Create Invoice

UNIVERZÁL - výrobno - obchodné družstvo Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name UNIVERZÁL - výrobno - obchodné družstvo Bratislava
Status Destroyed
PIN 35773260
Date create 05 September 1968
Company category Družstvo
Registered seat UNIVERZÁL - výrobno - obchodné družstvo Bratislava
Októbrové námestie 9/I.
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35773260
 • Registered seat: UNIVERZÁL - výrobno - obchodné družstvo Bratislava, Októbrové námestie 9/I., Bratislava
 • Date create: 05 September 1968
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.08.1993Zrušené obchodné meno:
   UNIVERZÁL - výrobno - obchodné družstvo Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Októbrové námestie 9/I. posch Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   rámovanie obrazov a zrkadiel
   montáž tesnenia okien a dverí
   čalúnenie dverí
   zákazková výroba čalúneného nábytku a dverí
   zákazková výroba kovového čalúneného nábytku
   montáž a brúsenie korčulí
   montáž lyží
   zákazková výroba bytových doplnkov
   oprava športových potrieb
   oprava kočíkov a byciklov
   oprava čalúnenia
   D/ hlavná a pomocná stavebná výroba pre vlastnú investičnú výstavbu
   C/ predaj vlastných výrobkov a nakupovaného tovaru vo vlastných zariadeniach služieb /zberňa, predajňa/
   výroba v oboroch kovo, elektro, drevo, umelé hmoty a ich kombinácie pre vnútorný a zahradničný trh, ako aj pre iné organizácie
   B/ výrobná činnosť
   5. práce a služby oboru 968 - rozmnožovanie, reprografia, planografické práce
   4. priemyselné práce výrobnej povahy
   3. požičiavanie priemyselného tovaru a športových potrieb
   2. opravy v kovo, drevo, umelé hmoty, ich kombinácie v príbuzných oboroch:
   1. poskytovanie služieb na zákazku v oboroch kovo, drevo a umelých hmôt, a to najmä:
   A/ - oblasť služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Bánovský Klokočina 1103 Nitra
   Milan Dudáš - predseda Americká 2 Bratislava
   Mária Gálová - člen Kostoľany pod Tríbečom
   dpt. Ján Jokel - podpredseda Trebišovská 21 Bratislava
   Štefan Molnár - člen 295 Jelenec
   Jozef Rigo Kovová 2 Bratislava
   Rudolf Straka Mierová 21 Bratislava
   19.12.1991Nové obchodné meno:
   UNIVERZÁL - výrobno - obchodné družstvo Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Gálová - člen Kostoľany pod Tríbečom
   dpt. Ján Jokel - podpredseda Trebišovská 21 Bratislava
   Štefan Molnár - člen 295 Jelenec
   18.12.1991Nové predmety činnosti:
   D/ hlavná a pomocná stavebná výroba pre vlastnú investičnú výstavbu
   C/ predaj vlastných výrobkov a nakupovaného tovaru vo vlastných zariadeniach služieb /zberňa, predajňa/
   výroba v oboroch kovo, elektro, drevo, umelé hmoty a ich kombinácie pre vnútorný a zahradničný trh, ako aj pre iné organizácie
   B/ výrobná činnosť
   5. práce a služby oboru 968 - rozmnožovanie, reprografia, planografické práce
   4. priemyselné práce výrobnej povahy
   3. požičiavanie priemyselného tovaru a športových potrieb
   2. opravy v kovo, drevo, umelé hmoty, ich kombinácie v príbuzných oboroch:
   1. poskytovanie služieb na zákazku v oboroch kovo, drevo a umelých hmôt, a to najmä:
   A/ - oblasť služieb
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Bielik - podpredseda Sawickej 5 Bratislava
   Martin Pinter - člen 6 Jelenec
   Jozef Rigo Kovová 2 Bratislava
   Zrušené obchodné meno:
   UNIVERZÁL - výrobné družstvo Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Antol Kaletova 22 Bratislava
   Ing. Mikuláš Bielik - podpredseda Sawickej 5 Bratislava
   Martin Pinter - člen 6 Jelenec
   17.12.1991Zrušeny predmety činnosti:
   I/ - oblasť služieb
   a/ poskytovanie služieb na zákazku v oboroch kovo, drevo a umelých hmôt, a to najmä:
   b/ opravy v kovo, drevo, umelé hmoty, ich kombinácie v príbuzných oboroch:
   c/ požičiavanie priemyselného tovaru a športových potrieb
   d/ priemyselné práce výrobnej povahy
   II/ - Výrobná činnosť
   výroba v oboroch kovo, drevo, umelé hmoty a ich kombinácie pre vnútorný a zahraničný obchod, ako aj iné socialistické organizácie
   III/ - Predaj vlastných výrobkov a nakupovaného tovaru vo vlastných zariadeniach služieb v uvedených oboroch /zberňa, predajňa/.
