Create Invoice

Cesec - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Cesec
PIN 35769734
TIN 2021495663
Date create 29 June 1999
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Cesec
Radvanská 5
81101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35769734 TIN: 2021495663
 • Registered seat: Cesec, Radvanská 5, 81101, Bratislava
 • Date create: 29 June 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  René Karel Radvanská 5 Bratislava 811 01 29.06.1999
  Ing. Andrej Karel Žarnovická 5 Bratislava 831 06 29.06.1999
  Ing. Viktor Karel Radvanská 5 Bratislava 811 01 29.06.1999
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.04.2003Nové obchodné meno:
   Cesec, a.s.
   24.04.2003Zrušené obchodné meno:
   Cesec, o.c.p., a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činnosti na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zákona č. 600/1992 o cenných papieroch
   obstarávanie splácania cenných papierov pre emitenta a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   29.06.1999Nové obchodné meno:
   Cesec, o.c.p., a.s.
   Nové sidlo:
   Radvanská 5 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činnosti na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zákona č. 600/1992 o cenných papieroch
   obstarávanie splácania cenných papierov pre emitenta a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   René Karel Radvanská 5 Bratislava 811 01
   Ing. Andrej Karel Žarnovická 5 Bratislava 831 06
   Ing. Viktor Karel Radvanská 5 Bratislava 811 01