Create Invoice

Zurich Poisťovňa - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Zurich Poisťovňa
Status Destroyed
PIN 35769947
Date create 30 July 1999
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Zurich Poisťovňa
29. augusta 5
81107
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35769947
 • Registered seat: Zurich Poisťovňa, 29. augusta 5, 81107, Bratislava
 • Date create: 30 July 1999
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.12.2002Zrušené obchodné meno:
   Zurich Poisťovňa, a.s.
   Zrušené sidlo:
   29. augusta 5 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   poisťovacia činnosť pre neživotné poistenie
   uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území SR smerujúcej k tomu, aby tretia osoba uzatvorila s poisťovňou poistnú zmluvu
   činnosť súvisiaca s poistením v zmysle § 7 ods. 3 zákona SR č. 24/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Eva Macíková - člen Svidnícka 14 Bratislava 821 03
   Ing. Daniela Bendíková - člen Mládežnícka 10 Banská Bystrica 974 01
   RNDr. Milan Fleischhacker - predseda Hlaváčikova 3240/35 Bratislava 841 05
   28.06.2002Nové sidlo:
   29. augusta 5 Bratislava 811 07
   27.06.2002Zrušené sidlo:
   Dobrovičova 8 Bratislava 811 09
   28.04.2000Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Milan Fleischhacker - predseda Hlaváčikova 3240/35 Bratislava 841 05
   27.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Milan Fleischhacker - predseda J. Cígera Hronského 26 Bratislava 831 02
   23.12.1999Nové sidlo:
   Dobrovičova 8 Bratislava 811 09
   22.12.1999Zrušené sidlo:
   Palárikova 13 Bratislava 811 04
   30.07.1999Nové obchodné meno:
   Zurich Poisťovňa, a.s.
   Nové sidlo:
   Palárikova 13 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poisťovacia činnosť pre neživotné poistenie
   uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území SR smerujúcej k tomu, aby tretia osoba uzatvorila s poisťovňou poistnú zmluvu
   činnosť súvisiaca s poistením v zmysle § 7 ods. 3 zákona SR č. 24/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Milan Fleischhacker - predseda J. Cígera Hronského 26 Bratislava 831 02
   Ing. Eva Macíková - člen Svidnícka 14 Bratislava 821 03
   Ing. Daniela Bendíková - člen Mládežnícka 10 Banská Bystrica 974 01