   IV/ Hlavná a pomocná stavebná výroba pre vlastnú investičnú výstavbu.
   V/ Ako elenovia prispievajú na úhradu vzniklých strát:
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Belica - podpredseda Žukovova 97 Bratislava
   Ladislav Gödölle Hviezdoslavovo nám. 13 Bratislava
   22.06.1990Nové predmety činnosti:
   I/ - oblasť služieb
   a/ poskytovanie služieb na zákazku v oboroch kovo, drevo a umelých hmôt, a to najmä:
   rámovanie obrazov a zrkadiel
   montáž tesnenia okien a dverí
   čalúnenie dverí
   zákazková výroba čalúneného nábytku a dverí
   zákazková výroba kovového čalúneného nábytku
   montáž a brúsenie korčulí
   montáž lyží
   zákazková výroba bytových doplnkov
   b/ opravy v kovo, drevo, umelé hmoty, ich kombinácie v príbuzných oboroch:
   oprava športových potrieb
   oprava kočíkov a byciklov
   oprava čalúnenia
   c/ požičiavanie priemyselného tovaru a športových potrieb
   d/ priemyselné práce výrobnej povahy
   II/ - Výrobná činnosť
   výroba v oboroch kovo, drevo, umelé hmoty a ich kombinácie pre vnútorný a zahraničný obchod, ako aj iné socialistické organizácie
   III/ - Predaj vlastných výrobkov a nakupovaného tovaru vo vlastných zariadeniach služieb v uvedených oboroch /zberňa, predajňa/.
   IV/ Hlavná a pomocná stavebná výroba pre vlastnú investičnú výstavbu.
   V/ Ako elenovia prispievajú na úhradu vzniklých strát:
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Antol Kaletova 22 Bratislava
   Ing. Jozef Belica - podpredseda Žukovova 97 Bratislava
   Rudolf Straka Mierová 21 Bratislava
   21.06.1990Zrušeny predmety činnosti:
   hlavná a pomocná stavebná výroba pre vykonávanie stavebných opráv a údržby
   predaj vlastných výrobkov a nakupovaného tovaru vo vlastných zariadeniach služieb a činnosť súvisiaca s poskytovnými službymi v uvedených odboroch
   d/ ostatných doplnkových výrobkov v uvedených odboroch vrátane výroby stavebných hmôt a dielcov
   c/ montovaných garáží, stavebništných buniek, chát a ich pripadnou montážou
   b/ elektrovýrobkov najmä slaboprúdových
   a/ dreveného nábytku, kovového nábytku kombinovaného s drevom s čalúnením a s umelými hmotami
   výroba v kovo, elektro, drevo, umelé hmoty, ich kombinácie a v príbuzných odboroch pre vnútorný a zahraničný obchod a na zákazku a to najmä
   poskytovanie služieb na zákazku, opravy v kovo, elektro, drevo, umelé hmoty ich kombinácie a v príbuzných odboroch
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Bielik Sawickej 5 Bratislava
   Ladislav Matzenauer nám. Hraničiarov 13 Bratislava
   Ing. Jozef Muránsky - podpredseda Plickova 11 Bratislava
   Marta Peterková Kl. Zetkinovej 18 Bratislava
   21.08.1987Nový štatutárny orgán:
   Jozef Bánovský Klokočina 1103 Nitra
   Ing. Mikuláš Bielik Sawickej 5 Bratislava
   Ladislav Matzenauer nám. Hraničiarov 13 Bratislava
   Ing. Jozef Muránsky - podpredseda Plickova 11 Bratislava
   20.08.1987Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Gazdíková Segnerova 6 Bratislava
   Mária Mrigoldová Tehelná 14 Bratislava
   Ing. Jozef Muránsky Plickova 11 Bratislava
   Ing. Katarína Sekanová Leninova 8 Zlaté Moravce
   29.08.1986Nové predmety činnosti:
   hlavná a pomocná stavebná výroba pre vykonávanie stavebných opráv a údržby
   28.08.1986Nový štatutárny orgán:
   Helena Gazdíková Segnerova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Muránsky Plickova 11 Bratislava
   Marta Peterková Kl. Zetkinovej 18 Bratislava
   Ing. Katarína Sekanová Leninova 8 Zlaté Moravce
