Create Invoice

Siklienka - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Siklienka
PIN 35771682
TIN 2020244281
VAT number SK2020244281
Date create 02 September 1999
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Siklienka
Mierová ul. 111
82105
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 976 238 €
Profit 300 676 €
Capital 653 118 €
Own capital 313 176 €
Contact Information
Email siklienka@siklienka.sk
Phone(s) 0243426288
Mobile phone(s) +421904252814, +421918128097
Fax(es) 0243426288
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 918,052
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 342,952
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 342,952
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 112,952
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 230,000
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 568,594
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 307,788
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 333
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 307,455
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 258,574
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 125,283
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 125,283
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 133,291
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 2,232
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,232
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 6,506
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 6,506
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 918,052
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 495,395
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 187,416
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 187,416
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 300,676
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 422,657
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 3,010
9. Liabilities from social fund (472) 3,010
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 390,842
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 142,587
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 142,587
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35,000
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 6,177
7. Liabilities from social insurance (336) 4,914
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 52,164
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 150,000
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 13,587
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 13,587
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,218
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,977,706
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,976,238
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 1,721,628
II. Revenues from sales of own products (601) 80
III. Revenues from sale of services (602, 606) 35
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 249,696
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,799
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,583,054
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 986,621
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 55,407
D. Services (účtová group of 51) 121,503
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 156,331
E.1. Wages and salaries (521, 522) 112,175
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 39,906
4. Social expenses (527, 528) 4,250
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,909
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 43,839
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 43,839
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 203,251
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,193
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 393,184
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 558,212
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,467
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 227
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 227
XII. Foreign exchange gains (663) 1,236
XIV. Other income from financial activities (668) 4
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,765
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 295
2. Other expense (562A) 295
O. Exchange rate losses (563) 3,240
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 4,230
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,298
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 386,886
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 86,210
R.1. Income tax expense current (591, 595) 86,210
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 300,676
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35771682 TIN: 2020244281 VAT number: SK2020244281
 • Registered seat: Siklienka, Mierová ul. 111, 82105, Bratislava
 • Date create: 02 September 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Jozef Siklienka Čečinová 15891/16 Bratislava 821 05 23.10.2006
  Ing. Daniela Siklienková Čečinová 15891/16 Bratislava 821 05 03.12.2014
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Jozef Siklienka 2 657 € (40%) Čečinová 15891/16 Bratislava 821 05
  Ing. Daniela Siklienková 1 991 € (30%) Čečinová 15891/16 Bratislava 821 05
  Jana Siklienková, MSc. 1 991 € (30%) Bratislava 821 05
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.05.2015Noví spoločníci:
   Ing. Daniela Siklienková Čečinová 15891/16 Bratislava 821 05
   Jana Siklienková , MSc. Čečinová 15891/16 Bratislava 821 05
   22.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Daniela Siklienková Čečinová 15891/16 Bratislava 821 05
   Jana Siklienková Čečinová 15891/16 Bratislava 821 05
   29.01.2015Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Daniela Siklienková Čečinová 15891/16 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 03.12.2014
   28.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   11.07.2012Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   finančný leasing
   08.02.2012Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok.
   Noví spoločníci:
   Daniela Siklienková Čečinová 15891/16 Bratislava 821 05
   Jana Siklienková Čečinová 15891/16 Bratislava 821 05
   07.02.2012Zrušeny predmety činnosti:
   veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok neuvedených v opatrení Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
   01.07.2011Nové sidlo:
   Mierová ul. 111 Bratislava 821 05
   30.06.2011Zrušené sidlo:
   Syslia 29 Bratislava 821 05
   05.12.2009Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   činnosť podnikateľských poradcov
   polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   vydavateľská činnosť
   27.07.2009Zrušeny predmety činnosti:
   dovoz, vývoz, skladovanie, preprava a zásobovanie v SR registrovaných a schválených zdravotníckych pomôcok obmedzeného rozsahu - implantátov
   09.06.2009Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok neuvedených v opatrení Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
   11.11.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   31.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Siklienka Čečinová 15891/16 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 23.10.2006
   30.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Siklienková Čečinová 15891/16 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 29.06.2006
   15.08.2006Nové sidlo:
   Syslia 29 Bratislava 821 05
   14.08.2006Zrušené sidlo:
   Mierová 116 Bratislava 821 05
   08.07.2006Nový štatutárny orgán:
   Daniela Siklienková Čečinová 15891/16 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 29.06.2006
   07.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Siklienka Čečinová 15891/16 Bratislava 821 05
   10.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Siklienka Čečinová 15891/16 Bratislava 821 05
   09.03.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Siklienka Švabinského 10 Bratislava
   26.10.1999Nové predmety činnosti:
   dovoz, vývoz, skladovanie, preprava a zásobovanie v SR registrovaných a schválených zdravotníckych pomôcok obmedzeného rozsahu - implantátov
   02.09.1999Nové obchodné meno:
   Siklienka s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mierová 116 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie odborných seminárov súvisiacich s predmetom podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Siklienka Čečinová 15891/16 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Siklienka Švabinského 10 Bratislava