Create Invoice

Poľnohospodárske družstvo Pezinok - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Poľnohospodárske družstvo Pezinok
Status Destroyed
PIN 35773421
Date create 12 February 1975
Company category Družstvo
Registered seat Poľnohospodárske družstvo Pezinok
Pezinok
Contact Information
Phone(s) +421336452403, +421336478393
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35773421
 • Registered seat: Poľnohospodárske družstvo Pezinok, Pezinok
 • Date create: 12 February 1975
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.10.1993Zrušené obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Pezinok
   Zrušené sidlo:
   Pezinok
   Zrušeny predmety činnosti:
   doprava a poskytovanie PAS pre občanov a organizácie podľa ust. č. 68/1979 Zb.
   poskytovanie prác a služieb pre občanov a podniky v oblasti oprvárenstva, inštalaťných, elektrikárskych, zámočníckych, stolárskych a iných prác
   konzultačno-poradenskú činnosť v oblasti vinohradníctva, využitia výpočtovej techniky a ďalších činností
   prenájom výrobných prostriedkov
   prenájom nebytových priestorov
   prevádzkovanie vlastných zariadení verejného stravovania včetne ubytovania
   prevádzkovanie vlastných predajní
   nákup a predaj poľnohospodárskej techniky, náhradných súčiastok, chemických ochranných prostriedkov a ďalších potrieb pre poľnohospodársku a potravinársku výrobu
   nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
   obchodná činnosť do ktorej pytrí:
   výsadka vinohradov včetne budovania oporných konštrukcií
   zemné a rekultivané práce, prevádzanie parkových úprav
   stavebná výroba a to v rozsahu HSV /hlavná stavebná výroba/ a PSV /pomocná stavebná výroba/ prác
   výroba a predaj elektronických výrobkov a výrobkov meracej techniky
   výroba a predaj výrobkov z kovu, dreva a iných materiálov
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Dadaj - člen Puškynova 21 Pezinok
   Miroslav Gavalec - člen Bratislavská 100 Pezinok
   Ing. Alojzia Kulíková - člen gen. Svobodu 10 Pezinok
   Marta Mlyneková - člen Bernolákova 93 Pezinok
   Ing. Alexej Mokrý - predseda Komenského 36 Pezinok
   Ing. Milan Pavelka - člen Puškynova 21 Pezinok
   Ing. Michal Pohrebovič - člen F.P. Drobiševa 28 Pezinok
   Ing. Ján Satko , CSc. - člen Hurbanova 15 Pezinok
   Ing. Dominik Slováček - člen Chorvátska 51 Slovenský Grob
   Viliam Švábek - člen Športova 900 Limbach
   Ing. Anton Vittek - člen Malacká 13 Pezinok
   01.06.1992Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Dadaj - člen Puškynova 21 Pezinok
   Miroslav Gavalec - člen Bratislavská 100 Pezinok
   Ing. Alojzia Kulíková - člen gen. Svobodu 10 Pezinok
   Marta Mlyneková - člen Bernolákova 93 Pezinok
   Ing. Milan Pavelka - člen Puškynova 21 Pezinok
   Ing. Michal Pohrebovič - člen F.P. Drobiševa 28 Pezinok
   Ing. Ján Satko , CSc. - člen Hurbanova 15 Pezinok
   Ing. Dominik Slováček - člen Chorvátska 51 Slovenský Grob
   Viliam Švábek - člen Športova 900 Limbach
   Ing. Anton Vittek - člen Malacká 13 Pezinok
   31.05.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Michal Pohrebovič F.P. Drobiševa 28 Pezinok
   Viliam Švábek Športová 37 Limbach
   28.03.1991Nové predmety činnosti:
   doprava a poskytovanie PAS pre občanov a organizácie podľa ust. č. 68/1979 Zb.
