Create Invoice

Vaša správcovská - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Vaša správcovská
PIN 35768525
TIN 2021466205
VAT number SK2021466205
Date create 30 June 1999
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Vaša správcovská
Sklenárova 4
82109
Bratislava
Financial information
Sales and income 59 820 €
Profit 4 770 €
Capital 27 218 €
Own capital 5 204 €
Contact Information
Email vasaspravcovska@slovanet.sk
Phone(s) 0254416171, 0910919909, 0911505506
Mobile phone(s) 0910919909, 0911505506
Fax(es) 0254416171
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 31,835
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1
A.II.1. Land (031) - /092A/ 1
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 31,621
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 24,110
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 874
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 874
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 23,236
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 7,511
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 7,096
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 415
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 213
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 63
3. Accrued income long-term (385A) 150
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 31,835
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,974
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 9,964
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,200
3. Receivables for subscribed capital (/-/353) -23,236
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 4,619
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 4,619
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -9,379
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 2,117
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -11,496
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,770
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,517
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 371
9. Liabilities from social fund (472) 371
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 18,857
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 2,690
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,690
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,220
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,694
7. Liabilities from social insurance (336) 805
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,448
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,289
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,289
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 1,344
3. Deferred revenue long-term (384A) 1,344
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 59,820
III. Revenues from sale of services (602, 606) 54,405
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,415
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 53,350
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,929
D. Services (účtová group of 51) 13,541
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 36,728
E.1. Wages and salaries (521, 522) 28,674
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 7,986
4. Social expenses (527, 528) 68
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 122
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,030
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,470
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,935
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 130
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 130
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -130
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,340
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,570
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,570
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,770
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35768525 TIN: 2021466205 VAT number: SK2021466205
 • Registered seat: Vaša správcovská, Sklenárova 4, 82109, Bratislava
 • Date create: 30 June 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  JUDr. Ľubomír Kardoš predseda Kľukatá 48/C Bratislava 821 05 09.07.2009
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.11.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Kardošová - podpredseda predstavenstva Kľukatá 48/C Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 09.07.2009
   Ing. Jaroslav Olšovský - člen predstavenstva Hrobákova 32 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 09.07.2009
   23.09.2009Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   22.09.2009Zrušeny predmety činnosti:
   stavebná činnosť
   09.07.2009Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ľubomír Kardoš - predseda predstavenstva Kľukatá 48/C Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 09.07.2009
   Jana Kardošová - podpredseda predstavenstva Kľukatá 48/C Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 09.07.2009
   Ing. Jaroslav Olšovský - člen predstavenstva Hrobákova 32 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 09.07.2009
   08.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľubomír Kardoš - predseda predstavenstva Kladnianska 20 Bratislava 821 05
   Dana Kardošová - člen Kladnianska 20 Bratislava 821 05
   Jana Kardošová - podpredseda predstavenstva Kladnianska 20 Bratislava 821 05
   12.01.2001Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ľubomír Kardoš - predseda predstavenstva Kladnianska 20 Bratislava 821 05
   Dana Kardošová - člen Kladnianska 20 Bratislava 821 05
   Jana Kardošová - podpredseda predstavenstva Kladnianska 20 Bratislava 821 05
   11.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľubomír Kardoš - podpredseda predstavenstva Kladnianska 20 Bratislava
   Jana Kardošová - člen Kladnianska 20 Bratislava 821 05
   Mgr. Miroslav Vrban - predseda predstavenstva Rudlovská 2 Banská Bystrica
   Anna Vrbanová - člen Podháj 39 Banská Bystrica
   30.06.1999Nové obchodné meno:
   Vaša správcovská, a.s.
   Nové sidlo:
   Sklenárova 4 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom
   stavebná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Ľubomír Kardoš - podpredseda predstavenstva Kladnianska 20 Bratislava
   Jana Kardošová - člen Kladnianska 20 Bratislava 821 05
   Mgr. Miroslav Vrban - predseda predstavenstva Rudlovská 2 Banská Bystrica
   Anna Vrbanová - člen Podháj 39 Banská Bystrica