   27.08.1986Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Farkašová 11 Jelenec
   František Gregor - podpredseda Björnsonova 10 Bratislava
   Ján Pavúček Banšelova 18 Bratislava
   Štefan Scherhaufer VOSR 5 Nová Dedinka
   09.11.1982Nový štatutárny orgán:
   Milan Dudáš - predseda Americká 2 Bratislava
   Ladislav Gödölle Hviezdoslavovo nám. 13 Bratislava
   František Gregor - podpredseda Björnsonova 10 Bratislava
   Mária Mrigoldová Tehelná 14 Bratislava
   Ján Pavúček Banšelova 18 Bratislava
   Štefan Scherhaufer VOSR 5 Nová Dedinka
   08.11.1982Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Pavel Ferkov - predseda Vajnorská 15 Bratislava
   František Gregor Björnsonova 10 Bratislava
   Jaroslav Kozelka Nejedlého 17 Bratislava
   Marian Nemec - podpredseda Družstevná 4 Bratislava
   Viliam Sloboda Nejedlého 31 Bratislava
   14.09.1978Nový štatutárny orgán:
   František Gregor Björnsonova 10 Bratislava
   Jaroslav Kozelka Nejedlého 17 Bratislava
   Marian Nemec - podpredseda Družstevná 4 Bratislava
   Viliam Sloboda Nejedlého 31 Bratislava
   13.09.1978Zrušeny štatutárny orgán:
   Matúš Burian 247 Mojtín
   Peter Gottschal SNP 15 Ivánka pri Dunaji
   Anna Hajtrová Fabiánova 6 Bratislava
   Ľudovít Hojdík Americká 19 Bratislava
   Karol Krivosudský Rumančekova 34 Bratislava
   Edmund Rudavský Solivarská 27 Bratislava
   Ladislav Šagát 418 Jelenec
   18.03.1976Nové predmety činnosti:
   predaj vlastných výrobkov a nakupovaného tovaru vo vlastných zariadeniach služieb a činnosť súvisiaca s poskytovnými službymi v uvedených odboroch
   d/ ostatných doplnkových výrobkov v uvedených odboroch vrátane výroby stavebných hmôt a dielcov
   c/ montovaných garáží, stavebništných buniek, chát a ich pripadnou montážou
   b/ elektrovýrobkov najmä slaboprúdových
   a/ dreveného nábytku, kovového nábytku kombinovaného s drevom s čalúnením a s umelými hmotami
   výroba v kovo, elektro, drevo, umelé hmoty, ich kombinácie a v príbuzných odboroch pre vnútorný a zahraničný obchod a na zákazku a to najmä
   poskytovanie služieb na zákazku, opravy v kovo, elektro, drevo, umelé hmoty ich kombinácie a v príbuzných odboroch
   17.03.1976Zrušeny predmety činnosti:
   výroba lustrov, výroba umeleckého konania, stavebno-zámočnícke práce, montáže konštrukcií a potrubia v chemickom priemysle, potravinárskom priemysle, prípadne hutníckom priemysle, texnenie okien a dverí, autoopravárenská činnosť, kovoobrábacie dielne, oprava strojov a sprostredkovanie kúpy a predaja strojov, vlastný predaj výrobkov, stavebná činnosť, stavebné zámočníctvo, výroba stavebných hmôt, bytový údržba, tesnenie okien a dverí, zámočnícko-údržbárskej práce, hromozvody, výroba kovového nábytku, lepenie podlahových gúm, plánografia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Terézia Slatkovská - podpredseda Stará 2 Bratislava
   29.05.1975Nový štatutárny orgán:
   Mária Farkašová 11 Jelenec
   Peter Gottschal SNP 15 Ivánka pri Dunaji
   Anna Hajtrová Fabiánova 6 Bratislava
   Ľudovít Hojdík Americká 19 Bratislava
   Karol Krivosudský Rumančekova 34 Bratislava
   Edmund Rudavský Solivarská 27 Bratislava
   Terézia Slatkovská - podpredseda Stará 2 Bratislava
   Ladislav Šagát 418 Jelenec
   28.05.1975Zrušeny štatutárny orgán:
   František Doktor Trnavská 4/a Bratislava
   Ing. Dušan Horička Lichardova 2 Bratislava
   Jozef Chrenko 65 Oponice
   Pavel Nemček Prokopova 1993 Bratislava
   Terézia Slatkovská Stará 2 Bratislava
   Ján Sýkora Budavateľská 14 Bratislava