   poskytovanie prác a služieb pre občanov a podniky v oblasti oprvárenstva, inštalaťných, elektrikárskych, zámočníckych, stolárskych a iných prác
   konzultačno-poradenskú činnosť v oblasti vinohradníctva, využitia výpočtovej techniky a ďalších činností
   prenájom výrobných prostriedkov
   prenájom nebytových priestorov
   prevádzkovanie vlastných zariadení verejného stravovania včetne ubytovania
   prevádzkovanie vlastných predajní
   nákup a predaj poľnohospodárskej techniky, náhradných súčiastok, chemických ochranných prostriedkov a ďalších potrieb pre poľnohospodársku a potravinársku výrobu
   nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
   obchodná činnosť do ktorej pytrí:
   výsadka vinohradov včetne budovania oporných konštrukcií
   zemné a rekultivané práce, prevádzanie parkových úprav
   stavebná výroba a to v rozsahu HSV /hlavná stavebná výroba/ a PSV /pomocná stavebná výroba/ prác
   výroba a predaj elektronických výrobkov a výrobkov meracej techniky
   výroba a predaj výrobkov z kovu, dreva a iných materiálov
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   27.03.1991Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Hlavným predmetom hospodárskej činnosti družstva je vykonávanie poľnohospodárskej výroby, hospodárenie na poľnohospodárskej pôde, lesoch, vodných plochách a rybnikoch, ktoré sú v užívní družstva.
   Družstvo vykonáva túto poľnohospodársku výrobku:
   rastlinná výroba vinohradnícka
   rastlinná výroba
   živočíšna výroba
   Ďalej družstvo vykonáva tieto činnosti:
   predaj vlastného vyrobeného tovaru
   sprostredkovanie poľnohospodárskych surovín
   lisovanie vinných kvasníc a výroba technického vína z vlastných a nakúpených surovín
   2/ Iná hospodárska činnosť:
   kovovýroba
   drevovýroba
   stavebné práce a zemné práce
   elektrikárske práce a zámočnícke práce
   náhradná rekultivácia a výsadba vinohradov a oporných konštrukcií
   obchodná činnosť - služby verejného stravovania /vo vinárni Pri Hradbách Pezinok, v motoreste Alpínka Pezinok a Dome Slovenskej kultúry v Prahe/
   doprava a poskytovanie prác a služieb pre občanov a organizácie
   meriacia technika
   elektronika - úprava minipočítačov na možnosť práce s rozšírenou pamäťou a programovania
   28.11.1990Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexej Mokrý - predseda Komenského 36 Pezinok
   Ing. Michal Pohrebovič F.P. Drobiševa 28 Pezinok
   27.11.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Magula - predseda Mierové námestie 16 Senec
   Ing. Alexej Mokrý - podpredseda Komenského 36 Pezinok
   24.01.1990Nové predmety činnosti:
   1/ Hlavným predmetom hospodárskej činnosti družstva je vykonávanie poľnohospodárskej výroby, hospodárenie na poľnohospodárskej pôde, lesoch, vodných plochách a rybnikoch, ktoré sú v užívní družstva.
