Create Invoice

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vaj- nory - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vaj- nory
Status Destroyed
PIN 35771500
Date create 16 January 1991
Registered seat Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vaj- nory
Roľnícka 109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35771500
 • Registered seat: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vaj- nory, Roľnícka 109, Bratislava
 • Date create: 16 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.05.2005Zrušené obchodné meno:
   Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vaj- nory
   Zrušené sidlo:
   Roľnícka 109 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosti stavebné, najmä chrakteru opráv a údržby
   opravy a úpravy spotrebných predmetov
   komunálne osobné služby
   požičiavanie predmetov dlhodobej spotreby
   verejno - prospešné služby - odvoz pevného a tekutého odpadu, čistenie chodníkov a v obci, údržba zelene atď.
   zabezpečenie prác súvisiacich s prevádzkou domov, právne porady, techniácké obhliadky atď.
   prevádzkovanie svadoby.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   15.01.1993Nové obchodné meno:
   Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vaj- nory
   14.01.1993Zrušené obchodné meno:
   Miestny národný výbor Bratislava - Vajnory
   16.01.1991Nové obchodné meno:
   Miestny národný výbor Bratislava - Vajnory
   Nové sidlo:
   Roľnícka 109 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   činnosti stavebné, najmä chrakteru opráv a údržby
   opravy a úpravy spotrebných predmetov
   komunálne osobné služby
   požičiavanie predmetov dlhodobej spotreby
   verejno - prospešné služby - odvoz pevného a tekutého odpadu, čistenie chodníkov a v obci, údržba zelene atď.
   zabezpečenie prác súvisiacich s prevádzkou domov, právne porady, techniácké obhliadky atď.
   prevádzkovanie svadoby.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