Create Invoice

MAJES výťahy a eskalátory - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MAJES výťahy a eskalátory
PIN 35770732
TIN 2020232489
VAT number SK2020232489
Date create 13 August 1999
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat MAJES výťahy a eskalátory
Bojnická 18
83104
Bratislava
Financial information
Sales and income 2 547 035 €
Profit 8 228 €
Capital 1 034 321 €
Own capital 277 730 €
Contact Information
Email majes@majes.sk
Website http://majes.sk
Phone(s) +421244880894, +421244880895, +421244649869
Mobile phone(s) +421903431056, +421903427210, +421903431004, +421903427109, +421903431109, +421903430107, +421903431103, +421903427107, +421903432310, +421903431067
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,196,290
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 498,423
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 39,953
2. Software (013) - /073, 091A/ 35,113
6. Acquired long-term intangible assets (041) - /093/ 4,840
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 458,470
A.II.1. Land (031) - /092A/ 2,808
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 261,427
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 194,235
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 696,117
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 242,330
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 231,298
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 11,032
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 440,500
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 436,274
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 436,274
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,526
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 700
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 13,287
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,689
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 10,598
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,750
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,750
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,196,290
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 285,958
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 36,520
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 36,520
A.III. Other capital funds (413) 199,164
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 7,304
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 7,304
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 34,742
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 34,742
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,228
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 862,465
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 9,735
9. Liabilities from social fund (472) 7,273
12. Deferred tax liability (481A) 2,462
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 824,173
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 431,056
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 431,056
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 115,115
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 24,730
7. Liabilities from social insurance (336) 14,692
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,959
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 230,621
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 28,557
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 28,557
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 47,867
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 3,695
4. Deferred income short-term (384A) 44,172
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 2,551,899
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,547,035
II. Revenues from sales of own products (601) 216,024
III. Revenues from sale of services (602, 606) 2,298,572
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 11,032
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 5,400
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,007
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,512,963
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,035,348
D. Services (účtová group of 51) 818,234
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 544,022
E.1. Wages and salaries (521, 522) 386,805
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 133,043
4. Social expenses (527, 528) 24,174
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 6,606
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 105,820
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 105,820
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 1,288
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,645
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 34,072
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 672,046
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,864
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 8
2. Other interest income (662A) 8
XIV. Other income from financial activities (668) 4,856
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 26,294
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 6,882
2. Other expense (562A) 6,882
O. Exchange rate losses (563) 2
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 19,410
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,430
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,642
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 4,414
R.1. Income tax expense current (591, 595) 4,760
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -346
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,228
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35770732 TIN: 2020232489 VAT number: SK2020232489
 • Registered seat: MAJES výťahy a eskalátory, Bojnická 18, 83104, Bratislava
 • Date create: 13 August 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Jaroslav Kubík člen Pri Bielom kríži 28 Bratislava 831 02 13.08.1999
  Ing. František Janík predseda Geologická 36/12148 Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06 14.09.2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.10.2010Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Kubík - člen predstavenstva Pri Bielom kríži 28 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 13.08.1999
   Ing. František Janík - predseda predstavenstva Geologická 36/12148 Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06 Vznik funkcie: 14.09.2000
   20.10.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Kubík - člen predstavenstva Pri Bielom kríži 28 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 13.08.1999
   Ing. František Janík - predseda predstavenstva Borská 3 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 14.09.2000
   12.01.2007Nové sidlo:
   Bojnická 18 Bratislava 831 04
   11.01.2007Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 2 Bratislava 34 831 54
   02.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Kubík - člen predstavenstva Pri Bielom kríži 28 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 13.08.1999
   Ing. František Janík - predseda predstavenstva Borská 3 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 14.09.2000
   01.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Janík - predseda predstavenstva Borská 3 Bratislava 841 04
   Jaroslav Kubík - člen predstavenstva Pri Bielom kríži 28 Bratislava 831 02
   Ivan Laco - člen predstavenstva 161 Hiadeľ 976 61 Skončenie funkcie: 22.01.2003
   20.12.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Janík - predseda predstavenstva Borská 3 Bratislava 841 04
   19.12.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Janík - predseda predstavenstva Borská 3 Bratislava 841 04
   23.10.2000Nové sidlo:
   Pekná cesta 2 Bratislava 34 831 54
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Janík - predseda predstavenstva Borská 3 Bratislava 841 04
   Jaroslav Kubík - člen predstavenstva Pri Bielom kríži 28 Bratislava 831 02
   Ivan Laco - člen predstavenstva 161 Hiadeľ 976 61 Skončenie funkcie: 22.01.2003
   22.10.2000Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 2 Bratislava 831 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Bada - člen predstavenstva Zvolenská 15 Martin 036 01
   Jaroslav Kubík - predseda predstavenstva Pri Bielom kríži 28 Bratislava 831 02
   Ivan Laco - člen predstavenstva 161 Hiadeľ 976 61
   13.08.1999Nové obchodné meno:
   MAJES výťahy a eskalátory, a.s.
   Nové sidlo:
   Pekná cesta 2 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených zdvíhacích zariadení
   individuálne vyskúšanie, overovacie služby, revízie a revízne skúšky zdvíhacích zariadení
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ladislav Bada - člen predstavenstva Zvolenská 15 Martin 036 01
   Jaroslav Kubík - predseda predstavenstva Pri Bielom kríži 28 Bratislava 831 02
   Ivan Laco - člen predstavenstva 161 Hiadeľ 976 61