   Družstvo vykonáva túto poľnohospodársku výrobku:
   rastlinná výroba vinohradnícka
   rastlinná výroba
   živočíšna výroba
   Ďalej družstvo vykonáva tieto činnosti:
   predaj vlastného vyrobeného tovaru
   sprostredkovanie poľnohospodárskych surovín
   lisovanie vinných kvasníc a výroba technického vína z vlastných a nakúpených surovín
   2/ Iná hospodárska činnosť:
   kovovýroba
   drevovýroba
   stavebné práce a zemné práce
   elektrikárske práce a zámočnícke práce
   náhradná rekultivácia a výsadba vinohradov a oporných konštrukcií
   obchodná činnosť - služby verejného stravovania /vo vinárni Pri Hradbách Pezinok, v motoreste Alpínka Pezinok a Dome Slovenskej kultúry v Prahe/
   doprava a poskytovanie prác a služieb pre občanov a organizácie
   meriacia technika
   elektronika - úprava minipočítačov na možnosť práce s rozšírenou pamäťou a programovania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   23.01.1990Zrušeny predmety činnosti:
   poľnohospodárska veľkovýroba
   pridružená výroba:
   predaj vína a roľníckych prebytkov vo vlastných zariadeniah
   lisovanie hrozna a predaj vína obchodným zariadeniam
   stolárske, murárske, zemné, elektrikárske a zámočnícke práce
   výroba a predaj kvetov
   hydroizolačné práce na nadzemných častiach stavieb špeciálnymi nátermi
   predaj vína, nealkoholických nápojov a výrobkov slovenskej kuchyne v Prahe do roku 1989
   pridružená výroba:
   úprava minipočítačov na možnosť práce s rozšírenou pamäťou
   stavebná činnosť
   kovovýroba
   rekultivačné práce
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Josef Adamčík Vajanského 30 Pezinok
   Anna Hrčková 98 Viničné
   Miroslav Hupka Hečkova 8 Pezinok
   Alojz Noskovič 587 Viničné
   Ing. Michal Pohrebovič Drobišova 28 Pezinok
   Oľga Sabová Hlavná 219 Slovenský Grob
   Jozefína Uherková Štúrova 20 Pezinok
   Gustáv Vavrinský 1. mája 193 Limbach
   Zdena Viktorínová Vajanského 30 Pezinok
   Jozef Ženiš Trnavská 69 Pezinok
   23.07.1987Nové predmety činnosti:
   pridružená výroba:
   úprava minipočítačov na možnosť práce s rozšírenou pamäťou
   stavebná činnosť
   kovovýroba
   rekultivačné práce
   05.03.1986Nový štatutárny orgán:
   Josef Adamčík Vajanského 30 Pezinok
   Anna Hrčková 98 Viničné
   Miroslav Hupka Hečkova 8 Pezinok
   Ing. Viliam Magula - predseda Mierové námestie 16 Senec
   Ing. Alexej Mokrý - podpredseda Komenského 36 Pezinok
   Alojz Noskovič 587 Viničné
   Ing. Michal Pohrebovič Drobišova 28 Pezinok
   Oľga Sabová Hlavná 219 Slovenský Grob
   Viliam Švábek Športová 37 Limbach
   Jozefína Uherková Štúrova 20 Pezinok
   Gustáv Vavrinský 1. mája 193 Limbach
   Zdena Viktorínová Vajanského 30 Pezinok
   Jozef Ženiš Trnavská 69 Pezinok
   04.03.1986Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Brunovská 33 Limbach
   Milan Farkaš Kupecká 61 Pezinok
   Ján Galba Bernolákova Pezinok
   Margita Grgáčová Cajlanská 200 Pezinok
   Augustín Krasnanský - predseda Štúrova 318 Myslenice
   Štefan Manák Fraňa Kráľa 41 Zepnik
   Ing. Alexej Mokrý - podpredseda Mojzesova 26 Pezinok
   Viliam Rýchly 441 Myslenice
   Milan Slovák 447 Viničné
   Otília Soboličová Slovenský Grob
   Ing. Vladimír Sodoma Baštova 3 Modra
   Jozefína Uhercová 321 Myslenice
   Ing. Vladimír Zeman 76 Limbach
   10.06.1985Nové predmety činnosti:
   predaj vína, nealkoholických nápojov a výrobkov slovenskej kuchyne v Prahe do roku 1989
   12.09.1984Nové predmety činnosti:
   hydroizolačné práce na nadzemných častiach stavieb špeciálnymi nátermi
   27.03.1979Nové predmety činnosti:
   predaj vína a roľníckych prebytkov vo vlastných zariadeniah
   lisovanie hrozna a predaj vína obchodným zariadeniam
   stolárske, murárske, zemné, elektrikárske a zámočnícke práce
   výroba a predaj kvetov
   26.03.1979Zrušeny predmety činnosti:
   predaj vína a roľníckych prebytkov vo vlastných zariadeniach
   pestovanie viničných štepov
   výroba stavebného kovania do 30.9.1976.
