Create Invoice

Obecné zastupiteľstvo Plavecké Podhradie - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Obecné zastupiteľstvo Plavecké Podhradie
Status Destroyed
PIN 35773618
Date create 15 May 1991
Company category Obecný podnik
Registered seat Obecné zastupiteľstvo Plavecké Podhradie
Plavecké Podhradie
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35773618
 • Registered seat: Obecné zastupiteľstvo Plavecké Podhradie, Plavecké Podhradie
 • Date create: 15 May 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.10.1995Zrušené obchodné meno:
   Obecné zastupiteľstvo Plavecké Podhradie
   Zrušené sidlo:
   Plavecké Podhradie
   Zrušeny predmety činnosti:
   tesárstvo
   nepravidelná preprava vecí pre cudziu potrebu do 31.12.1970
   požičiavanie stavebných mechanizmov
   výroba brizolitu
   murárstvo
   pálenie vápna
   maliarstvo a natieračstvo
   porez dreva palivového pre domácnosť
   kameňolom do 31.12.1972
   nákladná texislužba do 31.12.1971
   nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1971
   nákladná taxislužba do 31.12.1972
   nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1972
   vykonávanie sklenárských prác i pre organizácie socialistického sektoru na území okresu Senica a to ambulatným spôsobom /výlučne len pokiaľ ide o malý rozsah prác/, podľa súhlasu ONV, odbor miestného hospodárstva v Senici č.j. MH 1684/72 zo dňa 7.7.1972
   nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1975
   nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1976
   prevádzka rekreačného kúpaliska a sauny
   dielne pre poskytovanie služieb stavebného zámočníctva, opravy vlastných nákladných motorových vozidiel ako i drobnejšie opravy pre občanov a na akciu "Z"
   nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1977
   nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1978
   kameňolom Plavecké Podhradie-Hôrka do 31.12.1980
   nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1979
   odvoz smetiska Kuka-vozom
   nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1980
   ťažba štrku v lokalite Písečná v k.ú. Plavecké Podhradie
   občerstvenie v KD so zaradením do IV. cenovej skupiny bez obsluhy
   vykonávanie prepráv pre služby obyvateľstvu v obci Plavecké Podhradie so 31.augusta 1988
   pomocné práce /upratovanie, kuričské práce, údržba zelene a údržba miestnych komunikácií/
   poskytovanie služieb video-technickou pre obyvateľov a organizácie
   vykonávanie prepráv pre služby pre obyvateľstvo
   vykonávanie prepráv pre služby pre obyvateľstvo do 17.5.1996
   predaj palív
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   15.05.1991Nové obchodné meno:
   Obecné zastupiteľstvo Plavecké Podhradie
   Nové sidlo:
   Plavecké Podhradie
   Nová právna forma:
   Obecný podnik
   Nové predmety činnosti:
   tesárstvo
   nepravidelná preprava vecí pre cudziu potrebu do 31.12.1970
   požičiavanie stavebných mechanizmov
   výroba brizolitu
   murárstvo
   pálenie vápna
   maliarstvo a natieračstvo
   porez dreva palivového pre domácnosť
   kameňolom do 31.12.1972
   nákladná texislužba do 31.12.1971
   nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1971
   nákladná taxislužba do 31.12.1972
   nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1972
   vykonávanie sklenárských prác i pre organizácie socialistického sektoru na území okresu Senica a to ambulatným spôsobom /výlučne len pokiaľ ide o malý rozsah prác/, podľa súhlasu ONV, odbor miestného hospodárstva v Senici č.j. MH 1684/72 zo dňa 7.7.1972
   nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1975
   nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1976
   prevádzka rekreačného kúpaliska a sauny
   dielne pre poskytovanie služieb stavebného zámočníctva, opravy vlastných nákladných motorových vozidiel ako i drobnejšie opravy pre občanov a na akciu "Z"
   nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1977
   nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1978
   kameňolom Plavecké Podhradie-Hôrka do 31.12.1980
   nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1979
   odvoz smetiska Kuka-vozom
   nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1980
   ťažba štrku v lokalite Písečná v k.ú. Plavecké Podhradie
   občerstvenie v KD so zaradením do IV. cenovej skupiny bez obsluhy
   vykonávanie prepráv pre služby obyvateľstvu v obci Plavecké Podhradie so 31.augusta 1988
   pomocné práce /upratovanie, kuričské práce, údržba zelene a údržba miestnych komunikácií/
   poskytovanie služieb video-technickou pre obyvateľov a organizácie
   vykonávanie prepráv pre služby pre obyvateľstvo
   vykonávanie prepráv pre služby pre obyvateľstvo do 17.5.1996
   predaj palív
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