   Anna Szitášová Šalviova 26 Bratislava
   21.09.1973Nový štatutárny orgán:
   Matúš Burian 247 Mojtín
   František Doktor Trnavská 4/a Bratislava
   Dr. Pavel Ferkov - predseda Vajnorská 15 Bratislava
   Ing. Dušan Horička Lichardova 2 Bratislava
   Terézia Slatkovská Stará 2 Bratislava
   20.09.1973Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Borovič - predseda Kuklovská 7 Bratislava
   František Culka 424 Jelenec
   Jozef Kuš Gajova 15 Bratislava
   Jozef Páleník Mirova 17 Bratislava
   Ladislav Švihel - podpredseda Chrenová D-3 Nitra
   08.06.1972Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Borovič - predseda Kuklovská 7 Bratislava
   František Culka 424 Jelenec
   Jozef Chrenko 65 Oponice
   Jozef Kuš Gajova 15 Bratislava
   Pavel Nemček Prokopova 1993 Bratislava
   Jozef Páleník Mirova 17 Bratislava
   Ján Sýkora Budavateľská 14 Bratislava
   Anna Szitášová Šalviova 26 Bratislava
   Ladislav Švihel - podpredseda Chrenová D-3 Nitra
   07.06.1972Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Borovič Kuklovská 7 Bratislava
   Ing. Jozef Laurinec - člen náhradného orgánu Hviezdoslavovo nám. 34 Bratislava
   Ing. Vladimír Strašifták - vedúci náhradného orgánu Vinohradská 24 Šenkvice
   14.02.1972Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Laurinec - člen náhradného orgánu Hviezdoslavovo nám. 34 Bratislava
   20.12.1971Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Borovič Kuklovská 7 Bratislava
   Ing. Vladimír Strašifták - vedúci náhradného orgánu Vinohradská 24 Šenkvice
   19.12.1971Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Bačikovský Janáčkova 4/b Bratislava
   Ján Geöreögh Hollého 13 Bratislava
   Augustín Holko Bitunkova 42 Stupava
   dipl.techn. Jozef Horečný Leningradská 20 Bratislava
   Štefan Ilovičný Podhradie 702 Bratislava
   Otto Kučera Muškátova Bratislava
   Karol Majecký Červenej armády 211/a Nitra
   Jozef Páleník Mierova 17 Bratislava
   Milan Palo Lastúrova 4 Bratislava
   Eduard Ženiš Raketova 2 Bratislava
   08.12.1971Nové sidlo:
   Októbrové námestie 9/I. posch Bratislava
   07.12.1971Zrušené sidlo:
   Prievozská cesta Bratislava
   26.07.1971Nové predmety činnosti:
   výroba lustrov, výroba umeleckého konania, stavebno-zámočnícke práce, montáže konštrukcií a potrubia v chemickom priemysle, potravinárskom priemysle, prípadne hutníckom priemysle, texnenie okien a dverí, autoopravárenská činnosť, kovoobrábacie dielne, oprava strojov a sprostredkovanie kúpy a predaja strojov, vlastný predaj výrobkov, stavebná činnosť, stavebné zámočníctvo, výroba stavebných hmôt, bytový údržba, tesnenie okien a dverí, zámočnícko-údržbárskej práce, hromozvody, výroba kovového nábytku, lepenie podlahových gúm, plánografia
   10.09.1970Nový štatutárny orgán:
   Jozef Bačikovský Janáčkova 4/b Bratislava
   Ján Geöreögh Hollého 13 Bratislava
   Augustín Holko Bitunkova 42 Stupava
   dipl.techn. Jozef Horečný Leningradská 20 Bratislava
   Štefan Ilovičný Podhradie 702 Bratislava
   Otto Kučera Muškátova Bratislava
   Karol Majecký Červenej armády 211/a Nitra
   Jozef Páleník Mierova 17 Bratislava
   Milan Palo Lastúrova 4 Bratislava
   Eduard Ženiš Raketova 2 Bratislava
   09.09.1970Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Horečný - predseda družstva Hagarova 15 Bratislava
   17.09.1968Nové obchodné meno:
   UNIVERZÁL - výrobné družstvo Bratislava
   Nové sidlo:
   Prievozská cesta Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Horečný - predseda družstva Hagarova 15 Bratislava