   Pridružená výroba "Doprava"
   lisovanie hrozna a predaj vína obchodným zariadeniam
   stolárske, murárske, zemné a elektrikárske a zámočnícke práce
   výroba a predaj kvetov
   02.06.1978Nové predmety činnosti:
   lisovanie hrozna a predaj vína obchodným zariadeniam
   stolárske, murárske, zemné a elektrikárske a zámočnícke práce
   výroba a predaj kvetov
   01.06.1978Zrušeny predmety činnosti:
   lisovanie hrozna a predaj
   stolárske, murárske, zemné a elektrikárske práce
   13.09.1976Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska veľkovýroba
   pridružená výroba:
   predaj vína a roľníckych prebytkov vo vlastných zariadeniach
   lisovanie hrozna a predaj
   pestovanie viničných štepov
   stolárske, murárske, zemné a elektrikárske práce
   výroba stavebného kovania do 30.9.1976.
   Pridružená výroba "Doprava"
   12.09.1976Zrušeny predmety činnosti:
   a/ hlavným predmetom činnosti družstva je poľnohospodárska výroba
   b/ p r i d r u ž e n á v ý r o b a
   predaj vína a roľníckych prebytkov a s tým spojenej činnosti u verejného stravovania vo vlastných zariadeniach v obvode Okresnej poľnohospodárskej správy Bratislava. Predaj vína a roľníckych prebytkov vo vlastných zariadeniach je podmienený povolením príslušného NV na vykonávanie tejto činnosti
   pestovanie a predaj viničných štepcov
   prevádkovanie stolárskych a murárskych prác a služieb členom a cudzím v rámci možností a po zabezpečení poľnohospodárskej výroby, v obvode Okresnej poľnohospodárskej správy Bratislava
   výroba stavebného kovania /klučky, okenné dovanie a pod./ Výroba sa bude prevádzkovať v rámci družstva a dodávky týchto rýrobkov budú smerovať socialistickým organizáciam na území ČSSR
   23.08.1976Nový štatutárny orgán:
   Ján Galba Bernolákova Pezinok
   Ing. Alexej Mokrý - podpredseda Mojzesova 26 Pezinok
   22.08.1976Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Chromický - podpredseda Hviezdoslavova 14 Pezinok
   Ing. Alexej Mokrý Mojzesova 26 Pezinok
   12.02.1975Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Pezinok
   Nové sidlo:
   Pezinok
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   a/ hlavným predmetom činnosti družstva je poľnohospodárska výroba
   b/ p r i d r u ž e n á v ý r o b a
   predaj vína a roľníckych prebytkov a s tým spojenej činnosti u verejného stravovania vo vlastných zariadeniach v obvode Okresnej poľnohospodárskej správy Bratislava. Predaj vína a roľníckych prebytkov vo vlastných zariadeniach je podmienený povolením príslušného NV na vykonávanie tejto činnosti
   pestovanie a predaj viničných štepcov
   prevádkovanie stolárskych a murárskych prác a služieb členom a cudzím v rámci možností a po zabezpečení poľnohospodárskej výroby, v obvode Okresnej poľnohospodárskej správy Bratislava
   výroba stavebného kovania /klučky, okenné dovanie a pod./ Výroba sa bude prevádzkovať v rámci družstva a dodávky týchto rýrobkov budú smerovať socialistickým organizáciam na území ČSSR
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Anna Brunovská 33 Limbach
   Milan Farkaš Kupecká 61 Pezinok
   Margita Grgáčová Cajlanská 200 Pezinok
   Ing. Štefan Chromický - podpredseda Hviezdoslavova 14 Pezinok
   Augustín Krasnanský - predseda Štúrova 318 Myslenice
   Štefan Manák Fraňa Kráľa 41 Zepnik
   Ing. Alexej Mokrý Mojzesova 26 Pezinok
   Viliam Rýchly 441 Myslenice
   Milan Slovák 447 Viničné
   Otília Soboličová Slovenský Grob
   Ing. Vladimír Sodoma Baštova 3 Modra
   Jozefína Uhercová 321 Myslenice
   Ing. Vladimír Zeman 76 Limbach