj
   projektovanie
   montáž
   údržba
   revízia
   opravy
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Peter Ščevík Staré Záhrady 4817/20 Bratislava 821 05
   31.01.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Peter Ščevík Staré Záhrady 4817/20 Bratislava 821 05
   30.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Miroslav Kopčan Bzovícka 3178/4 Bratislava
   17.09.2001Nové predmety činnosti:
   vývoj
   výroba
   predaj
   projektovanie
   montáž
   údržba
   revízia
   opravy
   21.06.1999Nové obchodné meno:
   REMI SECURITY s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 3/a Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a) strážna služba:
   ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   ochrana majetku pri preprave
   ochrana prepravy majektu a osoby
   ochrana osoby
   zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
   vypracúvanie plánu ochrany
   poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v predchádzajúcich bodoch písmena a)
   odborná príprava osôb na činnosti uvedených v predchádzajúcich v bodoch písmena a)
   b) detektívna služba:
   hľadanie osoby
   hľadanie majetku
   zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazový prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
   získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
   získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
   vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo
   poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v predchádzajúcich bodoch písmena b)
   odborná príprava osôb na činnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch písmena b)
   Noví spoločníci:
   JUDr. Miroslav Kopčan Bzovícka 3178/4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Miroslav Kopčan Bzovícka 3178/4 Bratislava