Create Invoice

SOVA Digital - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SOVA Digital
PIN 35770911
TIN 2020244325
VAT number SK2020244325
Date create 18 August 1999
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SOVA Digital
Bojnická 3
83104
Bratislava
Financial information
Sales and income 2 234 792 €
Profit 2 095 €
Capital 638 041 €
Own capital 160 039 €
Contact Information
Email info@sova.sk
Phone(s) 0911733655, 0243330643
Fax(es) 0243339505
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 704,957
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 115,366
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 1
2. Software (013) - /073, 091A/ 1
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 110,365
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 15,121
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 80,224
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 12,499
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 2,521
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 5,000
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 5,000
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 581,612
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 32,166
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,468
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ 28,698
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 554,968
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 451,408
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 451,408
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,575
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 96,985
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 -5,522
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 44,844
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) -50,366
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 7,979
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 7,979
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 704,957
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 162,135
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,194
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,194
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 120,207
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 120,207
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,095
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 506,658
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 68,811
9. Liabilities from social fund (472) 7,103
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 61,483
12. Deferred tax liability (481A) 225
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 408,155
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 245,354
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 245,354
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 111,365
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 8,291
7. Liabilities from social insurance (336) 20,296
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,820
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1,971
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 19,692
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 19,692
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,000
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 36,164
4. Deferred income short-term (384A) 36,164
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 2,226,737
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,234,792
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 978,465
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,248,272
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,055
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,227,463
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 629,281
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 78,284
D. Services (účtová group of 51) 897,141
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 554,240
E.1. Wages and salaries (521, 522) 392,407
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 143,905
4. Social expenses (527, 528) 17,928
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 5,476
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 39,550
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 39,550
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,491
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,329
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 622,031
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,101
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3
2. Other interest income (662A) 3
XII. Foreign exchange gains (663) 1,098
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,335
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 2,447
2. Other expense (562A) 2,447
O. Exchange rate losses (563) -3
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,891
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,234
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,095
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,095
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35770911 TIN: 2020244325 VAT number: SK2020244325
 • Registered seat: SOVA Digital, Bojnická 3, 83104, Bratislava
 • Date create: 18 August 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Martin Morháč predseda Bencúrova 41 Bratislava 821 04 18.08.1999
  Ing. Ľubomír Ondo člen Bajkalská 2337 Poprad 058 01 28.11.2012
  Ing. Igor Fingerland člen Eisnerova 38 Bratislava 841 07 10.02.2015
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.02.2015Nové sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Fingerland - člen Eisnerova 38 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 10.02.2015
   26.02.2015Zrušené sidlo:
   Za tehelňou 9 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Robin Mitana - člen predstavenstva Rovniankova 16 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 28.11.2012
   19.02.2014Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   06.12.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Ondo - člen predstavenstva Bajkalská 2337 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 28.11.2012
   Robin Mitana - člen predstavenstva Rovniankova 16 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 28.11.2012
   05.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oskár Bomba - člen predstavenstva Lietavská 7 Bratislava Vznik funkcie: 18.08.1999
   Ing. Igor Fingerland - člen Eisnerova 38 Bratislava Vznik funkcie: 05.05.2003
   10.09.2007Nové obchodné meno:
   SOVA Digital a.s.
   09.09.2007Zrušené obchodné meno:
   SOVA Bratislava, a.s.
   28.06.2004Nové sidlo:
   Za tehelňou 9 Bratislava 821 04
   27.06.2004Zrušené sidlo:
   Bencúrova 41 Bratislava 821 04
   14.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Fingerland - člen Eisnerova 38 Bratislava Vznik funkcie: 05.05.2003
   13.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Štukovský - člen predstavenstva 446 Vištuk 900 85 Vznik funkcie: 18.08.1999 Skončenie funkcie: 05.05.2003
   14.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Morháč - predseda predstavenstva Bencúrova 41 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 18.08.1999
   Ing. Oskár Bomba - člen predstavenstva Lietavská 7 Bratislava Vznik funkcie: 18.08.1999
   Daniel Štukovský - člen predstavenstva 446 Vištuk 900 85 Vznik funkcie: 18.08.1999 Skončenie funkcie: 05.05.2003
   13.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oskár Bomba - člen predstavenstva Lietavská 7 Bratislava
   Ing. Martin Morháč - predseda predstavenstva Bencúrova 41 Bratislava
   Daniel Štukovský - člen predstavenstva Kašmírska 17 Bratislava
   12.10.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   administratívne práce
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   18.08.1999Nové obchodné meno:
   SOVA Bratislava, a.s.
   Nové sidlo:
   Bencúrova 41 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom alebo vyhotovovanie programov na zakázku
   nákup a predaj software a hardware
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Oskár Bomba - člen predstavenstva Lietavská 7 Bratislava
   Ing. Martin Morháč - predseda predstavenstva Bencúrova 41 Bratislava
   Daniel Štukovský - člen predstavenstva Kašmírska 17 Bratislava